Svátek má: Berta

Regiony

Velikost textu:

Studenti představí výsledky svých výzkumů na vědecké konferenci

Studenti představí výsledky svých výzkumů na vědecké konferenci

Studenti Fakulty zdravotnických studií představí výsledky svých výzkumů na vědecké konferenci nelékařských zdravotnických oborů.

Ilustrační foto
18.březen 2017 - 11:30
V pondělí 20. března pořádá Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice pro své studenty tradiční, v pořadí již 14. studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů. Vysokoškoláci na ní představí výsledky svých výzkumů, jimž se věnují během studia a praxe na pardubické fakultě.

Na studentské konferenci vystoupí studenti Fakulty zdravotnických studií, kteří před zájemci postupně přednesou celkem 23 prezentací. U řečnického pultu se přitom vystřídají jak studenti bakalářských studijních oborů, tak studenti magisterských studijních oborů vyučovaných na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. První skupinu tvoří 7 studentů, v té druhé zazní 16 prezentací. Dotknou se např. Využití fytoterapie v současné gynekologii a porodnictví, Komunikace sestry s pacientem v paliativní péči, Kvality života u pacientů s karcinomem hrtanu, Managementu kvality v domácí péči a následné péči, Hodnocení kvality žen v období souvisejícím s menopauzou a dalších témat.

„Konferenci pořádáme pro naše studenty již řadu let. Mohou si na ní vyzkoušet vědeckou komunikaci, schopnost prezentovat svou práci a navzájem sdílet své poznatky. Pro mnohé studenty je to první prezentace před publikem, takže jde také o nácvik zvládnutí stresu a ovládnutí trémy,“ popisuje cíl konference její organizátorka Ing. Eva Kynclová z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a dodává, že konference má studentům pomoci v budoucím uplatnění, na poli komunikace i sebeprezentace.

Studentská konference je pro prezentující navíc soutěžní. Přednesené práce posoudí odborná komise tvořená externími odborníky ze zdravotnictví a akademickými pracovníky Fakulty zdravotnických studií. Komise zhodnotí výsledky připravovaných závěrečných prací studentů z pohledu jejich teoretického přístupu, provedeného výzkumu a významu práce pro profesní zaměření. Nedílnou součástí hodnocení je i způsob osobní prezentace studentů a schopnost reagovat na dotazy odborné poroty či přítomných kolegů vysokoškoláků vztahující se k prezentovanému tématu.


„Na závěr konference komise vybere a ocení tři nejlepší prezentace studentů v kategorii bakalářských prací a tři v kategorii magisterských prací. Nejlepší účastníci fakultního kola studentské vědecké konference pak postoupí do celostátního kola, které Fakulta zdravotnických studií pořádá o měsíc později, a to ve čtvrtek 20. dubna,“ dodává Eva Kynclová.

Březnová studentská konference tradičně ale nebude zahrnovat jen studentská témata. Odborná témata doplní Mgr. Gabriela Medunová, náměstkyně ošetřovatelské péče z  Chrudimské nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., s přednáškou Je pro nás student přítěží nebo pomocí?

14. studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů se koná v pondělí 20. března na půdě Fakulty zdravotnických studií v Průmyslové ulici v Pardubicích v areálu fakulty. Organizátoři uvítají hosty v posluchárnách ZC23, kde proběhnou prezentace kategorie bakalářského studia, a ZE1, kde se uskuteční prezentace kategorie magisterského studia.

Konference navazuje na odborné aktivity fakulty ukončeného projektu „Zdravotnické studijní programy v inovaci“ financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pardubickenovinky.cz informovala Ing. Valerie Wágnerová, mluvčí Univerzity Pardubice.

(jv,pardubickenovinky.cz foto:arch.nempk)