Svátek má: Nora

Regiony

Velikost textu:

I veřejné zakázky mohou být sociálně odpovědné

I veřejné zakázky mohou být sociálně odpovědné

Pardubický kraj ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR uspořádal setkání sociálních podniků a zástupců obecních úřadů ke společensky odpovědnému zadávání veřejných zakázek.

Výrobky sociálního podniku Pohanka
11. listopadu 2019 - 11:30

Veřejná správa se může stát příkladem sociálně odpovědného chování. Přítomní se seznámili s řadou příkladů dobré praxe.

„Je to jedna z forem, jak pomoci sociálním podnikům a propojit je se zadavateli zakázek z veřejného sektoru. Často se setkáváme s tím, že by obce měly zájem využít sociální podniky, ale bojí se, aby nechybovaly při objednávání nebo zadávání zakázek. Na druhé straně jsme chtěli ukázat sociálním podnikům, jak své služby nabízet a zapojit se do vypsaných veřejných zakázek. Nemusí se vždy jednat o velké finanční objemy, ale často obce potřebují drobné služby, jako je například úprava zeleně, úklid, drobné opravy, drobné dárky a prezentační materiály, zajištění akcí a občerstvení a podobně. Nejvíc všem asi pomohly příklady, které dnes kolegové uvedli ze své praxe,“ řekl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.


Dobrá praxe v oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek, při kterém se využívají nabídky produktů a služeb sociálních podniků, je i na Krajském úřadu Pardubického kraje, který například objednává do svého občerstvení čerstvé svačinky z České abilympijské asociace. Drobné občerstvení na akce menšího rozsahu zajišťuje sociální firma Café Robinson, která zaměstnává osoby s duševním onemocněním, a dodavatelem občerstvení na akce většího rozsahu je jídelna Pohanka, která také obstarala občerstvení přímo na konaný seminář ke společensky odpovědnému zadávání zakázek.

Mimo oblast občerstvení využívá Krajský úřad také produktů např. od šicí dílny CEDR, zemědělského sociálního podniku Květná zahrada nebo od výrobce čokoládových pralinek Charita Moravská Třebová.

„Chceme jednak využívat lokální zdroje a prezentovat kraj výrobky z regionu, ale také podpořit sociálního podnikání podnikatelskou, nikoliv pouze dotační formou,“ dodal Pavel Šotola.

Účastníci semináře si navzájem vyměnili informace a zkušenosti pro možné využití produktů a služeb nabízených sociálními podniky v Pardubickém kraji.

Pardubickenovinky.cz o celé záležitosti informoval mluvčí Pardubického kraje Martin Madejewský.

(vm,Pardubickenovinky.cz,foto:Pardubický kraj)