Svátek má: Vojtěch

Regiony

Velikost textu:

Dva důležité mosty na Orlickoústecku prošly opravami

Dva důležité mosty na Orlickoústecku prošly opravami

Slavnostního otevření se v úterý 11. července dočkaly dva opravené mosty na Orlickoústecku. Zcela nový most začal sloužit řidičům v Jablonném nad Orlicí, opravou prošel i známý silniční most nad přehradou Pastviny, který je nemovitou kulturní památkou.

Most Pastviny
13.červenec 2017 - 11:30

„Oba tyto mosty jsou velmi důležité pro dopravní obslužnost našeho regionu,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš.

Most č. 311-020 přes Tichou Orlici v Jablonném představoval z hlediska svého stavu dlouhodobý vážný problém pro dopravní dostupnost, a to včetně hromadné autobusové dopravy. Jeho nosná konstrukce byla hodnocena jako velmi špatná, spodní stavba mostu jako špatná.

„Most svým stavem omezoval provoz na silnici II/311, která spojuje Jablonné nad Orlicí s Pardubicemi a je důležitá pro podnikatelské aktivity v této oblasti, včetně dopravy kameniva z lomu Mistrovice,“ vysvětlil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Řešení v případě této stavby, která patří k větším mostním objektům v majetku Pardubického kraje, spočívalo v demolici a výstavbě nového mostu. Projekt vypracoval Jan Bursa z firmy MDS projekt, s. r. o., Vysoké Mýto, který nový mostní objekt navrhl jako jednopolovou betonovou konstrukci kloubově uloženou na konstrukci základových pásů. Životnost mostu, který během deseti měsíců vybudovalo sdružení firem M-SILNICE, a. s., a MADOS MT, s. r. o., je projektována na sto let, jeho konstrukce má odolat průtoku stoleté vody. Součástí stavby byla zároveň rekonstrukce silnice II/311 v délce více než dvou set metrů. Díky rekonstrukci byla napřímena komunikace podél přilehlého lomu, došlo k odstranění stavební závady a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Prostředky na financování akce poskytl formou účelové dotace Pardubický kraj, konečná cena díla, jehož stavebníkem byla Správa a údržba silnic Pardubického kraje, dosáhla téměř 34 milionů korun.

Slavnostního otevření se dočkal také most č. 312-006, který patří mezi naše technické památky. Rekonstrukce objektu, který byl postaven v roce 1935 a který ukazuje vysokou úroveň dopravního stavitelství a železobetonových mostních konstrukcí v období první republiky, spočívala v obnově mostního příslušenství. Při ní došlo ke kompletní demolici zábradlí a říms mostního objektu, osazení nových konstrukcí zábradlí a obnově dilatačních závěrů. Opraveny byly také chodníkové konzole nosné konstrukce, izolace a její odvodnění. Na základě projektu Jana Bursy z firmy MDS projekt, s. r. o., Vysoké Mýto byly doplněny také mostní odvodňovače, chodníky na nosné konstrukci a obnovena vozovka v místě dilatačních závěrů.


Také v tomto případě byla stavebníkem Správa a údržba silnic Pardubického kraje, stavbu provedla během jedenácti měsíců firma MADOS MT, s. r. o. Náklady na stavbu, která vyřešila dlouhodobé problémy s příslušenstvím mostu, dosáhly necelých 18 milionů korun.

Rekonstrukce mostů budou v Pardubickém kraji vedle oprav silnic pokračovat podle náměstka hejtmana Michala Kortyše i v budoucnosti. „Máme bohužel hodně provizorií na mostech, které jsou už za hranicí své životnosti. Proto jsme se ve vedení Pardubického kraje dohodli na tom, že budeme alokovat finanční prostředky na jejich opravy. Je to pro nás jedna z priorit,“ uzavřel Michal Kortyš.

Pardubickenovinky.cz informovala Bc. Karolína Frýdová za Pardubický kraj.

(jv,pardubickenovinky.cz foto:pk)