Svátek má: Norbert

Regiony

Velikost textu:

Lidí, kteří potřebují v kraji pomoc, je stále víc

Lidí, kteří potřebují v kraji pomoc, je stále víc

Ze setkání zástupců Pardubického kraje se sociálními pracovníky obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem vyplynulo, že stoupá počet lidí, kteří v kraji potřebují pomoc ze strany úřadů.

Ilustrační foto
12. října 2019 - 11:30

"Potvrdili jsme, že platí rozvojové záměry kraje uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na roky 2019 – 2021. Limitem jsou ovšem jednak finanční prostředky nezbytné k rozvoji kapacit potřebných služeb, ale také vhodné lokality pro zřízení služeb pro některé cílové skupiny či dostatek kvalifikovaného personálu,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje.

Ve střednědobém plánu je počítáno například s rozšířením kapacit domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem pro osoby s demencí, zvýšením dostupnosti pečovatelské služby a osobní asistence, s rozvojem odlehčovacích služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby s poruchou autistického spektra. Pardubický kraj bude pokračovat v transformaci služeb péče o osoby se zdravotním postižením tak, aby většina péče probíhala v přirozeném, běžnému životu blízkém prostředí, bude podporovat služby podpory rodiny s cílem snížit počet dětí v náhradní péči.

 Žáci si na návštěvě Gruzie vyzkoušeli sběr vína

Výzvou, které musí všechny kraje napříč republikou čelit, je reforma psychiatrie, jejímž cílem je zajistit potřebnou péči o osoby s duševním onemocněním v přirozeném prostředí. Obdobně bude nutné zajistit péči o osoby, které část svého života strávily na ulici nebo v obdobných podmínkách, a v současnosti již potřebují vedle přiměřeného bydlení také péči a ošetřování. „Je to skupina osob, na kterou je částí společnosti nahlíženo velmi negativně. Mnozí lidé zastávají názor, že si tyto osoby mohou za svou situaci samy, a proto si nezaslouží pomoc. Sociálním pracovníkům ale nepřísluší hodnotit, nakolik mají osoby bez domova nárok na pomoc. Věřím, že ve spolupráci s obcemi se nám podaří najít vhodné řešení, které těmto lidem zajistí odpovídající péči,“ doplnil Šotola.

Na setkání byly dále prezentovány teze novely zákona o sociálních službách a její dopady na síť sociálních služeb, financování sociálních služeb, jejich registraci, spolupráci obcí a krajů, na sociální práci, kterou obce vykonávají.

Pardubickenovinky.cz o celé záležitosti informovala mluvčí Pardubického kraje Zuzana Nováková.

(vm,Pardubickenovinky.cz,foto:arch.)