Svátek má: Havel

Regiony

Velikost textu:

V Těchoníně se školí vojáci pro případ epidemie nakažlivých chorob

V Těchoníně se školí vojáci pro případ epidemie nakažlivých chorob

V areálu Centra biologické ochrany v Těchoníně probíhá v těchto dnech cvičení, jehož hlavním námětem byla hospitalizace, izolace a léčba osob nakažených vysoce nakažlivými nemocemi a karanténa osob. Které jsou s nakaženými v kontaktu.

Cvičení
30. listopadu 2017 - 11:30

Cvičení se zúčastnil také hejtman a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje Martin Netolický.

„Před čtyřmi lety nebyla vůbec jistá existence Centra biologické ochrany v Těchoníně, protože ministerští úředníci hledali úspory v kapitole ministerstva obrany. Jako představitel kraje jsem tehdy vyjádřil zásadní nesouhlas s tím, že úspory se hledají na nesprávném místě. Dnes již nikdo nepochybuje o významu zařízení v Těchoníně nejen pro Českou republiku, ale i spojence v rámci NATO. Pro armádu je toto špičkově vybavené pracoviště pro izolaci osob s vysoce nakažlivými chorobami klíčovým zařízením, a to i v dobách, kdy epidemie nehrozí. Plní úkoly několikadenní karantény po návratu ze zahraničních misí, a je pracovištěm, s jehož existencí se počítá. Epidemie eboly ukončila veškeré diskuse a dnešní cvičení je ukázkou, že v klidové době může pracoviště sloužit i pro výcvik,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se cvičení přímo v Těchoníne zúčastnil.

Nácvik činností je určen k udržení a prohloubení návyků příslušníků Armády České republiky z jednotlivých útvarů a zařízení, kteří jsou v případě aktivace tohoto zařízení povoláváni k plnění aktuálního úkolu. Celkem je pro tyto úkoly předurčeno 255 osob.


Pro zabezpečení provozu, obsluhy a údržby jednotlivých technologických zařízení vyčleňuje dalších cca 80 osob Armádní Servisní, příspěvková organizace. Aktuálně se výcviku účastní celkem 91 příslušníků Agentury vojenského zdravotnictví, 5 studentů FVZ UO z Hradce Králové, 4 příslušníci 31. pprchbo Liberec, 4 příslušníci VP Olomouc a cca 50 zaměstnanců Armádní servisní.

Specializovaná infekční nemocnice Specializovaná infekční nemocnice Těchonín je jediným zdravotnickým zařízením v celé České republice, které je schopno poskytovat plnohodnotnou péči osobám s takovýmto typem onemocnění při současném dodržení všech nezbytných opatření k zamezení dalšího šíření nákazy.

Pardubickenovinky.cz informoval Mgr. Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje.

(jv,pardubickenovinky.cz foto:pk)