Svátek má: Radomír

Regiony

Velikost textu:

Rada světové památky zasedala v Kladrubech nad Labem

Rada světové památky zasedala v Kladrubech nad Labem

Rada světové památky v Kladrubech nad Labem potvrdila plnění úkolů z centrály UNESCO.

V Kladrubech nad Labem
21. ledna 2020 - 11:30

Rada světové památky Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem zasedala v minulých dnech v sídle hřebčína, aby zhodnotila řešení posledních připomínek Výboru pro světové dědictví UNESCO a připravila dokumentaci pro odeslání do sídla této organizace v Paříži.

„Projednali jsme mimo jiné nově vypracovaný management plán, což je vlastně plán, jak do budoucna bude nakládáno se statkem zapsaným na seznam světového dědictví,“ uvedl předseda Rady světové památky a 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. 

Management plán si vyžádal Výbor pro světové dědictví a Rada památky jeho první verzi postupuje ještě k mezinárodnímu připomínkování. Je v něm podrobně popsán současný stav, ale i rizikové faktory a navržená opatření ke zlepšování v mnoha oblastech.

„Jedná se například o péči o kulturní krajinu, o památky, ale také se tu řeší dopravní vazby a služby pro turisty i odbornou veřejnost. Hřebčín musí být připraven třeba na dopady klimatických změn, což znamená navýšit přítok vody do krajiny, přizpůsobit novým podmínkám lesní hospodářství, regenerovat pastviny a stabilizovat vzácné staré stromy a stromořadí. V návrzích se objevuje také zklidnění dopravy na silnici z Kladrub do dvora Františkov, vybudování záchytného parkoviště s dopravou k hřebčínu nebo zřízení parkoviště pro krátkodobé zastavení a vyložení či naložení turistů. Zlepšit se musí infrastruktura pro turisty od značených stezek až po možnosti občerstvení, vybavení odpočinkových ploch, osazení odpadkových košů nebo třeba stojanů na kola. Podrobně se tím zabývá i nové vypracovaná návštěvnická strategie,“ dodal Línek.

„Máme možnosti, jak řídit objem návštěvnosti i celý návštěvnický provoz. Především ho chceme rozprostřít v prostoru i čase. Vznikne nová prohlídková trasa krajinou, návštěvníky budeme směrovat také do parku Mošnice, k Opatovickému kanálu, semínskému akvaduktu a podobně. Propagovat budeme i návštěvu naší pobočky ve Slatiňanech a Muzea českého venkova na zámku Kačina,“ uvedl ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.

Hřebčín zavedl už v loňském roce on-line rezervace vstupenek na turistické komentované prohlídky. Tento systém bude do budoucna regulací návštěvnosti hlavních objektů. Hřebčín se také připravuje na potřebu kvalitních průvodců s jazykovými znalostmi, audioprůvodců, ale také mezinárodního navigačního systému a propagačních materiálů pro dospělé i děti.

„Na základě dalších připomínek UNESCO jsme zahájili proces rozšíření takzvané nárazníkové zóny pro ochranu památky jižním směrem. Došlo také k podepsání nové dohody mezi ministerstvy zemědělství, kultury a životního prostředí o obecných zásadách obnovy a dalšího rozvoje této památky. Všechny tyto tři resorty se zde zavazují brát ohled na tuto památku UNESCO při plánování velkých infrastrukturních projektů. Do budoucna jsme projednali také přeložení elektrického vedení vysokého napětí, které nyní protíná krajinu kulturního statku, a v plánu je i výsadba stromů jako vizuální clony směrem ke Chvaletické elektrárně,“ shrnul práci Rady památky UNESCO její předseda Roman Línek.

V jezdecké škole v Kladrubech nad Labem jsou v plánu nové kotle

Projednané materiály nyní poputují k ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi a z jeho úřadu pak ještě do konce ledna do Paříže. Plněním podmínek, s kterými byl spojen zápis této památky na seznam UNESCO, se pak bude zabývat výroční plenární zasedání UNESCO, které se letos uskuteční na přelomu června a července v Číně.

Pardubickenovinky.cz informoval Martin Madejewský, DiS. za Pardubický kraj.

(jv,pardubickenovinky.cz foto:kladruby)