Svátek má: Vojtěch

Politika

Velikost textu:

Zdeněk Zbořil: Nebezpečná bezpečnost – podle médií

Zdeněk Zbořil: Nebezpečná bezpečnost – podle médií

<< NĚCO Z HISTORIE >> Už roce 2005 uspořádal Jan Závěšický  (1982) sborník, který tehdy prorocky nazval Bezpečnostní (ne)stabilita, píše Zdeněk Zbořil v komentáři pro Prvnizpravy.cz.

Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz
2. ledna 2024 - 21:15

Byl tehdy pracovníkem Mezinárodního politologického ústavu MU, kde se mimo jiné tehdy podílel na vytváření analýz a komentářů pro NATOAKTUAL, oficiální informační server MZV  o NATO. O spoluautory tohoto sborníku, který vyšel už v roce 2005, dnes snad už tolik nejde. Zajímavá jsou témata třinácti článků, statí a studií, které tehdy vyšly s přispěním mj. i Friedrich-Ebert-Stiftung, kdy se ještě mohli setkat kriticky sebe posuzující  a přímo nebo nepřímo diskutující spoluautoři. Kromě ještě dnes inspirativní bibliografie jednotlivých statí je dnes až udivující, jaké měli vybraní odborníci potíže se zvládnutím svých příspěvků a jak stojí za to, si je alespoň dnes ještě jednou připomenout. A ujistit se, že svět je stále stejný, že se nemění a jen někteří z nás si myslí, že je jim všechno jasné.

Na ss. 90-93 je krátká úvaha, nebo esej, na téma Nebezpečná bezpečnost - podle médií. Reaguje na tehdy aktuální válečná dění, a jeho autor se domnívá, že mír nebo válka, alespoň od Orwellova 1984, kdy je autor učinil hlavními aktéry svého veskrze smyšleného textu (teprve později nazvaného anti-utopií). Ale také už od Heidi a Alvina Toeflerových, kteří popularizovali dichotomii války a anti-války. Nebo třeba do vzniku velkofilmu Vrtěti psem o válce vyráběné v hollywoodských ateliérech, kteří všichni dokázali, že nemám dost pomůcek, které by nám pomohly tyto války a anti-války třeba jen registrovat. Konečně vezmeme-li si jakoukoli euro-centristicky orientovanou světovou historiografii, v její chronologii najdeme jen data a události válečné nebo s válkami spojované, a prezentované jako historický vývoj.

Válka a mír jsou tedy obětí větší perverze, než si chceme připustit. Jejich předvádění na veřejnosti lákalo Shakespeara stejně jako Brechta, Wagnera jako Verdiho a boje za mír a svobodu, s důrazem na slovo boj, patří k základní instrumentální výbavě každého evropského dramatického umělce nebo tvůrce vizuálních sdělení jakéhokoliv žánru.

Jeden z tvůrců amerického filmu Vrtěti psem ukazuje, že z denního přídělu šesti, pěti, někdy dokonce jen dvou nejběžnějších obrazů, zjistíme že stále jen ukazují krev, slzy, bolest. Doplněné dětskými obětmi, vytvářejí monumentální obraz někde na Balkáně, Ukrajině nebo v Gaze. Jeho monstróznost a velkolepost však není v tom, co ukazuje, ale v tom, co zakrývá, co záměrně zatajuje, že naznačuje to, co by mohlo být skutečnosti. Ďábelský trik pak spočívá v tom, že dává divákovi možnost zapojit svou fantazii a domýšlet si, co se na veskutečnosti neviditelném bitevním poli odehrává.

Jen stručně na závěr. Tyto „neviditelné války“ jsou zařazeny do režimu neviditelných operací, auto-poietických (sebe-regulujících) systémů, které jsou neviditelné a nedostupné podobně jako moc, která disponuje definitivní nebo absolutní zbraní. Tato moc se pak realizuje v prostředí, které jako celek je pro většinu populace stejně nedostupné a neviditelné. Aby tato moc ale mohla existovat, je nezbytné a definitivní ji ukrývat, vytvářet maskované prostředí, které  je náhradním, virtuálním, chtěným prostředím.


V konkrétní situaci evropské bezpečnosti to znamená, že jsme už dávno rezignovali na obranu své bezpečnosti, ale ačkoliv v minulosti jsme pro to měli nejrůznější důvody, nikdy to nebylo proto, že v evropském prostředí, na zemi i ve vesmíru, jsou nové přenosy dat, nové vojensko-informační technologie a jejich vývoj nejen nedostatečné, ale evropskými silami dokonce nepoznatelné. Evropská bezpečnost se pak odehrává jen na televizních obrazovkách a je stejnou iluzí jako jakákoliv TV reality show.

Jde tedy ve skutečnosti jen o bezpečnost inscenovanou, která v sobě ukrývává nejen iluze o evropské sounáležitosti, intelektuální a mravní nadřazenosti, technologické soutěživosti a politické zkušenosti, ale i všeobecnou iluzi, že Evropa není, z hlediska bezpečnosti, územím odloženým na neurčito.

(rp,prvnizpravy.cz ,foto:arch.)43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX

Ohrožuje podle vás nový migrační pakt bezpečnost naší republiky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
72%
Ne
transparent.gif transparent.gif
14%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
14%