Svátek má: Drahoslava

Regiony

Velikost textu:

Vedení Ústí nad Orlicí besedovalo s občany

Vedení Ústí nad Orlicí besedovalo s občany

Ve středu 13. listopadu se v Malé scéně uskutečnilo tradiční podzimní setkání vedení města s veřejností.

Z průběhu besedy
17. listopadu 2019 - 11:30

Na začátku setkání seznámil starosta Petr Hájek přítomné občany s vývojem rozpočtu města v letech 2018 a 2019. Podle aktuálního vývoje a skutečnosti je rozpočet města v letošním roce v lepší kondici než v roce 2018, kdy skončil schodkem 27 milionů korun. Celkový rozpočet města v roce 2019 je výši cca 412 milionů korun z čehož je 265 milionů na straně příjmů a 258 milionů na straně výdajů.


Následovalo představení informací o nákladech města na odpadové hospodářství. Každoročně dochází k nárůstu těchto nákladů a zároveň ke snižování příjmu z poplatku. Nárůst je způsoben vyšší cenou za uložení jedné tuny odpadu na skládce, dále zvyšující se cenou výkupu tříděného odpadu a také celkově vyšším objemem slev poskytovaných obyvatelům zapojeným do systému třídění odpadu ve městě. Potěšující je, že díky třídění se každoročně výrazně zvyšuje objem vytříděného odpadu. O výši poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2020 bude rozhodovat prosincové zastupitelstvo města.

Dalším prezentovaným bodem setkání byly informace o bytovém hospodářství, konkrétně o městském bytovém fondu. Zde dochází, s ohledem na stoupající náklady na údržbu a rozvoj, ke zvyšování nájemného průměrně o 100 procent oproti současnému stavu. Ke zvyšování nájmu v městských bytech dochází po 10 letech a bude postupné v průběhu 3 let.

Posledním plánovaným bodem setkání byla městská hromadná doprava. S ohledem na velký zájem cestujících zvažuje město zavedení druhé autobusové linky, která však z legislativních důvodů může být přidána až od září 2020. O přidání druhé linky MHD budeme včas informovat.

Finanční prostředky, které zvýší příjmy rozpočtu města, budou využity například k plánovanému rozšíření MHD, dále na podporu grantové politiky spolků, rozvoj bytového fondu a startovacích bytů nebo k naplnění dalších podnětů a požadavků od občanů.

O celé záležitosti informovaly webové stránky města Ústí nad Orlicí.

(vm,Pardubickenovinky.cz, foto:Město Ústí nad Orlicí)