Svátek má: Soběslav

Regiony

Velikost textu:

Stavební firma na jevíčském gymnáziu neplnila smlouvu

Stavební firma na jevíčském gymnáziu neplnila smlouvu

Jednou ze škol, u kterých Pardubický kraj získal dotaci z Operačního programu životní prostředí na energeticky úsporná opatření, je Gymnázium Jevíčko.

Gymnázium v Jevíčku
9. února 2020 - 11:30

Bohužel však společnost, která práce na budově školy prováděla, neplnila řádně podmínky a termíny uvedené ve smlouvě a i po snaze kraje odmítla jakoukoliv dohodu. Pardubický kraj proto tento týden oznámil dodavateli odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu jejího podstatného porušování.

„Situace na Gymnázium v Jevíčku nás samozřejmě netěší. Naším záměrem bylo, aby tato historická budova získala energeticky úsporné prvky, na což jsme využili dotaci z evropských fondů. Bohužel však v průběhu kontrol bylo zjištěno podstatné porušení smlouvy zhotovitelem spočívající zejména v opakovaném a dlouhodobém nedodržování harmonogramu realizace a v konečném důsledku i nedokončení stavby ve smluvním termínu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Na konci loňského roku jsme se snažili s dodavatelem jednat o dohodě. Ta však byla odmítnuta. Směrem k dodavateli jsme pozastavili fakturaci, protože předložené soupisy provedených prací neodpovídaly skutečnosti. Zejména v nich bylo požadováno proplacení dodávek a prací, které vykazovaly vady, nebo nebyly řádně dokončeny. To je něco, s čím se nemůžeme spokojit, a co nelze akceptovat,“ sdělil hejtman Martin Netolický.



Na situaci se byl přímo na místě podívat i 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který je v krajské radě zodpovědný za oblast majetku, investic a kultury. „Stavba je zatím pozastavená, firma odstranila lešení a nechala vše, tak jak od toho v daný den odešla. Bohužel se takové situace stávají, naštěstí není ohrožena evropská dotace, a hned jak vysoutěžíme nového dodavatele, budou práce v celkové hodnotě 31 milionu korun pokračovat.“

Vzhledem k tomu, že budova gymnázia je historickým objektem, nejedná se v tomto případě o klasické zateplení, které je možné vidět například na panelových domech. Součástí energeticky úsporných opatření na podobném typu budov je většinou výměna oken a dveří s izolačními parametry, avšak při dodržení jejich původního vzhledu.

Pardubickénovinky.cz informovala  PhDr. Zuzana Nováková, tisková mluvčí, Pardubický kraj.

(red,pardubickenovinky.cz,foto:pk)