Svátek má: Sabina

Regiony

Velikost textu:

Program obnovy venkova mění pravidla

Program obnovy venkova mění pravidla

Kraj chce motivovat venkovské prodejny k nabídce regionálních potravin.

Ilustrační foto
15. září 2021 - 11:30

Dotace v rámci Programu obnovy venkova (POV) poskytuje Pardubický kraj již od roku 2004. Ty jsou primárně určené na financování běžného a investičního rozvoje, například na výstavbu, rekonstrukci a údržbu venkovské zástavby, občanské vybavenosti, a mimoto i podpory na provoz venkovských prodejen. Nyní krajští radní schválili několik změn v pravidlech programu.

„Pro příští rok navrhujeme, aby o prostředky z POV mohly opět požádat také mikroregiony a místní akční skupiny. Ovšem měníme přístup k těmto podporám. Nebude to žádný bianco šek. V případě mikroregionů je naším cílem podpora projektů meziobecní spolupráce a každý projekt bude posuzován individuálně. U místních akčních skupin odstraňujeme princip dvojího přerozdělování peněz. Podpořeny budou přímo rozvojové projekty na území dané MASky a propagace produktů, které v území MAS vznikají. Každá z nich může takto získat na svůj projekt 70 procent uznatelných nákladů, maximálně však 200 tisíc korun,“ vysvětluje radní Miroslav Krčil.

Novým dotačním titulem v rámci POV Pardubického kraje je podpora pořízení komunálních traktorů na celoroční údržbu veřejných prostranství. „Maximální výše dotace bude činit 50 procent nákladů, nejvýše 250 tisíc korun,“ doplnil radní Krčil s tím, že na tento dotační titul má být pro rok 2022 vyčleněna v rámci POV částka šest milionů korun.

Pardubický kraj se také aktivně zapojí do programu Ministerstva průmyslu a obchodu „Obchůdek 21+“. Ten je určen na podporu prodejen v sídlech do tisíce obyvatel. Celkem budou v tomto dotačním titulu připraveny tři miliony korun. Na jednu prodejnu bude moci získat provozovatel až 100 tisíc korun. „Zároveň ale zachováme náš původní krajský dotační titul. Ten je totiž určen primárně pro obce do 500 obyvatel, případně do velikosti sídla 700 obyvatel. Ovšem v takovém případě se již přihlíží k obratu dané prodejny. Provozovatelé si budou moci tedy vybrat, který z titulů zvolí. Souběh žádostí ale možný nebude,“ poznamenal Miroslav Krčil.

Nově je do podmínek poskytnutí finančních prostředků na venkovské prodejny z krajského programu zakomponována i podpora regionálních producentů potravin. „Dopředu jsme avizovali, že chceme propojit podporu obchodů a regionálních potravin. Podpora našich potravin je téma, o kterém spousta lidí jen mluví, ale my jsme se rozhodli udělat konkrétní kroky. A kde jinde začít, než sami u sebe,“ říká radní Krčil.

Až 120 tisíc korun (maximálně 50 procent uznatelných nákladů) na prodejnu je stanovena nově základní podpora v případě krajského dotačního titulu. Podmínkou je zajištění publicity výrobků, které obdržely ocenění MLS Pardubického kraje a nabídka minimálně dvou produktů s tímto označením.„Zároveň máme připravený systém bonusů, kterým lze tuto částku navýšit až o 40 tisíc korun na prodejnu, pokud budou provozovatelé nabízet regionální potraviny vyrobené v Pardubickém kraji. Naším zájmem je pozitivně podpořit prostor pro spolupráci místních obchodníků a producentů,“ doplňuje radní Krčil.

Pro Pardubický kraj je toto jen první krok. „Určitě v těchto aktivitách budeme pokračovat, například směrem k příspěvkovým organizacím. Chceme vytvářet efektivní prostor a systém podpor tak, abychom tyto organizace motivovali k nákupu regionálních potravin vyrobených v Pardubickém kraji,“ dodává radní Miroslav Krčil.
Pardubickénovinky.cz informovala Bc. Denisa Píšová za Pardubický kraj.

(jv,pardubickenovinky.cz,foto:arch.kú)