Svátek má: Jarmil

Regiony

Velikost textu:

Kraj se domáhá archeologických nálezů ze zámeckého návrší v Litomyšli

Kraj se domáhá archeologických nálezů ze zámeckého návrší v Litomyšli

Před revitalizací zámeckého návrší v Litomyšli v letech 2011-2014 prováděla společnost Labrys záchranný archeologický výzkum

Banánovky
30. března 2020 - 11:30

Vzhledem k tomu, že nálezy přes mnohé výzvy dosud nepředala Pardubickému kraji, pověřila Rada kraje náměstka Romana Línka adresovat Labrysu předžalobní výzvu.


„Movité archeologické nálezy jsou podle zákona o státní památkové péči vlastnictvím kraje, v jehož územním obvodu byly nalezeny, a měly být předány Regionálnímu muzeu v Litomyšli nejpozději v roce 2017. Jelikož k předání i přes opakované výzvy ze strany muzea nedošlo, vyzval jsem Labrys k  dobrovolnému splnění této povinnosti do konce dubna letošního roku. Současně jsem je upozornil, že v případě jejich nečinnosti se bude Pardubický kraj domáhat svých vlastnických práv soudní cestou,“ uvedl Roman Línek.Společnost Labrys dle sdělení Archeologického ústavu Akademie věd ČR dosud neodevzdala ani nálezovou zprávu z tohoto výzkumu. „Bohužel to není ojedinělá situace. Labrys prováděl řadu dalších menších záchranných archeologických výzkumů na dalších místech našeho kraje, kdy rovněž nedošlo k předání výsledků archeologických nálezů a nálezových zpráv. Proto jsem je vyzval o kontaktování příslušných muzeí za účelem předání i tohoto majetku Pardubickému kraji, a to ve stejné lhůtě. Jelikož se počet těchto případů výrazně vymyká běžným nedodělkům jiných oprávněných organizací, jsem nucen o této skutečnosti informovat Ministerstvo kultury ČR jako instituci udělující oprávnění k provádění záchranných archeologických výzkumů,“ dodal Línek.

Pardubickenovinky.cz informovala PhDr. Zuzana Nováková za Pardubický kraj.

(jv,pardubickenovinky.cz foto:pk)