Svátek má: Doubravka

Regiony

Velikost textu:

Kraj chce iniciovat vytvoření podnikové jednotky hasičů v Poličce

Kraj chce iniciovat vytvoření podnikové jednotky hasičů v Poličce

Bezpečnost areálu Poličských strojíren, zajištění informovanosti veřejnosti a vytvoření podnikové hasičské jednotky.

Ilustrační foto
10.duben 2017 - 17:00

Z těchto důvodů svolal hejtman a předseda bezpečností rady Pardubického kraje Martin Netolický jednání v areálu strojíren za přítomnosti vedení firmy, starostů okolních obcí a zástupců složek integrovaného záchranného systému.

„Cílem tohoto prvního jednání byla především diskuse o opatřeních, která mohou pomoci informovanosti obcí, obyvatel a složek integrovaného záchranného systému v případě mimořádné události,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jsme připraveni vytvořit obcím podmínky pro zajištění dostatečného informování veřejnosti například pomocí krizového fondu, který s obdobnými investicemi počítá. Dovedu si představit například systém SMS zpráv, které budou posílány nejen starostům, ale například také občanům. Další možností je využití obecních rozhlasů či jiných komunikačních kanálů. Lidé musí vědět, co se děje,“ sdělil hejtman Netolický.

Velká část debaty byla zaměřena na obnovení či neobnovení podnikové hasičské jednotky. „Osobně jsem přesvědčen, že při podobných situacích je tato jednotka k nezaplacení, protože je s areálem dokonale seznámena a zná každý jeho kout. V případě profesionálních hasičů z Poličky je situace o poznání složitější, jelikož mají na starosti daleko větší území a není možné, aby znali necelých 300 hektarů areálu. Určitě budeme chtít i nadále o vytvoření této jednotky debatovat a případně její vznik také iniciovat,“ sdělil hejtman Netolický s tím, že na příštím jednání bezpečnostní rady kraje bude toto téma oficiálně projednáváno.

 

Zástupci Poličských strojíren seznámili přítomné s opatřeními učiněnými po havárii. „Byla provedena pyrotechnická prohlídka areálu, mimořádné proškolení zaměstnanců a požárních hlídek a v současné době je prováděna revize požární poplachové směrnice a systému ostrahy areálu. Postupně bude také přecházeno na vyšší úroveň automatizace poplachových systémů, které jsou nad rámec stanovených norem,“ sdělil ředitel společnosti Petr Němec. „Automatizace poplachových systémů je z mého pohledu velmi důležitou součástí kroků bezprostředně po případné havárii, a proto tuto myšlenku jednoznačně podporujeme. V obdobných záležitostech je nutné maximálně eliminovat lidský faktor,“ potvrdil hejtman Netolický. „Vítáme také, aby se v areálu pravidelně konala součinnostní cvičení ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, a to nejen v souvislosti s možnou havárií, ale také při napadení objektu,“ řekl hejtman, který také uvítal plánovaná bezpečnostní cvičení čistě pro zaměstnance. „Připravujeme plán cvičení a simulací havárií pro naše zaměstnance včetně interní komunikace, evakuace, poskytování první pomoci. Každý měsíc budeme na jednotlivých pracovištích nacvičovat bezprostřední reakce a postup v případě havárie,“ dodal Petr Němec.

(red, foto: arch.)