Svátek má: Jarmil

Regiony

Velikost textu:

Kliničtí farmaceuti v NPK poradí, jak správně užívat léky

Kliničtí farmaceuti v NPK poradí, jak správně užívat léky

Nemocnice Pardubického kraje má nově samostatné oddělení klinické farmacie. Reaguje tak na stoupající spotřebu léků v české populaci a rostoucí náklady na jejich pořízení ze strany pacientů.

Johana Hušková, vedoucí oddělení klinické farmacie
2. prosince 2019 - 11:30

Nejdůležitější pořád je, aby pacient předepsaná léčiva užíval bezpečně a minimalizovalo se riziko lékových interakcí. Obor klinické farmacie tak v posledních letech zažívá svou renesanci.

Až donedávna byla v Pardubické nemocnici klinická farmacie součástí nemocniční lékárny, nově stojí samostatně.

„Jsme odborníci na racionální a bezpečné užívání léčiv,“ říká vedoucí oddělení Johana Hušková a dodává: „Pacient má mít jasnou indikaci k léčbě, žádná jemu prospěšná léčiva nemají chybět ani přebývat, je třeba se vyvarovat duplicitní léčby, kdy dostává léky od různých lékařů. Důležité jsou také správně zvolené dávky a kombinace léčiv, aby nedocházelo k lékovým interakcím a k projevům nežádoucích účinků.“

Přispíváme k důvěře v terapii

Klinická farmacie je oborem s dlouholetou tradicí, opravdovou renesanci však prožívá v posledním desetiletí. Problematika nevhodných kombinací léků nebo jejich nežádoucích účinků je velmi aktuální. Rovněž tak ekonomický dopad. Vždyť podle dat Českého statistického úřadu v roce 2017 zdravotnický systém vydal léky za skoro 83 miliard korun, ovšem medikamenty za zhruba 1,5 miliardy korun se nespotřebovaly.
Proto stoupá důležitost role specialistů na problematiku léčiv.


„Snažíme se, aby léčba byla racionální a aby pacient měl léčiva, která skutečně potřebuje. Působíme i v lékové komisi nemocnice, sledujeme preskripční praxi na odděleních,“ řekla Johana Hušková a dodala: „Důležitá je rovněž adherence pacientů. Tedy jak poctivě se řídí radami lékařů a užívají léčiva, která jsou jim předepisována. Klinický farmaceut podporuje tuto adherenci i tím, že během hospitalizace pacientovi vysvětlí, jak jeho léčiva účinkují a proč je výhodné dodržovat správné užívání.  Přispíváme tak k jeho důvěře v terapii.“Nejvíce spolupracujeme s neurology a internisty

Kliničtí farmaceuti jsou součástí týmu odborníků, kteří komplexně pečují o pacienta. V Pardubické nemocnici úzce spolupracují zejména s Neurologickou klinikou a Interní klinikou, kterou tvoří interní a kardiologické oddělení.

„Na těchto pracovištích je klinický farmaceut přítomen prakticky denně při vizitách a hlášeních. Pro lékaře z ostatních oddělení jsme k dispozici formou konzilií či telefonických konzultací. Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že by ze služeb klinického farmaceuta mohla profitovat všechna oddělení,“ řekla Johana Hušková.


Dominantní část činnosti oddělení klinické farmacie je zaměřena na hospitalizované nemocné. Formou konzultací však pomáhají i při stanovení farmakoterapie některých ambulantních pacientů, zájem projevují i lékaři mimo nemocnici.

„Komunikujeme s praktickými lékaři o pacientech, kteří do nemocnice pravidelně nedochází nebo jsou k nám přivezeni v akutním stavu, a nemáme o nich mnoho informací. V tomto směru nám bohužel chybí lékový záznam pacienta, který by poskytl informace z jeho zdravotní historie,“ uvedla Johana Hušková.

Populace stárne, léků bude přibývat

Do budoucna je předpoklad, že role klinických farmaceutů bude ještě více nabývat na důležitosti. Populace stárne, lidé se dožívají vyššího věku a zároveň trpí více nemocemi, navštěvují více lékařů. To má pochopitelně i vliv na počet užívaných léků.

„Vždy, když vidíme rozsáhlou farmakoterapii, zejména u starších pacientů, je důležité aktivně přehodnotit, která léčiva potřebují a která jim již nepřináší benefit. Velmi důležitým ukazatelem je aktuální klinický stav pacienta. Osmdesátiletý člověk může být v dobré kondici, soběstačný, vitální a léčiva, která mají preventivní efekt, jsou pro něj vhodná a žádoucí. Naopak vidíme i pacienty mladšího věku, jejichž prognóza je závažná a klinický stav výrazně horší,“ vysvětluje Johana Hušková s tím, že všechny tyto informace ve svých doporučeních kliničtí farmaceuti zohledňují.

Celkové nastavení farmakoterapie pak reflektuje záměr ošetřujícího lékaře a názor samotného pacienta. „Ten považuji za velmi důležitý. Důvěra pacienta v jeho léčbu je základ úspěchu. Nakonec to je sám pacient, kdo bude léky pravidelně užívat,“ uzavírá klinická farmaceutka Hušková.

Pardubickénovinky.cz informoval Mgr. Dušan Korel, tiskový mluvčí, Nemocnice Pardubického kraje, a. s..