Svátek má: Apolena

Regiony

Velikost textu:

Na krajských dotacích bude o 20 procent více peněz

Na krajských dotacích bude o 20 procent více peněz

Pardubický kraj vyhlašuje programové dotační tituly na rok 2023. Výše podpory přesahuje 110 milionů korun.

Ilustrační foto
2. prosince 2022 - 11:30

Jejich struktura je podobná jako pro letošní rok. Dotace se týkají oblastí územního plánování, regionálního rozvoje, rozvoje venkova, obcí s památkami UNESCO, ekologické výchovy, péče o životní prostředí, podpory včelařů, lesního hospodářství, výstav pořádaných chovatelskými organizacemi, cestovního ruchu, sportu a volnočasových aktivit, kultury a památkové péče, spolupráce se zahraničními regiony, bezpečnosti silničního provozu a cyklodopravy, sociálních věcí a neziskového sektoru, zdravotnictví, dobrovolných hasičů obcí a ostatních složky IZS a nově také aktivit pro podporu rodiny. Celkově je připravena částka přesahující 110 milionů korun. Další prostředky mohou být uvolněny v průběhu roku.

„V rámci vyhlašovaných dotačních titulů se držíme slibu, který jsme dali v době koronavirové pandemie, kdy jsme byli bohužel vnějšími okolnostmi nuceni zasáhnout do dotačních titulů a snížit celkový objem poskytovaných prostředků. V rámci rozpočtu pro rok 2023 jsme proto pro dotační tituly vyčlenili částku o přibližně 20 procent vyšší, což věřím, že pomůže zohlednit stávající nárůsty cen energií, pohonných hmot a dalších vstupů. V souhrnu se u aktuálně vyhlášených dotačních titulů jedná o částku přesahující 110 milionů korun, která se však může v průběhu roku navýšit s ohledem na v tuto chvíli připravované novinky. Touto podporou chceme pomoci organizátorům kulturních, společenských či sportovních akcí, ale také obcím s jejich investičními aktivitami,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Krajské dotační tituly jsou vzhledem ke svému nastavení a snadné administraci dlouhodobě u žadatelů vnímané pozitivně. Důležitá je také stabilita podpory. Dílčí změny se však ve vyhlašovaných titulech čas od času objevují, a to i se zohledněním vnější potřeby.

„Pro příští rok máme několik změn. Ke stávajícím dotačním titulům přibyly některé další, například v oblasti sociální péče jsou to dotace pro aktivity zaměřené na podporu rodiny a v oblasti dopravy dotace pro podporu přípravy cyklostezek a cyklotras a podpora městské mobility formou bikesharingu. Jednotlivé krajské dotační programy také více reagují na vymezení problémových obcí a poskytují žadatelům z jejich území dílčí bonifikaci, která se liší v návaznosti na vyhlášený dotační program,“ uvedl radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

Právě podpora bikesharingu je jednou z významných novinek ve struktuře krajských dotačních programů. „Cílem tohoto dotačního programu je podpořit zavedení sdílených kol v obcích nad tři tisíce obyvatel a nabídnout tuto službu občanům po dobu 15 minut jízdy zdarma. Maximální výše dotace na jednoho žadatele činí 350 tisíc korun,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Nové dotační tituly však mohou vzniknout i v průběhu roku. Jedním z nich je podpora projektu Pošta Partner. „Cílem tohoto připravovaného dotačního programu s finančním objemem přibližně tři miliony korun je pomoci obcím či provozovatelům místních obchodů s vytvořením Pošty Partner a provozem v prvním roce fungování. Na tomto principu nyní komunikujeme s Českou poštou, která provozovatelům na zajištění služeb pošty přispívá finančně i materiálně. Věřím, že by tento dotační titul mohl být úspěšný, a pokud vše půjde podle našich plánů, tak by měl být vyhlášen na jaře příštího roku,“ sdělil hejtman.

Krajský rozpočet je připraven na zásadní investice

Podrobnosti k jednotlivým programům, formuláře i datum uzávěrky jednotlivých programů najdou zájemci na adrese: www.pardubickykraj.cz/dotace

Pardubickénovinky.cz informoval Mgr.Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje.

(jv,pardubickenovinky.cz,foto:arch)Nejčtenější

Myslíte si, že u nás dochází k omezování svobody projevu a k zavádění cenzury?

Ano
transparent.gif transparent.gif
74%
Ne
transparent.gif transparent.gif
26%