Svátek má: Sabina

Regiony

Velikost textu:

Nadace ČEZ vrátila do české krajiny už přes 100 000 stromů

Nadace ČEZ vrátila do české krajiny už přes 100 000 stromů

Loni poslala Nadace ČEZ obcím a spolkům na výsadbu zeleně téměř 8 milionů korun. Jarní kolo grantu Stromy 2021 poběží od 1. do 26. února.

Zdechovice sázení
29. ledna 2021 - 11:30

Zájem o grant Stromy Nadace ČEZ je stále vysoký. Jen vloni tak bylo v rámci celé České republiky podpořeno 95 projektů za 7,8 milionu korun. Od roku 2011, kdy byl grant poprvé vyhlášen, pak  bylo vysazeno více než 100 000 stromů za bezmála 60 milionů korun.

Původní nejrůznější druhy dřevin, včetně odrůd  ovocných stromů se přitom do české krajiny vracejí hlavně ve formě nových či obnovených alejí, stromořadí, obecních sadů a veřejných zahrad. Všechny dosud vysazené dřeviny by denně vyprodukovaly kyslík pro celou Ostravu, přičemž zachytí i tisíce tun prachu. Navíc poskytují nezbytný stín, slouží jako větrolamy a úkryt drobné zvěře, hlavně ptactva.

Na východě Čech se nového stromořadí v loňském roce dočkalo hned několik obcí a měst. V Královéhradeckém kraji Nadace ČEZ podpořila částkou  více než 338 tisíc korun výsadbu v 6 obcích – v Černčicích, Rybné nad Zdobnicí, Úbislavicích, Studnici, Skalici a Rohoznici.

Východočeská Rohoznice nedaleko Hořic v Podkrkonoší má nové stromořadí u říčky Bystřice. Břeh je osázen převážně původními druhy listnatých dřevin a keřů -  např. buk, dub, habr, olše, jasan, vrba, růže šípková, dřín, ptačí zob, trnka. Realizace projektu tak přispěla ke zlepšení životního prostředí obce a mikroregionu Na výsadbu přispěla Nadace ČEZ částkou 150 tisíc korun.

Jasany, lípy, slivoně a třešně zasadili obyvatelé podél cesty mezi Bakovem a Řešetovou Lhotou v obci Studnice. Obci na výsadbu přispěla Nadace ČEZ částkou 43 100 korun.

V Pardubickém kraji sázeli v obcích Přelovice, Chýšť, Zdechovice, Slepotice, Němčice. Pět obcí  od Nadace ČEZ získalo na výsadbu celkem částku téměř 510 tisíc korun.

Obyvatelé Zdechovic, obce nedaleko Pardubic na východě Čech, se rozhodli obnovit historickou alej třešní. S pomocí Nadace ČEZ a jejího příspěvku 149 915 korun, tak mohli pořídit nové třešně. Třicet kusů nových stromků tak chrání před větrem, který je pro tuto obec typický. Další plus jsou sladké červené plody, které mohou místní i turisté ochutnat při svých procházkách

Kdo sází stromy, má raději druhé než sebe, říká se v Anglii. Česká republika se sice pyšní třikrát větším podílem zalesnění než Britské ostrovy, přesto i tady lidé sázejí s oblibou. Již od roku 2011 jim v tom pomáhá Nadace ČEZ se svým grantem Stromy. Loni zaznamenala dokonce dvojnásobný meziroční nárůst počtu žádostí (95 oproti 51 v roce 2019). Za zvýšeným zájmem stojí především úprava grantových pravidel: o příspěvek až 150 000 korun mohou od loňska kromě obcí žádat i různé organizace, spolky či školy. Nadace navíc kromě tradičních alejí a větrolamů začala podporovat také výsadbu v parcích, veřejných zahradách a dalších lokalitách.

„Doposud jsme prostřednictvím Nadace ČEZ podpořili asi 550 projektů výsadby za bezmála 60 milionů korun. Zájem o grant Stromy ale zůstává vysoký,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. Ačkoliv aleje a stromořadí stále mezi žádostmi převažují, objevují se i nové projekty. „Obce revitalizují své parky i náměstí, zastiňují dětská hřiště a odpočinková místa, nebo zakládají arboreta. Poptávka je také po obnově bývalých nebo založení nových obecních sadů. Na jaře rozkvetlé větve potěší zamilované a na podzim zase úroda hospodyňky, případně pány se zájmem o ovocné destiláty,“ dodává Ziková.

Zájem umocňuje i současný trend využívat více lokální suroviny a objevovat staré původní odrůdy. Prioritou grantu totiž zůstává výsadba v místě původních dřevin, tak aby stromy měly co nejlepší podmínky pro růst.

Velká zima znamená i zvýšené nároky na energetiky

Sázení stromků probíhá většinou formou společenské akce, kde se potkávají celé rodiny. Loni situaci zkomplikovala vládní proticovidová opatření a některé obce se proto rozhodly výsadbu přesunout až na letošní jaro. Přesto se podařilo vysadit přes 8 200 kusů nových dřevin.

Nezahálela ani společnost ČEZ, která v roce 2019 vyhlásila závazek vlastními silami vysadit strom za každého zaměstnance v České republice. Oproti grantu Nadace ČEZ se tato výsadba soustředí na lesní porosty poničené kůrovcovou kalamitou. V rámci dobrovolnických dní se podařilo vysadit 14 400 sazenic, splnění závazku téměř 23 000 stromů by se tedy mohlo podařit už letos nebo nejpozději příští rok.
Podmínky grantu Nadace ČEZ stromy 2021

Příjem žádostí pro jarní výsadbu probíhá od 1. 2. do 26. 2. 2021.  Žádat mohou opět nejen města a obce, ale i právnické osoby (tzn. různé spolky, organizace, školy atd.). V grantovém řízení je podporována zejména výsadba, či obnova dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, liniových dřevin, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit. 

Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd. Grantové řízení Stromy nepodporuje výsadbu nepůvodních dřevin (např. tújí, cypřišů, stříbrných smrků atd.), výsadbu stanovištně původních jehličnanů ani výsadbu stromů v prostoru lesa. Maximální výše nadačního příspěvku je 150 000 Kč. Více informací lze najít v grantových podmínkách na webových stránkách Nadace ČEZ.

Pardubickenovinky.cz informovala Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy.

(jv,pardubickenovinky.cz foto:arch.čez)