Svátek má: Gabriel

Regiony

Velikost textu:

Město podpoří téměř milionem korun letní dětské tábory

Město podpoří téměř milionem korun letní dětské tábory

Pardubice podpoří letní dětské tábory dotacemi v celkové výši 550 tisíc korun. O peníze mohou žádat také příměstské tábory pořádané v rámci Olympijského parku Pardubice 2016. Pro ně je v rámci speciálního grantu připraveno k rozdělení 400 tisíc korun. Žádosti je možné podávat od května.

Ilustrační foto
29.březen 2016 - 07:30

„Olympijský park Pardubice bude především pro děti a mládež - má je motivovat nejen ke sportování, ale i k poznání olympijské tradice.  V našem parku si budou moci aktivně vyzkoušet olympijské i neolympijské sporty. Pro poskytnutí finanční dotace z Programu podpory volného času je třeba splnit řadu podmínek. Turnusy příměstských olympijských parků budou muset být pětidenní, z toho minimálně dva dny pořádané v Olympijském parku Pardubice při účasti nejméně 10 dětí ve věku od 5 do 19 let s trvalým bydlištěm na území kraje,“ nastínil základní podmínky náměstek primátora zodpovědný za školství a sport Jakub Rychtecký.

Dalším kritériem je termín uspořádání tábora, který musí být stanoven mezi 5. a 21. srpnem, tedy v době konání letních olympijských her.

„Žadatel o dotaci musí mít minimálně dvouletou zkušenost s pořádáním letních táborů nebo sportovních soustředění, bude muset zajistit odborný dohled dětí, stravování a pitný režim, zkrátka věci, které jsou běžným standardem.  V rámci poskytnutého grantu lze hradit uznatelné náklady, a to zejména výdaje spojené s dopravou do Olympijského parku Pardubice 2016 a hrací karty, díky níž si budou moci děti aktivně vyzkoušet všechny sporty,“ upřesnil další podmínky náměstek Rychtecký s tím, že radnice připraví pro zájemce o pořádání těchto táborů seminář.  


Rodiče již nyní mohou hlásit děti na vypsané Olympijské příměstské tábory, které pořádají Domovy dětí a mládeže, jejichž zřizovatelem je statutární město Pardubice. „O tábory spojené s olympijskou myšlenkou je velký zájem, jak v Domově dětí a mládeže Alfa, tak i v Betě. Jsou k dispozici již jen poslední volná místa,“ řekl Rychtecký.

Město zpřísnilo podmínky pro pobytové a příměstské tábory

„V případě dotací na letní tábory je nově v podmínkách například to, aby měl daný tábor alespoň 5letou tradici nebo byl vyvrcholením dlouhodobé celoroční činnosti a zúčastnilo se ho minimálně 20 dětí  ve věku mezi 5 a 19 lety. Dotaci bude možné poté použít pouze pro děti, které mají trvalý pobyt v Pardubicích,“ sdělila Renata Petružálková, předsedkyně komise při radě města pro výchovu a vzdělávání. Dodala, že žádosti o granty na příměstské tábory v rámci Olympijského parku Pardubice 2016 a o dotace na letní tábory musí žadatelé doručit osobně, nebo poštou, v termínu od 1. do 31. května do 12 hodin, a to na podatelnu radnice na Pernštýnském náměstí.

(jv,pardubickenovinky.cz,foto:arch.)