Svátek má: Ivona

Regiony

Velikost textu:

Ze Seče do Třemošnice po nové silnici za 184 milionů korun

Ze Seče do Třemošnice po nové silnici za 184 milionů korun

Pardubický kraj v posledních letech investuje výrazné finanční prostředky do modernizací silnic v okolí Seče a Třemošnice.

Silnice Seč - Třemošnice
4. července 2022 - 11:30

V pátek byla dokončena investice do modernizace silnice II/337 ze Seče do Třemošnice za 184 milionů korun včetně daně. Již v roce 2020 byla dokončena kompletní úprava komunikace z Trhové Kamenice do Vršova za 155 milionů korun a nyní je dokončováno její pokračování z Vršova do Seče za 121 milionů korun.

„Za výrazné pomoci evropských fondů jsme připravili čtyřetapovou modernizaci silnic v okolí Seče, Třemošnice a Trhové Kamenice. První realizovanou stavbou byla komunikace z Trhové Kamenice do Vršova za 155 milionů korun, která byla dokončena v roce 2020. Na tuto stavbu navazuje pokračování téměř osmikilometrového úseku z Vršova do Seče za 121 milionů korun, kde nyní práce pokračují. Ze Seče pak máme na dvě etapy rozdělenou komunikaci II/337, jejíž první dokončený úsek končí v Třemošnici. Jedná se o více jak osm kilometrů dlouhý úsek na trase Třemošnice, Podhradí, Starý Dvůr, Kraskov, Žďárec u Seče a Seč,“ řekl hejtman Martin Netolický.

„Stavba byla financována ze 70. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, kdy podíl finanční dotace z rozpočtu Evropské unie tvoří 90 procent nákladů. Celková cena díla je v současné chvíli necelých 184 milionů korun včetně daně, ale bude ještě mírně ponížena po odpočtech za stavební práce, které nebylo třeba provádět,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že celková doba výstavby byla 298 stavebních dnů.

Nyní otevřený úsek silnice začíná v Seči na křižovatce se silnicí II/340 a končí v Třemošnici na křižovatce se silnicí III/33741. „Modernizace spočívá v kompletní obnově živičných a podkladních vrstev v šířce komunikace 7,5 metrů, což oproti předchozímu stavu znamenalo rozšíření komunikace. Součástí byla také demolice tří mostních objektů v místní části Kraskov, přičemž došlo ke kompletní výstavbě mostů nových. Dále jsme řešili přeložky chodníků ve městě Seč, přeložky inženýrských sítí, výstavbu a obnovu propustků, hospodářských sjezdů, autobusových zálivů a obnovu vodorovného a svislého dopravního značení,“ vyjmenoval náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Nejnáročnější částí stavby a její dominantou byl bezesporu skalní masiv, který se zároveň nachází na území národní přírodní rezervace Lichnice v chráněné krajinné oblasti Železné hory. „Skalní masiv podél komunikace byl v havarijním stavu a docházelo k jeho sesuvu na komunikaci. Musela být odstraněna vegetace, která masiv rozrušovala, došlo k očištění skalních stěn, byly odstraněny svahové pokryvy a rizikové části masivu bylo nutné odtěžit,“ přiblížil práce hejtman Martin Netolický.

Dále bylo provedeno zajištění masivu v podobě překrytí kotvenými vysokopevnostními ocelovými sítěmi a byly zde umístěny dynamické bariéry. Zabezpečení masivu zvýšilo komfort řidičů a především pak jejich bezpečnost, a zároveň velmi citlivě zasahuje do chráněného krajinné oblasti.

Kruhový objezd ve Skutči zvýší bezpečnost dopravy

Pardubický kraj zároveň počítá s návazností posledního úseku od Třemošnice po hranici kraje. „V současnosti máme připravenou projektovou dokumentaci a čekáme na vypsání vhodné výzvy. Pokud by se vše povedlo v letošním roce, modernizace posledního úseku by mohla začít na začátku stavební sezóny 2023,“ dodal hejtman.

Pardubickénovinky.cz informoval  Mgr. Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje.

(jv,pardubickenovinky.cz,foto:kú)Je v pořádku, že na budově Národního muzea v Praze visí ukrajinská vlajka?

Ano
transparent.gif transparent.gif
40%
Ne
transparent.gif transparent.gif
60%