Svátek má: Havel

Regiony

Velikost textu:

Kraj pro spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím při mimořádných událostech

Kraj pro spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím při mimořádných událostech

Jde o memorandum o porozumění mezi Pardubickým krajem i Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, na straně jedné a Dolnoslezským vojvodou i Dolnoslezským Krajským velitelem Státní požární ochrany ve Vratislavi, na straně druhé.

Podpis Memoranda
23. listopadu 2017 - 10:46

(Komerční sdělení)

To včera podepsali zástupci obou stran v polském lázeňském městě Kudowa Zdroj.

Memorandum upravuje spolupráci a stanovuje pravidla pro vyžadování přeshraniční pomoci v případě katastrof, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí a vytváří formální platformu pro spolupráci, zajištění připravenosti a řešení mimořádných událostí v příhraničních oblastech Pardubického kraje a Dolnoslezského vojvodství.

„Bude tak nastaven systém pro účinnější pomoc občanům Pardubického kraje, žijícím v příhraničních oblastech s Dolnoslezským vojvodstvím,“ říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Ta spolupráce už funguje řadu let, ale může se prohloubit a těším se, že se nyní třeba budeme setkávat i na společných cvičeních.“

Memorandum přispěje k zefektivnění vzájemné informovanosti o hrozících mimořádných událostech a umožní rovněž rozvíjet spolupráci v rámci projektů financovaných z prostředků Evropské unie. „Už nyní probíhá denní informační spojení s Wroclaví a připravujeme společný záchranný plán, který bychom mohli podepsat do poloviny příštího roku,“ uvedl Miroslav Kvasnička, ředitel HZS Pardubického kraje.

Předložené Memorandum vychází ze společného jednání hejtmanů Olomouckého, Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje s Dolnoslezským vojvodou a představiteli uvedených hasičských záchranných sborů krajů a Krajského velitelství požární ochrany ve Vratislavi, které se uskutečnilo dne 18. dubna 2013 v Náchodě.

K Memorandu připojili své podpisy hejtman Pardubického kraje, ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje a za Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, krajský ředitel na straně jedné a Dolnoslezský vojvoda a Dolnoslezský Krajský velitel Státní požární ochrany ve Vratislavi na straně druhé.

I v Polsku je rozvoj turistiky podmíněn rozvojem potřebné infrastruktury

V rámci návštěvy se hejtman Martin Netolický sešel i se starostou města Kudowa Zdroj Piotrem Maziarzem. „Hovořili jsme o zkušenostech s rozvojem turistického ruchu, který je na obou stranách hranic podmíněn zejména rozvojem infrastruktury, a to především v podobě kvalitních regionálních silnic,“ řekl hejtman.

To potvrdil i Piotr Maziarz: „Tady jsou tři velká lákadla – lázně s nádhernou historickou architekturou, ale třeba i aquaparkem, oblíbené zimní středisko Zieleniec a v neposlední řadě Stolové hory, česky Hejšovina. Jezdí sem velké množství českých turistů a dobrá dostupnost je proto základem. Je dobře, že jsme mohli za přispění evropských fondů být napojeni na modernizovanou regionální silnici, která spojuje Náchod a Klodsko.“ Podobný příklad zmínil Martin Netolický z našeho kraje: „Stejným způsobem se nám podařilo modernizovat i silnici z Králík do Červeného Potoka.“

(red, foto: pardubický kraj)