Svátek má: Libor

Regiony

Velikost textu:

Kraj pomůže zlepšit bezpečnost turistů na Zakarpatí

Kraj pomůže zlepšit bezpečnost turistů na Zakarpatí

Spolupráce Pardubického kraje a Zakarpatské oblasti Ukrajiny pokračuje kromě investic do škol, školek či zdravotnických zařízení také v rámci krizového řízení.

Bod záchrany
13. listopadu 2018 - 08:36
(Komerční sdělení)

V příštím roce bude vytvářena na celém území oblasti sít takzvaných bodů záchrany, které usnadní lokalizaci v případech ohrožujících život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Kraj daruje zakarpatským hasičům 150 kusů těchto tabulek.

„Takzvané body záchrany jsou de facto tabulkou s unikátním kódem usnadňujícím lokalizaci v případech, které ohrožují zejména život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných prací. Toto značení na území Ukrajiny není na rozdíl od nás doposud vůbec zavedeno. Zakarpatí tak bude první oblastí Ukrajiny, která zavede s naší podporou tento systém, který bude nyní čítat 150 monitorovaných míst. Vzhledem k charakteru terénu, půdnímu krytu a řídkému osídlení horských oblastí Zakarpatí, bude mít projektu přímý vliv na zajištění bezpečnosti obyvatel i turistů, mezi kterými je také čím dál více našich občanů," uvedl hejtman Martin Netolický.

„Výběr konkrétních lokalit umístění bodů záchrany v Zakarpatské oblasti provedli během roku 2018 specialisté Státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti s ohledem na znalost místního prostředí, četnost dosavadních záchranných akcí a perspektivu rozvoje turistiky. Body záchrany se tak stanou nedílnou součástí budovaného informačního systému," doplnil hejtman Netolický.


Při realizaci bodů záchrany v Zakarpatské oblasti bude plně využita „Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky," vydaná Ministerstvem vnitra - generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

(red,pardubickenovinky.cz,foto:pk)