Svátek má: Albert

Regiony

Velikost textu:

Pardubický kraj se nyní více zaměřuje na rodinnou politiku

Pardubický kraj se nyní více zaměřuje na rodinnou politiku

V tomto volebním období se krajská samospráva zavázala klást větší důraz na rodinnou politiku.

Ze setkání
21. ledna 2018 - 11:30

A aby nezůstalo jen u slov, kraj se v loňském roce připojil k projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů a vytvořil takzvanou Platformu rodinné politiky. Jejím výstupem by do roku 2019 měla být krajská koncepce rodinné politiky.

„V platformě zasedají odborníci na sociologii, statistiku, psychologii, pedagogiku, zástupci neziskových organizací i státní správy a samosprávy. Naším prvním úkolem je sesbírat fakta, co má podle těchto odborníků pozitivní nebo negativní vliv na rodiny v našem kraji, analyzovat tato fakta, doplnit je konkrétními statistikami nebo poznatky a potom definovat řadu opatření, která budou pozitivně přispívat k podpoře rodin v různých oblastech života,“ vysvětluje radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Exaktní čísla například ukazují statistiky Českého statistického úřadu, který nedávno vydal publikaci zaměřující se na mladou generaci v Pardubickém kraji. Hlavní poznatky z této publikace prezentovali na setkání platformy zástupci Krajské správy Českého statistického úřadu. Lidé do 30 let tvoří v našem kraji necelou třetinu populace, což je čtvrtý nejvyšší podíl mezi kraji.  Nejvíce jsou přitom mladí lidé v kraji zastoupeni na Žambersku, Litomyšlsku a Poličsku.


Na sto dětí mladších 15 let v kraji připadá 123 seniorů pětašedesátiletých a starších, což je v mezikrajském srovnání pátý nejnižší podíl (v sousedním Královéhradeckém kraji je tento podíl nejvyšší ze všech krajů). „Projekce obyvatelstva do roku 2050 ovšem počítá s poklesem celkového počtu obyvatel a procento mladých lidí se zmenší na úkor procenta seniorů v populaci,“ doplňuje statistik Petr Dědič.

„To jsou jen některé základní údaje o věkové skupině, kdy zejména ženy začínají se zakládáním rodiny. Ukazuje se, že muži do rodinného života vstupují většinou až po třicítce.  My se nyní zabýváme všemi oblastmi, které na rodiny, a to jak funkční, tak ohrožené, působí. O pomoci státu, kraje, obcí, po ekonomiku, bezpečnost, volnočasové aktivity, dopravu, vzdělávání, různé služby včetně sociálních, nebo zdravotnictví. Naši členové přicházejí s návrhy a konkrétními projekty a představují také příklady dobré praxe jak v kraji, tak v celostním měřítku. Jedním z nich je například projekt startovacího a sociálního bydlení statutárního města Pardubice,“ říká František Moudr, koordinátor projektu.

Pardubickénovinky.cz informovala   PhDr. Zuzana Nováková, tisková mluvčí Krajského úřadu Pardubického kraje.

(jv,pardubickenovinky.cz,foto:pk)