Svátek má: Albert

Regiony

Velikost textu:

Ministerstvo vnitra musí více naslouchat problémům v regionech

Ministerstvo vnitra musí více naslouchat problémům v regionech

Ministerstvo vnitra musí více naslouchat problémům státní správy v regionech, říká po jednání s ministrem hejtman Netolický.

Hejtman Martin Netolický
14. února 2018 - 11:30

Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar navštívil v pondělí odpoledne Pardubický kraj. S hejtmanem Martinem Netolickým a zástupci integrovaného záchranného systému, mezi kterými byli generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba, krajský ředitel Policie ČR Jan Švejdar, krajský ředitel HZS ČR Miroslav Kvasnička a ředitel ZZS PK Igor Paar, projednával například problematiku zákona o střetu zájmů, legislativní iniciativu Pardubického kraje v záležitosti systémové podjatosti, přímou volbu starostů a hejtmanů či podporu jednotek dobrovolných hasičů.

„Jedním z cílů pana ministra je zaktivizovat státní správu, a proto se vydává do regionů, jelikož chce znát názory krajů na celou řadu otázek, které pod jeho resort spadají. Obecně velice vítám, pokud jsou ministři směrem k názorům a problémům regionů aktivní. Z našeho pohledu se jedná především o problematiku nezbytné novelizace zákona o střetu zájmů či nutnosti vyřešení problematiky systémové podjatosti. Populární se stává také otázka přímé volby starostů a hejtmanů, kde je však nutné upozorňovat na řadu dílčích problémů,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který byl pověřen vedením Komise pro veřejnou správu a legislativu Asociace krajů ČR.

Zákon o střetu zájmů
Jedním z hlavních témat setkání byla novelizace zákona o střetu zájmů. Hejtman Netolický patří dlouhodobě mezi zastánce nutnosti změny tohoto zákona, jelikož se ukazuje, že může výrazným způsobem negativně ovlivnit již letošní komunální volby. Na malých obcích bude v případě stávající podoby zákona dle mnohých velký problém kandidátní listinu sestavit.

Hejtman se kromě podstaty problému a návrhům na změnu věnoval také technickému zpracování dotazníku. „Bohužel je zřejmé, že dotazník není příliš kvalitně technicky zpracován. Navíc, pokud si veřejnost profil toho či onoho politika, tak to vypadá, že řada součástí zůstala nevyplněna, jelikož se jedná o neveřejnou součást. Bohužel se však návštěvník registru nic takového nedozví, a proto může podat podnět na nedůsledné vyplnění,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Předem se řeší presumpce viny i u lidí, kteří své posty vykonávají jako neuvolnění a získávají za to odměnu v řádech stokorun či tisícikorun. Po nich chceme, aby zveřejnili svůj majetek a majetkové poměry svých blízkých, což je absolutně nevyvážené,“ sdělil Netolický.

Přímá volba starostů a hejtmanů
Hejtman s ministrem Metnarem hovořil také o návrzích na zavedení přímé volby starostů a hejtmanů, což je záležitost, kterou prosazují některé parlamentní strany.

„V případě, že o této změně začneme vážně uvažovat, musíme mít na paměti, že se jedná o legislativně velmi složitou změnu. Bude muset být změněn nejen volební zákon, ale také zákon o obcích, krajích, ale především česká ústava. Přímá volba je samozřejmě možná, avšak musí dojít k zásadním legislativním změnám, a to nejen v rámci volebních zákonů, ale také zákonů o obcích a krajích a především změnám ústavy. S přímou volbou by mělo jít ruku v ruce také posílení kompetencí po vzoru Slovenska či Polska,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Systémová podjatost
Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém prosincovém jednání schválilo legislativní iniciativu, která řeší problém takzvané systémové podjatosti.

„Problematika systémové podjatosti je problém od přijetí usnesení Nejvyššího správního soudu z roku 2012. Námi navrhovaná právní úprava řeší systémovou podjatost tak, že vymezuje podmínky, při nichž může dojít k vyloučení úřední osoby ze všech úkonů v řízení. To znamená, že úřední osoba nebude moci být vyloučena, bude-li její domnělá podjatost vyvolána mimo jiné jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku. Protože se tento důvod v námitkách systémové podjatosti objevuje nejčastěji, je nezbytné upravit zákon tak, aby tento institut nebyl častým důvodem vzniku procesních obstrukcí, jako je tomu dosud,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Důsledkem přijetí navrhované úpravy by měl být výrazný pokles počtu zejména účelových námitek podjatosti, tedy námitek systémové podjatosti, což povede k efektivnějšímu a rychlejšímu rozhodování správních orgánů,“ doplnil hejtman Martin Netolický s tím, že ministerstvo vnitra krajský návrh podporuje.


Financování Národního informačního systému IZS
Dalším tématem pondělního jednání bylo financování Národního informačního systému IZS po ukončení udržitelnosti projektu, který byl připraven a realizován v letech 2010 až 2015 v gesci Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Evropská unie financovala 85 procent způsobilých nákladů projektu.

Projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému je součástí významného souboru projektů, který směřoval do oblasti informačních systémů operačního řízení a technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému. Cílem programu IS IZS bylo zvýšení kvality poskytovaných služeb občanům v úseku tísňového volání, operačního řízení a interoperability jednotlivých základních složek integrovaného záchranného systému.

Podpora dobrovolných hasičů
Hejtman si s ministrem a zástupci IZS vyměnil informace o krajské podpoře jednotek dobrovolných hasičů v obcích.

„Pro letošní rok podporujeme složky integrovaného záchranného systému částkou 25 milionů korun, což je nejvíce v krajské historii a podle mého je to jedna z největších podpor, pokud zohledníme velikost regionů. Postupně dostáváme vybavení dobrovolných hasičů na velmi dobrou úroveň a obce již nežádají o příspěvky na repasované automobily, ale postupně více na výstroj a výzbroj,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Pardubický kraj se již třetím rokem připojuje k tomuto národnímu dotačnímu titulu na pořízení dopravních automobilů a rekonstrukci či výstavbu hasičských zbrojnic. „Podíl kraje je v případě tohoto státního dotačního titulu cca 1/3 z celkové výše dotace, kterou poskytne generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,“ doplnil hejtman.

Pardubickenovinky.cz informovala Bc. Karolína Frýdová za Pardubický kraj.

(jv,pardubickenovinky.cz zdroj foto:arch.kú)