Svátek má: Libor

Zprávy

Velikost textu:

Le Figaro: Vina za nacistickou minulost tlačí na německou politiku!

Le Figaro: Vina za nacistickou minulost tlačí na německou politiku!

Posledních 63 let žije Německo pod tlakem odpovědnosti za druhou světovou válku a za zločiny Třetí říše, napsal Le Figaro.

Adolf Hitler. führer Třetí říše
18. listopadu 2018 - 10:10

Vina za tyto stránky německé historie nadále určuje postavení země v dnešní době, což vytváří Německu problémy, a to jak v diplomatické sféře, tak i v domácí politice.

Jak Le Figaro připomíná, vystupující v německémm spolkovém sněmu prezident Frank Walter Steinmeier 9. listopadu připomněl „smutnou a protichůdnou" minulost své země, zejména osud slibné Výmarské republiky narozené na troskách první světové války a pak nacistické diktatury, která o 15 let později ukořistila moc se všemi jeho vlastními krutostmi: „Jak to, že to byl jeden a ten samý lid?“. „Žádná historická analýza nemůže uspokojit a uklidnit naše srdce," řekl Steinmeier.

Pokud se ve Francii pamětní akce 11. listopadu a 8. května (při příležitosti konce první a druhé světové války) staly momenty národní jednoty, v Německu taková data prakticky neexistují. 9. listopadu - pád Berlínské zdi v roce 1989 - není považován za svátek, protože tentýž den v roce 1938 došlo k masivnímu antisemitskému pogromu - „Křišťálové noci“. Nacistická minulost je ústředním bodem německé historické paměti, někdy „zakrývá" další aspekty dějin. Aby se zabránilo oživení nacionalistického sentimentu, jsou památné události často spojeny s aktem pokání.

Jak noviny uvádí, tento jev dává pravicovým radikálům důvod požadovat „obnovení rovnováhy" a dokonce i „změnu o 180 stupňů" v kultuře paměti. Přítomnost Angely Merkelové v Paříži minulý víkend je vnímána jako „chybná myšlenka přepisování historie a přáním se zadním vchodem zpětně dostat na stranu vítězů", řekl Alexander Gauland, vůdce hnutí „Alternativa pro Německo“. Současně, jak publikace zdůrazňuje, připomínkové akce ve Francii samy o sobě nevzbuzovaly žádný zvláštní zájem na druhé straně Rýna, „kde jakákoli otázka související s historií je potenciálně podezřelá".


„Již 63 let žije Německo pod tlakem odpovědnosti za druhou světovou válku," připomíná Le Figaro a poznamenává, že toto břemeno nadále určuje politiku země. Po porážce Třetí říše v roce 1945 byla Spolková republika Německo budována jako její protiklad. Všechna demokratická „preventivní opatření" byla přijata v naději, že se země nebude moci stát znovu totalitním režimem. Důsledkem této újmy je kult německé „institucionální stability", dokonce i „nepružnosti".

Odpovědnost za holocaust učinila obhajobu Izraele jedním ze „státních zájmů" Německa. Výsledkem porážky druhé světové války bylo také německé odmítnutí vojenských nároků a zákaz účasti vojsk Bundeswehru na vojenských operacích. „Historické dědictví donutilo Německo, aby opustilo svou první roli na mezinárodní scéně," píše deník. Tato omezení vysvětlují obtíže lídra EU v diplomatické oblasti, přestože je první ekonomickou mocí v Evropě.Minulost ovlivnila oblast kolektivního nevědomí - mluvíme o poválečném rozštěpení v zemi. Jak  publikace zdůraznila, Angela Merkelová byla ojedinělá výjimka mezi vůdci státu, protože žila polovinu života „na druhé straně železné opony" - ve východním Německu. Často připomíná tuto zkušenost, a varuje před pokusem o vytvoření nových zdí nebo opakování minulých chyb. „Ví víc než ostatní, že demokracie není běžnost," dodávají noviny.

(kou, prvnizpravy.cz, lefigaro.fr, foto: arch.)