Svátek má: Bořek

Komentáře

Druhý týden v kauze Nagyová-Babiš

Po druhém týdnu procesu s obžalovanými Janou Nagyovou a Andrejem Babišem se posunulo mé poznání dál.

V mezidobí mezi 5. a 6. dnem jsem stihl prostudovat obžalobu, kterou jsem po dvouměsíčním usilování navzdory bojkotu ze strany obhájců nakonec přece jen  získal, byť se zpožděním.

Ve čtyřech dnech druhého týdne vyšly najevo nové podstatné skutečnosti. Především je zřejmé, že podnikatelský záměr na vybudování víceúčelového zařízení, dnes známého jako Čapí hnízdo, byl velmi složitý, z ekonomického hlediska riskantní a vyvíjel se chaoticky od prvního pocitu nevole Andreje Babiše při čekání ve frontě před vstupem do zoologické zahrady do své konečné podoby déle než dva roky a naplnění dosáhl až kolaudací v r. 2010. Odmítám věřit žalobci, že Andrej Babiš podstoupil všechny krkolomnosti s počátečním úmyslem po letech si sáhnout na dotaci, která ostatně nebyla pro realizaci projektu podstatná. Důvody, proč odloučil projekt od Agrofertu a oddělil jej od něj organizačně i majetkoprávně, jsou jiné, většinou v obžalobě popsané a nyní i svědecky doložené. Z toho myšlenkového chaosu vystupuje obž.Andrej Babiš jako člověk, zakotvený v rodině, občas ovlivňovaný zájmy manželky a dětí.

V této souvislosti se mi vybavuje přísloví „komu pánbůh, tomu všichni svatí“: nejen, že společnost Farma Čapí hnízdo (dále jen FČH) získala dotaci, na kterou neměla nárok, ale vysoký úvěr, který tak malá firma bez podnikatelské historie získala od jedné z největších světových obchodních bank HongKong Shanghai Banking Corporation (dále jen HSBC)se zcela vymyká z jejích obchodních zvyklostí. Není ale za tím nic nekalého: za úvěr ručil Agrofert a banka měla zájem získat jej jako bonitního zákazníka, s nímž by mohla uskutečnit i další obchody.

Ještě zajímavější je odhalení základního důvodu pro nepřiznání dotace, o němž se dříve nemluvilo, ale upozornil na něj svědek: dotace byly určeny pro společnosti, které nejméně dva roky  podnikaly v oboru cestovního ruchu. Společnost FČH byla zapsána do obchodního rejsříku 20.února 2008, žádost o dotaci podala 28.února 2008 a k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace s příslušným státním orgánem došlo 15. října 2008 na straně FČH a 22. října 2010 na straně státu. Vzhledem k tomu, že FČH nepodnikala vůbec, natož dva roky v cestovním ruchu, a odpovídající minulostí se nemohla pochlubit ani společnost ZZN Prostějov, z které FČH vznikla, kladné rozhodnutí, rychlost a vstřícnost řízení přímo vyrážejí dech.

Není pochyb o tom, že obž. Jana Nagyová byla skvělá odbornice, která o této vadě žádosti určitě věděla. Jde o vadu, kterou by možná viděl i slepec, ale státní orgán ji velkoryse přehlédl. Nabízí se otázka, jaké magie paní obžalovaná použila, aby „zastřela zrak“ státu. Ale dále se táži, zda lze podvést někoho, kdo se chce nechat podvést. A má být někdo trestán za to, že „podvedl“ někoho, kdo se z jakýchkoli důvodů chtěl nechat podvést? Dokazování před soudem zatím k objasnění těchto důležitých otázek nesměřuje. Z toho, co mi je o věci známo, jako laik podezírám komisaře Nevtípila ze snížené schopnosti periferního vidění. Díval se jen přímo na cestu, vedoucí k odeslání obou obžalovaných „do tepláků“, a do  křoví a hloží po stranéch nenahlédl. Dozorový státní zástupce tam raději nahlížet nechtěl a trestní stíhání zastavil. Je to moudrý muž.   

Přesto si jako laik myslím, že na lavici obžalovaných nesedí všichni, kdo za „obdarování“ FČH nesli odpovědnost. Nedovedu si ale představit, že by dnes bylo reálně možné rozšíření vyšetřování činu, který proběhl v letech 2008-2009.

Pro úplnost uvádím, že jako laik nesouhlasím s názorem žalobce, že smyslem zřízení akciové společnosti FČH bylo zastření skutečnosti, že obž. Andrej Babiš byl skrytým majitelem společnosti.  Akcie mají vlastnosti, dané zákonem, které způsobují, že vlastníkem jsou držitelé akcií. Ostatně z dokazování vyplývá, že společnost FČH měla obvyklé správní orgány akciové společnosti, v nichž obž. Andrej Babiš nezasedal a neměl vůči jejich členům nadřízené postavení.

Podotýkám, že toto vše se odehrálo dávno před tím, než se  obž. Andrej Babiš domohl politické moci. Zato trestní oznámení podal neznámý dobrodinec rok poté, co se pan obžalovaný stal místopředsedou Sobotkovy vlády a ministrem financí. Politická motivace je nasnadě.Po vyplacení dotace stát kontroloval svými orgány, zda FČH nakládá s přidělenými prostředky podle pravidel. Dokonce FČH i pokutoval, aby pak pokuty prominul. Ale až v r. 2018, tedy po devíti letech od vyplacení dotace, zjistil, že dotace neměla být udělena, a vyzval nástupnickou společnost Imoba k vrácení peněz. Což se stalo. V té době byl již obž. Andrej Babiš předsedou vlády. Nebylo typické pro jeho „postavení ve střetu zájmů“, že odebrání dotace nezabránil?

Ze shodné výpovědi obž. Jany Nagyové a svědka před soudem vyžádání dotace byl její nápad. Přišla s ním v době, kdy obž. Andrej Babiš váhal mezi prodejem problematického projektu a jeho darováním členům rodiny. Nabízí se otázka, zda pan obžalovaný věděl o dotačních  pravidlech tolik, aby si mohl uvědomit, že paní obžalovaná chce žádat o něco, na co FČH nemá nárok. Není také jisté, zda měl pan obžalovaný možnost a popř. povinnost zastavit obž. Janu Nagyovou. On sám tvrdí, že o ničem nevěděl, a obž. Jana Nagyová jej „netopí“.

Zajímavý postoj zaujal žalobce. O nenaplnění podmínky dvou let podnikání v oblasti cestovního ruchu se sice v obžalobě  na str. 11 zmiňuje, ale dále se tím nezabývá. Zato v bodu 49 stostránkové obžaloby z 21.března 2022 uvádí: „Pro posouzení trestného jednání obviněných je základní otázkou po objektivní stránce, zda byla společnost FČH v době podání žádosti o dotaci nezávislým malým či středním podnikem a byla oprávněna o poskytnutí dotace žádat, či nikoliv, a po subjektivní stránce, zda obv. Ing. Nagyová, Ph.D., a obv. Ing. Babiš věděli, že společnost FČH o dotaci žádat nemůže a obv. Ing. Nagyová, Ph.D., tak úmyslně uvedla nepravdivé údaje, příp. podstatné údaje zamlčela v úmyslu opatřit neoprávněně pro společnost FČH dotaci, přičemž tyto údaje byly způsobilé k tomu, aby měly vliv na rozhodnutí poskytovatele dotace o poskytnutí či neposkytnutí dotace, a zda se obv. Ing. Babiš tohoto jednání nějakým způsobem úmyslně účastnil.“ Dále pak již žalobce obšírně rozvádí tvrzení, že FČH nezapadala do kategorie malých či středních podniků, které měly nárok na dotaci.

Nemám k disposici kopii žádosti a čestného prohlášení (bez pomoci obžalovaných či obhájců nemám možnost je získat) , takže nemohu posoudit, zda se obž. Jana Nagyová pokusila přesvědčit příslušný státní orgán, že FČH podniká dva roky nebo i déle v oblasti cestovního ruchu, ani nemohu zjistit, jakým způsobem, a zda vůbec zastřela závislost FČH na Agrofertu.

Tím ovšem žalobce otevřel otázku, o kterou se mohou obžalovaní a obhájci přetahovat se stranou žalobní právnicky i filozoficky hodně dlouho. Znám obhájce osobně z jiných kauz. Právníci jejich „kalibru“ ovládají technologii řádných a mimořádných opravných prostředků nadstandardně, takže v případě, že senát Jana Šotta obžalované odsoudí, řízení může pokračovat i několik let.

Druhý týden hlavního líčení v této věci se překrýval s druhým kolem voleb do Senátu. Obž. Jana Nagyová se probojovala do druhého kola, v němž byla protikandidátkou proti senátorovi Miloši Vystrčilovi, současném předsedovi Senátu. Jako soupeř byl „těžká váha“, takže bylo na místě při pokusu o jeho porážku vyvinout nejvyšší možné úsilí.  Hnutí ANO jí poskytlo vydatnou podporu, částečně i za účasti obž. Andreje Babiše. Ona sama ale opustila soudní síň jen 29. září 2022 odpoledne. Pravděpodobně by náskok senátora Miloše Vystrčila stejně nepřekonala, ale na závěru, že pro své zvolení neudělala vše, co mohla, to  nic nemění. Nemění to  také nic na mém názoru, že načasování začátku hlavního líčení bylo vzhledem k politické angažovanosti obžalovaných nešťastné. Právo být zvolen je ústavně právně chráněné.

V celém dosavadním průběhu se nevynořila jedna otázka, kterou by se měl soud zabývat: převažuje v tomto příběhu škodlivost podvodného jednání v dotačním řízení nad společenskou prospěšností vybudování víceúčelového zařízení Čapí hnízdo ?

Zajímavostí, která stojí za zmínku, je dodatečné zvýšení počtu jednacích dnů přidáním čtvrtého bloku jednání se zahájením 19. prosince 2022. Obžalovaní budou mít díky soudu neobvyklé „veselé Vánoce“, a to bez ohledu na to, co  se v tomto bloku odehraje.

Hlavní líčení bude pokračovat ve dnech 17.- 21.října 2022.

Zdeněk Jemelík

Nekonečná kauza Čapí hnízdo

Nekonečná kauza Čapí hnízdo

Zdeněk Jemelík 

13. května 2024
Dne 10.května 2024 jsem se na internetu seznámil s obsahem odvolání, jež v kauze Čapí hnízdo podal žalobce Jaroslav Šaroch proti druhému rozsudku senátu předsedy Jana Šotta Městského soudu v Praze.

Na okraj Otázek VM ze 17.9.2023

Na okraj Otázek VM ze 17.9.2023

Zdeněk Jemelík 

19. září 2023
Václav Moravec a jeho „Otázky“ bývá často předmětem kritiky a návrhů na zrušení pořadu a popřípadě i jeho propuštění.

Ministr u výslechu

Ministr u výslechu

Zdeněk Jemelík 

25. srpna 2023
Ministr Pavel Blažek patří k veřejným činitelům, kteří se ke spolku Chamurappi, popř. ke mně osobně, chovají přezíravě až nepřátelsky.

Ještě naposledy kauza „Fremr“

Ještě naposledy kauza „Fremr“

Zdeněk Jemelík 

9. srpna 2023
Kauza „Fremr“ stále víří veřejným prostorem. Vynořují se stále nové a nové informace, zpochybňující způsobilost Roberta Fremra být ústavním soudcem.

Pocit sebezničení

Pocit sebezničení

Zdeněk Jemelík 

7. srpna 2023
Ač nerad, vracím se k případu soudce Roberta Fremra, neboť se obávám, že po prof. Aleši Gerlochovi přijde kvůli nepříčetným fanatikům Ústavní soud o dalšího kvalitního soudce. Fanatismus nemám rád.

Klauniáda v Senátu

Klauniáda v Senátu

Zdeněk Jemelík 

4. srpna 2023
Uznávám důležitost úlohy Senátu v obsazování Ústavního soudu. Avšak právě proto na mne schvalování kandidátů na ústavní soudce dne 2.srpna 2023 působilo nepříjemně.

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?