Svátek má: Bonifác

Zprávy

Velikost textu:

Trend směrem ke generalizovanému kretinismu?

Trend směrem ke generalizovanému kretinismu?

Snížení IQ, nárůst počtu dětí trpících hyperaktivitou nebo poruchami učení: Nejzávažnější testy odhalují to, co se před 20 lety zdálo nepředstavitelné: Pokles lidských intelektuálních schopností.

Zákazy, zákazy....
4. března 2021 - 04:20

Pro mnoho vědců je jádrem této otázky malý orgán: štítná žláza. V přístavu endokrinní disruptory, které napadly náš každodenní život a ohrožují mozky dětí. Částice přítomné v pesticidech, kosmetice, zpomalovačích hoření a plastech, které zasáhly náš každodenní život.

Pokud bychom si z tohoto úvodu měli pamatovat jednu věc, nepochybně by to byl význam jódu během těhotenství. Nedostatek jódu ovlivňuje matčinu štítnou žlázu a vývoj mozku dítěte. Zajištění toho, aby těhotné ženy neměly nedostatek jódu, je již začátkem omezování účinků endokrinních disruptorů.
 
Tomu všemu se dá zabránit dostatečným podávámím jódu, ale dnes máme nové příčiny, které vedou  ke kretenismu:
  • Nevyhnutelným faktorem je intelektuální chudoba, kterou nám poskytují naše televizní kanály, jen aby nás ještě více otupěli.
  • Dalším faktorem je soustředění všech médií na COVID na úkor skutečné erudované kultury. Mluvíme o COVID znovu a znovu, ale co nám to přináší? Všichni jsme jako banány a všichni čekáme na otevření a cestu ven, abychom našli náš dřívější život.
  • Z velké části se vzdáte čtení, což je zásadní pro cvičení mysli, a rétoriky a následně psaní.
  • Člověk už nemá chuť na úsilí, volí vše, co musí být snadné a rychlé, a vzdal se veškerého svého myšlení.
  • Závislost lidí na smartphonech, která uzavírá každého do své vlastní bubliny.
  • Ztráta společenskosti spojená se zavíráním barů, restaurací, které umožňovaly udržovat každého z nás ve víceméně konstruktivních výměnách.
  • Práce na dálku, která se připojuje k zavírání barů a restaurací s dramatickými následky na násilí v rodině, které explodovalo exponenciálně, od nárůstu závislostí (zejména tabák, alkohol), kde lidé ztratili vše, co je měřítkem společenskosti a výměn s kolegy v práci nezbytnými pro dobrý vývoj vedoucí k úzkostně-depresivním poruchám.

Všechny tyto faktory ztěžují udržování inteligence.Kde jsou noví géniové, kteří by nahradili Baudelaira, Kanta, Nietzscheho, Brela, Beethovena, Mozarta, Dalího, Picassa, Pink Floyda, Desprogese, aby pochopili velký vesmír těchto umělců a mnoha dalších z dávných dob? Nejsou skoro žádní. Zejména proto, že COVID hluboce zasáhl svět zábavy, díky kterému davy vibrovaly, bez umění  kam padámeí?

Pokud jde o řešení navržená ke zvýšení IQ, spočívá v pravidelném hodnocení sebe sama na psychotechnických testech, sdružení MENSA nabízející tyto testy na HP, procvičování sportovní aktivity, meditace, zdravé stravování, zlepšování znalostí, cvičení nové zkušenosti, naučit se něco nového.

Svět směřuje do záhuby, je čas, aby si každý uvědomil tuto otázku, tuto temnou budoucnost, která nás čeká.

Vědomí, myšlení, vytváření, vymýšlení, přemýšlení je nedílnou součástí lidské schopnosti, které se nikdy nesmíme vzdát,
končí komentář June na blogu AgoraVox.

(rp,prvnizpravy.cz,agoravox,foto:arch.)