Svátek má: Blanka

Regiony

Velikost textu:

Dotace na rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství

Dotace na rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství

Rada Pardubického kraje na svém jednání odsouhlasila poskytnutí dotací obcím a svazkům obcí na projektové dokumentace či na realizace kanalizací, čistíren odpadních vod a vodovodů. Celkem se jedná o 55 dotací v celkové výši přibližně 68,5 milionu.

Ilustrační foto
26. června 2020 - 11:30

„Od obcí našeho regionu jsme přijali několik žádostí pro poskytnutí dotací na projektovou dokumentaci či na samotnou realizaci výstavby a opravy vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod. Na setkání Rady Pardubického kraje jsme odsouhlasili dotační podporu lehce přes půl sta žadatelům,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Programové dotace jsou určeny pro obce do 2000 obyvatel. Odsouhlasili jsme je v celkové sumě téměř 68,5 milionu,“ obeznámil radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil a doplnil:  „Rozhodně s obcemi vykračujeme správným směrem. Některá vodovodní potrubí jsou zastaralá, některé z obcí naopak potřebují rozvést a napojit nové vodovodní sítě. Podobné je to i v případě kanalizací. Pokud hovoříme o vybudování čistíren odpadních vod, tím uvolníme životnímu prostředí. Voda se po pročištění může navrátit zpět do přírody a neohrozí život ryb, dalších živočichů a rostlin.“

Na projektové dokumentace bylo celkem předloženo 22 žádostí, z toho 9 na vodovody, 13 žádostí na kanalizace a ČOV. 17 žádostí bylo předloženo na realizaci a obnovu vodovodů. Na realizaci a obnovu kanalizací a ČOV žádostí 16.

Pardubický kraj dá miliony na úhradu prvotních nákladů po povodni

„Finance budou částečně poskytnuty z dotačního programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí Pardubického kraje, z dotací spolufinancovaných z Evropské Unie, a také z dotací na drobné vodohospodářské akce z rozpočtu Pardubického kraje v roce 2020,“ doplnila radní Hana Štěpánová zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.

Pardubickénovinky.cz informoval Martin Madejewský, DiS., za Pardubický kraj.

(jv,pardubickenovinky.cz,foto:arch.pk)