Svátek má: Jana

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Brusel - von der Leyen a Michel v Pekingu

Příspěvek byl zveřejněn v Číně pod názvem - Dialog a spolupráce mezi Čínou a EU slouží zájmům obou stran a splňuje očekávání národů.


Byl jsem privilegován možností pozorovat setkání představitelů EK s prezidentem Si Ťin-pchingem v Pekingu dříve, než mnozí v ČR a jinde v EU. Setkání, zvané summit, v pořadí již 24-té, se uskutečnilo během posledního dne oficiální návštěvy v rámci 10. výročí založení iniciativy Pás a stezka (BRI) prezidentem Si a připomínky 45 let od otevření Číny politikou komunisty a reformátora Teng Siao-pchinga. O něm jsem mj. psal v knize 100 let KP, protože Teng prosazoval strategii socialistické tržní ekonomiky, otevřel Čínu světovému trhu a blahobytu, nejenom Číny, ale i Evropy.

Prezident Si se 7. prosince setkal s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, ve státním penzionu Tiao-jü-tchaj.

Co řekl Si

Ve svém projevu prezident Si Ťin-pching poznamenal, že od konce loňského roku vykazují vztahy mezi Čínou a EU dobrou dynamiku konsolidace a růstu a že dialogy mezi Čínou a EU na vysoké úrovni ve strategické, hospodářské, obchodní, ekologické a digitální oblasti přinesly bohaté výsledky.

V této souvislosti připomínám, že dialog slouží zájmům obou stran a splňuje očekávání národů, protože Čína a EU jsou dvě síly prosazující multipolaritu, dva trhy podporující globalizaci a dvě civilizace prosazující diverzitu. Uprostřed stále turbulentnější mezinárodní situace mají vztahy mezi Čínou a EU strategický význam a důsledky pro celosvětový mír. Na obou stranách proto existuje potřeba zajistit větší stabilitu pro svět a silnější impuls pro rozvoj.

Ve svém projevu prezident Si také zdůraznil, že v letošním roce si připomínáme 20. výročí komplexního strategického partnerství mezi Čínou a EU. To znamená, že obě strany tvoří historii a musí se proto orientovat ve světových trendech, aby moly dostát výstižnému popisu vztahu jako komplexního strategického partnerství. Není proto pochyb, že obě strany by měly upevňovat politické základy, nahlížet na sebe ze strategické perspektivy, plně využít vůdčí úlohu summitu Čína-EU a pěti dialogů na vysoké úrovni, posílit strategickou komunikaci a zvýšit porozumění a řádně řešit rozdíly prostřednictvím konstruktivního dialogu.

V praxi a jinými slovy to znamená, že obě strany si musí osvojit nejenom komplexní vnímání sebe navzájem, ale i podporovat vzájemné porozumění a důvěru, ctít závazky a rozvíjet vztahy mezi sebou. Z historického pohledu je proto nerozumné pohlížet na sebe jako na soupeře jen proto, že systémy jsou odlišné, omezovat spolupráci, protože existuje konkurence, nebo spouštět konfrontaci jen proto, že existují neshody. V kontextu napsaného a osobního hodnocení autora má politika a diplomacie ČR deficit, který nemůže současná politická garnitura odstranit. Proč? Protože ztratila důvěru a suverenitu v jednání.

Protože prezident Si prohlásil, že mezi čínskou ekonomikou a ekonomikou EU existuje vysoký stupeň komplementarity, obě strany by měly udělat více pro to, aby zvýšily šíři a hloubku spolupráce a upevnily pouto společných zájmů. Osobní hodnocení dat, setkání s představiteli průmyslu, služeb a administrací a celkový výsledek návštěvy třech čínských měst a společností včetně Huawei a Alibaba mi dovoluje tvrdit, že čínská ekonomika se těší dobré dynamice. Ta se mi jeví mnohem důležitější než honba za HDP a podobnými parametry umírajícího globálního kapitalistického systému v antropologické válce.

Protože Čína usiluje o vysoce kvalitní rozvoj a otevírání se na vysoké úrovni, EU dostala během 24. summitu od Číny nabídku opět zaujmout roli klíčového partnera pro hospodářskou a obchodní spolupráci, preferovaného partnera pro vědeckou a technologickou spolupráci a důvěryhodného partnera pro spolupráci v průmyslu a dodavatelském řetězci.

Potvrzuje to připravenost Číny spolupracovat s EU na vzájemném prospěchu a společném rozvoji trhů, kapitálu a technologií s cílem modernizace tradičních průmyslových odvětví a podpory nově vznikajících průmyslových odvětví, včetně těch, pro které nemá Evropa přírodní zdroje. V kontextu uvedeného se objektivně nachází i potřeba posílit mezilidské výměny a usnadnit personální setkávání. Čína potvrdila tuto potřebu tím, že udělala první kroky: povolila bezvízový vstup do Číny občanům šesti států (DE, IT, SP, NL, F a Malajsie). Autor tohoto příspěvku patří mezi privilegované občany.

Prezident Si Ťin-pching zdůraznil, že čínská modernizace a evropská integrace jsou strategickými rozhodnutími, která Čína a Evropa učinily s ohledem na budoucnost. Obě strany by se měly vzájemně respektovat a podporovat a využít komplementarity svých rozvojových strategií ke společnému pokroku. Iniciativa Pás a stezka (BRI) představuje inkluzivní platformu, která přinesla skutečné výhody více než 150 zemím a jejich obyvatelům.

Jako jeden z mnoha příkladů uvádím, že v oblasti propojení infrastruktury přelomové projekty, železniční expres Čína-Evropa a nový mezinárodní obchodní koridor mezi zemí a mořem, spojily Čínu s 300 přístavy ve více než 100 zemích. Dopravní koridory BRI pomáhají dvěma zásadními způsoby – zkrácením doby cestování (až o 12 procent) a zvýšením obchodu a investic. Úmyslně neuvádím žádná čísla, protože je nemohu verifikovat. Skutečností ale je, že obchod se zeměmi účastnícími se BRI dosáhl 9,27 bilionu jüanů, což je o 10,8 % více než v předchozím roce a již tvoří 29,4 % čínského obchodu. Světová banka naznačuje, že zlepšení infrastruktury díky BRI v kombinaci s efektivnějším přeshraničním obchodem by mohlo vést k celosvětovému nárůstu vývozu o 3,8–17 %. Morgan Stanley odhaduje, že BRI bude do roku 2027 stát 1,2–1,3 bilionu USD.

Nehledě na kritiku BRI ze strany vlád některých členských států EU připomínám, že do června 2023 Čína podepsala více než 200 dohod o spolupráci s více než 150 zeměmi a více než 30 mezinárodními organizacemi na pěti kontinentech. Již těchto několik údajů potvrzuje pravdivost čínského přísloví: Když dáváte růže ostatním, vůně vám zůstane na ruce.

Je proto logické, že Čína bude i nadále podporovat vysoce kvalitní spolupráci v rámci Pás a stezka, mimo jiné vytvářením synergie mezi iniciativou BRI a iniciativou Global Gateway EU s cílem pomoci rozvojovým zemím rychleji růst. Již proto by obě strany měly vést skutečný dialog a podporovat spolupráci v oblasti umělé inteligence (AI) a v dalších významných sektorech, které se týkají budoucnosti lidstva a jeho důstojnosti.
Co řekl pár z Bruselu     


Předseda Charles Michel a předsedkyně Ursula von der Leyenová konstatovali, že EU a Čína jsou dvě světové síly a vzájemně se doplňující důležití obchodní partneři. Reprezentanti EU tvrdili, že oblasti spolupráce mezi EU a Čínou se nadále rozšiřují. Dále prohlásili, že spolupráce je založena na vzájemném prospěchu a rovnosti, že řízení a rozvíjení vztahů mezi EU a Čínou má přímý dopad na zájmy lidí na obou stranách a týká se tak celosvětové prosperity a bezpečnosti. EU si vysoce cení svých vazeb s Čínou a nechce se od Číny oddělit. Usiluje o dlouhodobé, stabilní, předvídatelné a udržitelné vztahy s Čínou a doufá, že summit EU-Čína pomůže oživit vztahy mezi EU a Čínou. Poznámka autora příspěvku: Kéž by tomu tak bylo a tato slova byla uslyšena mj. i v Černínském paláci. Proč?

Závěr

EU vyjádřila spokojenost s výsledky letošních dialogů na vysoké úrovni mezi EU a Čínou a považuje dlouhodobý a stabilní růst čínského hospodářství za zájem Evropy. Doufá, že obě strany budou i nadále posilovat dialog a spolupráci.

EU pokračuje a bude i nadále pokračovat ve své politice jedné Číny. Je připravena posílit komunikaci a porozumění s Čínou ve vzájemně respektujícím, otevřeném a upřímném duchu v otázkách, v nichž se neshodnou. EU by ráda vedla úzkou komunikaci a koordinaci s Čínou, prosazovala multilateralismus a cíle a zásady Charty OSN a usilovala o urovnání regionálních hotspotů, včetně Ukrajiny a Blízkého východu.

Kdyby ale současná politika EU nebyla pokrytecká, prolhaná a zprofanovaná, a mohla být nezávislou od USA, mohl bych věřit alespoň části toho, co bylo řečeno ze strany páru z Bruselu - von der Leyen & Michel v Pekingu dva večery po Mikulášovi. Souhlasu netřeba.

Jan Camobell


Uvítali byste, kdyby se šéfem Evropské komise stal maďarský premiér Viktor Orbán?

Ano
transparent.gif transparent.gif
81%
Ne
transparent.gif transparent.gif
10%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
9%