Svátek má: Petr

Regiony

Velikost textu:

Hejtmanská dekáda Martina Netolického

Hejtmanská dekáda Martina Netolického

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický rekapituluje svoji hejtmanskou dekádu.

Hejtman Martin Netolický
3. listopadu 2022 - 11:30

Přesně před deseti lety, 2. listopadu 2012 se stal v pořadí pátým hejtmanem Pardubického kraje. Zároveň ve věku třiceti let tím nejmladším v historii krajů.

„Deset let ve funkci hejtmana je doba vhodná na bilancování a ohlížení se. Osobně považuji za největší úspěch stabilizaci krajského zdravotnictví, čemuž jsme se spolu s kolegy začali věnovat již v roce 2011, kdy jsem nastoupil do pozice radního pro zdravotnictví. Tehdy byla zdravotnická zařízení v hlubokých ztrátách a prvním krokem bylo sloučení pěti samostatných krajských nemocnic do jedné akciové společnosti. Výsledky hospodaření dlouhodobě ukazují, že vytvořit jednu akciovou společnost byla nejlepší varianta pro celé krajské zdravotnictví. Díky tomu realizujeme největší investice do zdravotnictví v historii Pardubického kraje. Za 1,7 miliardy korun nyní stavíme centrální urgentní příjem v Pardubické nemocnici, který je největší v současné době realizovanou zdravotnickou stavbou v České republice. V letošním roce jsme dokončili centrální příjem v Orlickoústecké nemocnici za půl miliardy korun a za 300 milionů korun novou Nemocnici následné péče v Moravské Třebové. Nesmím zapomenout ani na pavilon psychiatrie v Pardubické nemocnici za 320 milionů korun. Každoročně se nám daří modernizovat vozový park naší Zdravotnické záchranné služby o přibližně osm sanitních vozů, což v minulosti nebylo zvykem a některé sanitky měly najeto i 500 tisíc kilometrů. Desítky miliard korun se nám i díky výraznému přispění evropských fondů podařilo investovat do škol, zařízení sociálních služeb, kde jsme úspěšně dokončili transformaci a přesun klientů z ústavního způsobu péče do bydlení blízkého standardnímu způsobu života, ale také do silnic II. a III. tříd, kde jsme mimořádně aktivní. Nezapomínáme ani na kulturu. Investujeme do pardubického zámku, přestavujeme Winternitzovy automatické mlýny na sídlo Východočeské galerie a investujeme do tvrze Bouda na Králicku. Za sebe si tak troufám říci, že každá samospráva, ve které jsem měl tu možnost být, dělala a dělá maximum proto, aby byl Pardubický kraj dobrou adresou a dobrým místem pro život,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který má po celou dobu svého působení v čele hejtmanství v gesci finance a krajský rozpočet.

2012 – V krajských volbách zvítězila Česká strana sociálně demokratická s 12 mandáty. Na ustavujícím jednání zastupitelstva byl 2. listopadu 2012 pátým hejtmanem Pardubického kraje zvolen Martin Netolický. Po čtyřech letech nahradil Radko Martínka, který svoji pozici již neobhajoval.

2013 – V tomto roce byly zapsány na světový seznam kulturního dědictví UNESCO masopustní obchůzky na Hlinecku. Byla navázána spolupráce se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. Nově zvolený prezident Miloš Zeman zavítal do Pardubic. Povodňová situace na Novohradce potrápila mimo jiné obyvatele v Bližnovicích. Krajští záchranáři pořídili šest nových sanitních vozů. Hejtman Martin Netolický ocenil bezpříspěvkové dárce krve.

2014 – Pardubický kraj v tento rok poprvé uděloval svá nově vytvořená ocenění. Pardubický kraj byl zvolen investorsky nejzajímavějším regionem ve východní Evropě podle odborného časopisu fDi Magazine z mediální skupiny Financial Times. Pokračovaly investice do krajských škol. Nové a energeticky úspornější fasády se dočkalo například Gymnázium Svitavy či Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích. Kraj spustil osvětovou kampaň pro bezpečnost na silnicích a bezúplatně převzal budovu bývalé finanční stráže v Dolní Lipce, kterou poté zrekonstruoval a otevřel pro využití školami či pro různá školení. Po explozi muničního skladu ve Vrběticích byl řešen převoz munice do Květné na Svitavsku. Pardubický kraj požadoval jasné záruky na za­bezpečení areálu vojenskou policií. Byla zahájena finanční stabilizace nemocnic akutní lůžkové péče fúzí do jedné akciové společnosti. Do té doby bylo každoročně nutné sanovat hluboké ztráty přímo z rozpočtu kraje.

2015 – Poprvé se rozjely historické parní vlaky na Králicku. Byl otevřen moderní pavilon psychiatrie ve Svitavách a Multioborový pavilon v Pardubické nemocnici. Chrudim se dočkala otevření první části obchvatu města. Začala se řešit sanace areálu bývalé Schindlero­vy továrny v Brněnci. Z evropských fondů financova­la ZZS nové sanitky za 79 milionů korun. Byly otevřeny nové výjezdové základny Zdravot­nické záchranné služby v Po­ličce a v Hlinsku.

2016 – Nejkrásnějším stromem roku ČR se stala lípa z Lipky na Chrudimsku. Do majetku kraje přibyly budovy Příhrádku v blízkosti pardubického zámku. Do provozu byl uveden baby box nové generace. U Chýště byl nalezen denárový poklad století. Onkologické centrum Multiscan, které je součástí Komplexního Onko­logického centra Pardubického kra­je, uvedlo do provozu nejmodernější ozařovač dostupný v České republi­ce. Kraj pomohl policii s pořízením speciálního monitorovacího vozu. Pardubický kraj se stal vlastníkem Portmonea – Musea Jose­fa Váchala. Orlickoústecká nemocnice zmoderni­zovala pracoviště na vyšetření cév.

2017 – Nešťastnou událostí bylo zřícení střešní konstrukce sportovní haly v České Třebové během sportovního zápasu, naštěstí se nikomu nic vážného nestalo. Zdravotnická záchranná služba Pardu­bického kraje převzala do užívání čtyři nové sa­nitní vozy. Jedno vozidlo pak kraj v rámci partnerské spo­lupráce se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny věnoval nemocnici v Koločavě. Kraj převzal do svého vlastnictví část Winternitzových mlýnů, a to s cílem zachránit a obnovit tuto významnou kulturní a technickou památku. Všichni prvňáčci v kraji si při své premiéře ve školní lavici odnesli praktický batůže­k s reflexními prvky či omalovánkami. Kraj pomohl dobrovolným hasičům s pořízením dopravních automobilů částkou deseti milionů korun. Za 120 milionů korun byla dokončena rekonstrukce podjezdů pod železniční tratí v České Třebové.

2018 – V lednu byl uveden do provozu nový terminál regionálního letiště v Pardubicích a byla otevřena opravená tělocvična v České Třebové. Celým rokem se proplétaly události spojené s výročím vzniku Československa. Poříčí u Litomyšle získalo evropský titul v soutěži Entente Florale za nejrozkvetlejší obec. Podpora dobrovolným hasičům dosáhla 22 milionů korun. Na Králicku byl nalezen poklad šedesáti zlatých dukátů ze 16. a 17. století. Byla zahájena stavba druhého úseku dálnice D35 z Časů do Ostrova. Odborný léčebný ústav v Jevíčku se dočkal opravy historických leháren a Rehabilitační ústav v Brandýse nad Orlicí pak uvedl do provozu nový rehabilitační bazén.

2019 – Krajští záchranáři převzali další nové sanitní vozy. Střední škola zahradnická a technická v Litomyšli získala novou budovu pro odbornou výuku včetně moderního skleníku. První žáci nastoupili do unikátního nového oboru leteckého lycea v Moravské Třebové. Krajina pro chov koní Kladruby nad Labem byla zapsána na seznam nemateriálního dědictví UNESCO. Pokračovaly opravy silnic v celém kraji. Jednou z nich byla modernizace náročného lesního úseku z Hrádku u Ústí nad Orlicí směrem na Choceň. Do nových prostor se přestěhovala interna Litomyšlské nemocnice z vily Klára. Kraj dokončil v Odborném léčebném ústavu v Jevíčku další důležitou investici. Za 40 milionů korun nechal zrekonstruovat bývalý dětský pavilon na lůžka návazné rehabilitační péče v oboru pneumologie.

2020 – Rok 2020 začal poněkud smutně, v polovině února se po třinácti letech znovu objevila v našem regionu ptačí chřipka, a to v Slepoticích. Naprostý zlom přinesly jarní měsíce. Veškeré aktivity poznamenala či spíše na čas vymazala světová pandemie koronaviru. Byla dokončena rekonstrukce Sukovy síně Domu hudby v Pardubicích a úpravy Příhrádku. U tvrze Bouda byla dokončena stavba provozní budovy, která dostala jméno podle generála Ludvíka Krejčího. Záchranáři v Chrudimi se přesunuli do moderní výjezdové základny. Hejtman Martin Netolický poděkoval dobrovolným hasičům za pomoc při zvládání koronavirové pandemie. Pardubický kraj si v letních měsících připomněl 20 let od svého vzniku.

2021 – Na počátku ledna se v sále Jana Kašpara otevřelo velkokapacitní očkovací centrum. V květnu byla zahájena největší investiční akce v historii kraje. V Pardubické nemocnici začal růst moderní centrální urgentní příjem za 1,7 miliardy korun. Tvrz Bouda, která je v majetku Pardubického kraje, získala svůj původní vzhled. Dokončena byla rekonstrukce vstupního objektu do podoby z roku 1938. Nový pavilon psychiatrie za 320 milionů korun otevřel kraj v Pardubické nemocnici. Má dvojnásobnou kapacitu, než byla stávající. Výrazně na něj přispěly evropské fondy. Turistická oblast kolem přehrady Seč se dočkala nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby. Vyšla na 20 milionů korun a nahradila dočasnou základnu v sídle hasičů.

2022 – Od konce února se kraj začal vypořádávat příchodem válečných uprchlíků z Ukrajiny, pro které připravil potřebné zázemí včetně nouzového ubytování. Hejtman Martin Netolický se s humanitární pomocí vydal také do Užhorodu, který se stal útočištěm vnitřně přesídlených uprchlíků. Na jaře byly dokončeny významné investiční akce v oblasti zdravotnictví. V Orlickoústecké nemocnici byl otevřen moderní pavilon centrálního urgentního příjmu a v Moravské Třebové nová budova nemocnice následné péče. V červnu si kraj připomněl 80 let od vypálení osady Ležáky. Mezi dokončenými opravami silnic byl například úsek ze Seče do Třemošnice. Zároveň byla zahájena stavba důležitého obchvatu Svitav. Kraj také výrazně postoupil v přípravách na vybudování železničního muzea v Dolní Lipce.

Byla zahájena příprava krajského rozpočtu na rok 2023

Co čeká Pardubický kraj v příštích letech?

„Společně s kolegy neustále připravujeme další a další projekty, a to jak z vlastních zdrojů kraje, tak s přispěním evropských fondů. Mezi takové projekty patří záměr na vybudování podnikatelských inkubátorů v Pardubicích a v České Třebové, na čemž pracujeme společně s P-PINKem. Dále připravujeme velké technické muzeum v areálu bývalé zemědělské školy v Poplerově ulici ve Vysokém Mýtě, další rozvoj tvrze Bouda, vybudování železničního muzea v Dolní Lipce či navazující etapy rozvoje Zámku Pardubice. V oblasti zdravotnictví chceme vybudovat další nové výjezdové základny ve Svitavách, Litomyšli či České Třebové, a také výcvikové a vzdělávací centrum pro naše záchranáře. Budeme také pokračovat v pravidelné obnově vozového parku s tím, že vyřazené sanitní vozy budeme i nadále nabízet dalším organizacím. V areálu Albertina Žamberk řešíme velkou rekonstrukci pavilonu psychiatrie. V oblasti dopravy neustále připravujeme projekty na modernizace silnic II. a III. tříd, ale také na dílčí opravy jednotlivých úseků. Na základě smlouvy s Českými drahami bude pokračovat modernizace vozového parku na železnici, protože jsme přesvědčeni, že vozy 810 již do standardního provozu na železnici nepatří. K tomu je nutné připočítat desítky projektů za miliardy korun, které postupně připravujeme a posouváme směrem k realizaci,“ vyjmenoval hejtman Martin Netolický, který potvrdil, že energie do další práce má i po deseti letech ve funkci dostatek.

„I přesto, že práce hejtmana je velmi náročná a obzvláště v posledních letech se musíme s kolegy vypořádávat se stále novými výzvami, tak mne práce stále naplňuje a baví. I když se často měnily naše cíle a úkoly s ohledem na aktuální situaci, tak si myslím, že se nám daří naše předsevzetí a plány plnit. Svědčí o tom také to, že patříme mezi kraje s největším čerpáním evropských fondů a s jednou z nejaktivnějších investičních aktivit ze všech regionů s ohledem na počet obyvatel,“ sdělil hejtman.

Pardubickénovinky.cz informoval Mgr. Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje.

(jv,pardubickenovinky.cz,foto:kú)Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
79%
Ne
transparent.gif transparent.gif
10%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
11%