Svátek má: Xenie

Regiony

Velikost textu:

Program Přátelské nemocnice probíhá už šestý rok

Program Přátelské nemocnice probíhá už šestý rok

Rada kraje schválila zprávu o plnění projektu Přátelská nemocnice za rok 2020.

Nemocnice
28. května 2021 - 11:30

Program Přátelské nemocnice probíhá už 6. rok v Nemocnici Pardubického kraje. Je zaměřen například na firemní kulturu, prostředí a pacienta, na dobrovolnictví, na informování a provázení ve složitých situacích spojených s nemocí, ale i na rozvoj a psychologickou pomoc zaměstnanců, stravování či parkování v nemocnici.

„Závěrečná zpráva k programu Přátelská nemocnice tentokrát reflektuje především to, jak se nemocnice dokázala přizpůsobit potřebám, které vyvolal covid-19. Nemocnice Pardubického kraje co nejrychleji reagovala na vládní požadavky; dřív než stát zřídila dispečink pro testování, který obsluhovalo call centrum, zprovoznila infolinku, rozšířila dobrovolnickou základnu a posílila komunikaci na sociálních sítích,“ uvedla náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

„Pacienti byli kvůli režimu spojeným s opatřeními v souvislosti s covidem ochuzeni o výtvarné dílny, předčítání, canisterapii, nebo mikulášské a vánoční besídky. Avšak někteří dobrovolníci, kteří do nemocnic pravidelně docházeli, projevili solidaritu vůči zdravotníkům  a pracovali na zkrácený pracovní úvazek na odděleních. Jejich pomoc tak přispěla ke zvládnutí pandemie a zajištění provozu některých oddělení,“ vysvětlila náměstkyně s tím, že i v době pandemie probíhaly práce na projektu, při kterém Nemocnice Pardubického kraje spolupracuje s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a s Katedrou ekonomické statistiky VŠE. Jedná se o tvorbu kompetenčního modelu pracovní pozice – kompetentní sestra 21. století. Výstupem programu budou jednotlivé kompetenční modely pro každou sestru.

Srozumitelná komunikace a rozvoj vztahů s veřejností jsou základem
Nemocnice loni představila nové webové stránky, pokračovala v popularizační činnosti v oblasti péče o lidské zdraví a zároveň alespoň v některých aspektech dokázala pokračovat v rozjetých projektech, jako například Děti malují dětem, nebo v interních projektech zaměřených na sebeochranu, právní gramotnost či kvalitu a bezpečí poskytované péče. Vznikl také společný prostor pro sdílení firemních informací mezi zaměstnanci – intranet; v této podobě pro všech pět nemocnic vznikl poprvé a novinkou je, že je dostupný z jakéhokoliv zařízení s připojením na internet. Pro dobrou informovanost zaměstnanců nemocnice už dva roky vydává interní magazín Dotek. Nová příručka kvality a bezpečí má za cíl zaměstnancům přiblížit systém řízení a hodnocení kvality v nemocnicích a poskytnout stručný přehled vybraných vnitřních předpisů k jednotlivým tématům.

Tři nová očkovací místa v kraji vzniknou od června

„Přála bych si, abychom se v době po covidu v našich nemocnicích mohli více věnovat rozvoji psychologické pomoci a duchovní služby a péči o umírající a jejich rodiny včetně empatické komunikace. Za velmi důležitý považuji citlivý přístup a respekt k osobnosti pacienta. Zvláštně v současné společnosti je třeba vrátit se k těmto hodnotám,“ uvedla Michaela Matoušková, jejímž dalším přáním je péče o to, aby se v nemocnici cítili dobře i nejmenší pacienti: „Nemocnice dokončuje edukační materiál pro děti „Co medvědi nevědí, aneb když medvídek stůně.“ Projekt, který má za cíl vhodným způsobem přiblížit dítěti a vlastně i jeho rodičům, jaké ošetření, vyšetření či zákrok podstoupí a jak bude probíhat, zastavil COVID. Na jeho dokončení se však intenzivně pracuje.

„Práce ve zdravotnictví je pro řadu lékařů i sester skutečným posláním. Svědčí o tom mimo jiné, že za svou práci byli někteří z nich oceněni, a to například medailí prezidenta republiky, cenou Gratias udělovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí nebo vítězstvím v anketě Žena regionu,“ uzavřela Matoušková.

Zámek Horšovký Týn je renesanční perlou

Pardubickénovinky.cz informoval Dominik Barták, tiskový mluvčí Krajského úřadu Pardubického kraje.

(jv,pardubickenovinky.cz,foto:pk)