Svátek má: Hugo

Komentáře

Kateřina Konečná

předsedkyně KSČM

Stanovisko ke Komplexní dohodě CETA mezi Kanadou a EU

Zásadně odmítáme uzavření dohody CETA v podobě, jak byla předložena Evropskou komisí. Ve svých principech se neliší od smlouvy TTIP a byla vytvořena za účelem další privatizace a deregulace veřejných služeb.

To v důsledku může vést k ohrožení zdraví spotřebitelů a práv zaměstnanců. Stejně tak smlouva CETA otevírá dveře dalším mezinárodním arbitrážím. Navíc se Evropská komise rozhodla obejít parlamenty členských států.

Hlavní argumenty:

  •     * Ve smlouvě CETA je využíván systém tzv. negativních seznamů. To znamená, že všechny     služby, které nejsou jmenovitě uvedeny, budou podléhat liberalizaci. Platit to může i pro     služby, které dosud nevznikly, nebo dnes nejsou považovány za klíčové. Jedná se o radikální     změnu oproti pozitivním seznamům, které byly v obchodních smlouvách EU dosud     používány a které obsahovaly pouze ty služby, s jejichž liberalizací vlády souhlasily, takže     jiné sektory zůstaly nedotčeny. Jde o zásadní omezení práv jednotlivých států na regulaci.

  • Smlouva CETA obsahuje zavedení zvláštních arbitrážních soudů, které budou stát nad     právními systémy jednotlivých států. Výhradní přístup k němu budou mít zahraniční a velcí     investoři, státy se budou moci vždy jen bránit. Pro tento systém není žádný důvod, protože     jak státy EU, tak Kanada mají dostatečnou právní ochranu investic. Naopak jeho zavedení     by podpořilo spekulativní žaloby a utrácení veřejných prostředků na obhajobu.

  • CETA také vytváří nerovné postavení farmářů, které povede na evropské úrovni buď k     likvidaci některých z nich nebo ke snížení produkčních standardů.

  • Rizika plynoucí z CETA jsou oproti hospodářským ziskům obrovská. CETA by měla během     deseti let přispět k růstu 0,03 – 0,08% HDP EU a růst reálných mez by měl být 0,06%.     Veškeré tyto oficiální odhady jsou hospodářsky naprosto marginální.

  • Evropská komise plánuje CETA považovat za „předběžně platnou“ pokud ji odsouhlasí     Evropská rada. Je tím zpochybněna demokratická role jak evropského, tak národních     parlamentů.

. Kateřina Konečná
  

Souhlasíte s vyjádřením olympionika Davida Svobody, že politika do sportu nepatří?

Ano
transparent.gif transparent.gif
54%
Ne
transparent.gif transparent.gif
23%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
23%