Svátek má: Havel

Regiony

Velikost textu:

Stát by měl krajům pomoci s opravami silnic

Stát by měl krajům pomoci s opravami silnic

Stát by měl krajům pomoci s opravami silnic, pokud chce zajistit rozvoj veřejných služeb, řekl hejtman studentům Univerzity Pardubice.

Hejtman kraje Martin Netolický (ČSSD)
8. listopadu 2017 - 09:51

(Komerční sdělení)

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se v úterý odpoledne zúčastnil každoročního cyklu přednášek s názvem Týden teorie a praxe v ekonomice na Fakultě ekonomicko-správní studií Univerzity Pardubice. Před studenty vystoupil s přednáškou na téma financování krajských samospráv se zaměřením na sestavování krajského rozpočtu, financování oprav silnic nižších tříd. Studenty zajímala také oblasti dopravní obsluhy nebo zdravotnictví.

V úvodu své přednášky hejtman seznámil studenty s pojmy jako veřejná správa a samospráva, či se vznikem krajů a rozdělením kompetencí mezi centrální a krajskou úrovní. „Kraje zajišťují fungování středních škol, zdravotnických zařízení se zaměřením na urgentní péči, ale také léčebné ústavy. Jsme vlastníkem více jak tří tisíc kilometrů silnic nižších tříd, zajišťujeme dopravní obslužnost, a to jak železniční, tak autobusovou. Zřizujeme kulturní instituce jako Východočeské muzeum v Pardubicích, regionální muzea, ale jsme i vlastníkem pardubického zámku,“ vyjmenoval hejtman Netolický.

Následně se studenty hovořil o financování silnic nižších tříd. „V České republice je 60 tisíc kilometrů silniční sítě, přičemž 50 tisíc jsou silnice nižších tříd ve vlastnictví krajů. Za poslední tři roky dal stát našemu kraji dohromady 700 milionů korun, ale dluh na 3132 kilometrech silnic v Pardubickém kraji přesahuje 10 miliard korun. S kolegy hejtmany se pravidelně bavíme o tom, jak stát zajistí, že se nebudou upravovat pouze dálnice a silnice prvních tříd. Řidiče, který projíždí republikou, samozřejmě nezajímá, kdo vlastní jaký úsek silnice,“ sdělil hejtman v rámci přednášky.

Dotazy studentů následně směřovaly na fungování Státního fondu dopravní infrastruktury a výhled financování silnic v příštích letech. „Pokud chceme, aby státu bylo garantováno, že prostředky budou využité přímo na silnice, tak je rozhodně lepší řešit to prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury než navýšením rozpočtového určení daní. RUD může být svým způsobem chápáno jako neúčelová dotace a nemůže být garantováno, že budou prostředky využity na konkrétní účel, protože se může ukázat jiná investiční priorita regionu,“ odpověděl hejtman jednomu ze studentů. „Stát by měl k problému přistoupit čelem a zajistit, že území bude rozvíjeno ve všech částech, protože pokud nebudeme mít kvalitní silniční síť, nepodaří se nám přilákat investory, kteří kvalitní silnice, ale i železnice potřebují pro svůj rozvoj,“ doplnil Netolický, který v rámci diskuse se studenty hovořil také o fungování dopravní obslužnosti či fungování krajského zdravotnictví. 

Cílem pětidenního přednáškového cyklu na Univerzitě Pardubice je propojení teorie s praxí při výuce, výzkumu a vzdělávání. Se studenty v rámci jednotlivých přednáškových bloků bude diskutovat přes třicet odborníků jak z oblasti českých i slovenských ekonomicky zaměřených vysokých škol, tak úspěšných představitelů ekonomické praxe či politiky.

(red, foto: arch.)