Svátek má: Medard

Regiony

Velikost textu:

ZDRAVOhrátky se po dvou letech vrátily

ZDRAVOhrátky se po dvou letech vrátily

ZDRAVOhrátky při premiéře v Ústí nad Orlicí zapojily studenty jako skvělé demonstrátory.

ZDRAVOhrátky
22. října 2021 - 11:30

„Víte, jaké jsou tři hlavní zásady prevence proti přenosu viru HIV?“ – „Filmoterapie pomáhá starším lidem, protože při promítání dobových filmů si nejen trénují paměť a oživují vzpomínky, ale učí se i základům moderních technologií.“ – „Zdravý životní styl se zcela obejde bez alkoholu, kouření a drog.“ … Letošní premiéra ZDRAVOhrátek, originálního receptu Pardubického kraje motivujícího ke studiu zdravotnických oborů a oborů sociální péče, se nesla ve znamení mnoha důležitých informací, rad a sdělení.

Do Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí ve čtvrtek 21. října dorazilo 79 vybraných žáků devátých tříd z deseti základních škol z Orlickoústecka. Cíl byl jediný – poznat základy vyučovaných oborů praktická sestra a sociální činnost a seznámit se důvěrně s prostředím školy.

Po dvouleté přestávce vstoupila do akce orlickoústecká „zdravka“ opět stylově a v duchu tradice. Při slavnostním zahájení se totiž představil také symbolický průvodce účastníků těchto ZDRAVOhrátek. Po osobnostech z předchozích let, spjatých s historií zdravotnictví nebo sociální péče, jimiž byly Florence Nightingalová, Alice Masaryková a Anežka Česká, tentokrát mezi aktéry zavítala možná méně známá, ale stejně významná postava Emilie Ruth Tobolářové (1895 – 1973). Představitelku českého ošetřovatelství a ošetřovatelského školství věrně ztvárnila podobě učitelka Vlasta Beranová.

„Chtěla bych především poděkovat učitelům a studentům zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí za pomoc v nemocnicích a sociálních zařízeních v průběhu covidové pandemie v minulém a letošním roce. Velice oceňujeme tuto pomoc v době, kdy bylo zapotřebí doslova každé pomocné ruky. Zdravotnictví je poslání a obory v něm nemůže vykonávat každý, proto je třeba vážit si takových lidí. Ať už v budoucnu zvládnete jakoukoliv zdravotnickou profesi, pomůžete tak nejen sobě nebo svým blízkým, ale všem lidem, kteří tuto pomoc budou někdy potřebovat,“ uvedla Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje a radní pro zdravotnictví, pro niž to byla vůbec první účast na ZDRAVOhrátkách.

Společně s ní přišli školáky pozdravit také další hosté. Byli mezi nimi starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek, místostarosta Jiří Preclík a ředitelka kontaktního pracoviště Úřadu práce v Ústí nad Orlicí Romana Martincová.

Poté už začala tříhodinová cesta aktérů ZDRAVOhrátek, rozdělených do malých skupinek, po sedmi speciálních stanovištích a důkladné seznamování s obory. Postupně navštívili ambulanci a pohlédli si sanitku Českého červeného kříže, zabývali se prevencí AIDS, problematikou stáří či zdravého životního stylu a vyzkoušeli si základy první pomoci nebo terapie v praxi. Na každém pracovišti museli žáci splnit určitý úkol a na jeho základě získali indicii nutnou pro sestavení tajenky křížovky, která zněla: „Pojďte s námi studovat praktickou sestru.“

„Myslím, že ZDRAVOhrátky v orlickoústecké ´zdravce´ se po všech stránkách vydařily. Skvělé bylo, jak dokázala škola zapojit do spolupráce své studenty. Ti nejen provázeli jednotlivé výpravy, ale na většině stanovišť převzali také role jedinečných demonstrátorů činností, rozhodčích a rádců. ´Deváťáci´ před nimi ztratili přirozený ostych a velice aktivně se zapojovali do připravených činností. Navíc pracoviště bylo ještě rozděleno na několik dílčích podpracovišť, takže všichni žáci byli neustále v akci a vystřídali se při plnění úkolů,“ ocenil Vladimír Zemánek, manažer projektu ZDRAVOhrátky.


Program akce byl pestrý a současně nabitý až do poslední minuty. Žáci si vyzkoušejí například měření fyziologických funkcí, záchranu člověka v bezvědomí a při zástavě srdeční činnosti nebo zásady první pomoci. Poznali vybavení sanitky Českého červeného kříže, správnou komunikace se záchranáři a podstoupili také pozoruhodnou simulaci stáří včetně zhoršeného zraku, omezeného pohybu a s pomocí kompenzačních pomůcek. Dozvěděli se podrobnosti o zásadách zdravého životního stylu.

„Velice zajímavá byla také prezentace terapeutických metod, kde účastníky čekalo seznámení s Braillovým slepeckým písmem a na závěr v rámci muzikoterapie přehrávka lidové písně. Při probírání rizik nákazy a zásad prevence nemoci AIDS nechyběl ani nácvik správné manipulace s kondomem,“ popsala Helena Bártlová, manažerka projektu ZDRAVOhrátky.

V soutěži odborných aktivit, stejně jako ve vědomostním kvízu Hej Ty, víš to?! si odvezlo sladké trofeje společné družstvo ZŠ Ústecká z České Třebové a ZŠ Jablonné nad Orlicí.
Pardubickénovinky.cz informoval Mgr. Vladimír Zemánek, manažer projektu ZDRAVOhrátky.

(jv,pardubickénovinky.cz foto:zdravohrátky)Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%