Svátek má: Albína

Regiony

Velikost textu:

Dotaci od kraje dostanou včelaři i obce na vodovody

Dotaci od kraje dostanou včelaři i obce na vodovody

Žádosti o dotace včelařům i obcím na vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod schvalovali na svém posledním jednání radní Pardubického kraje. Tématem jejich jednání byla i protipovodňová opatření.

Ilustrační foto
21. března 2018 - 14:46

„Dotační program Podpora začínajícím včelařům v Pardubickém kraji pro rok 2018 slouží jako podpůrný systém pro ty, kteří mají zájem pořídit si včelstva. Cílem je rozšíření včelařské základny, zvýšení počtu včelstev na území našeho regionu a tím i zlepšení opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách,“ vysvětlil radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil s tím, že rada navrhla podpořit všech 38 včelařů, kteří si podali žádost.

O dotaci požádalo 31 mužů a 7 žen. Nejmladšímu žadateli je 19 let, nejstaršímu 60 let. „Dotace bude poskytnuta jednotlivým příjemcům po předložení vyúčtování skutečně vynaložených finančních prostředků, maximálně ve výši 12 tisíc korun. Celkem se navrhuje k rozdělení 456 tisíc,“ dodal radní Kroutil.


Dotace na drobné vodohospodářské akce
Radní schvalovali také žádosti o dotace na rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství. „V tomto případě se jedná o finance, kterými kraj podpoří přípravu projektových dokumentací i realizaci výstavby, popřípadě rekonstrukce a opravy kanalizací a vodárenské infrastruktury v obcích do 2000 obyvatel,“ informoval Václav Kroutil. Na projektovou dokumentaci kanalizací a čistíren odpadních vod (ČOV) dá Pardubický kraj příspěvek ve výši 3,4 milionu korun, projektovou dokumentaci vodovodů podpoří částkou 395 tisíc. Na samotnou výstavbu kanalizací a ČOV Pardubický kraj poskytne 11,8 milionu, na výstavbu vodovodů 14 milionů.

Dotace na protipovodňová opatření
Rada kraje věnuje trvalou pozornost také protipovodňové ochraně území kraje. „Na letošní rok vyčlení Pardubický kraj na přípravu protipovodňových opatření 364 tisíc,“ dodal radní Kroutil.

Návrhy radních týkající se dotací na vodohospodářské akce a protipovodňová opatření musí ještě schválit zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání.

 Pardubickenovinky.cz o dotacích informovala   Bc. Karolína Frýdová, tisková mluvčí Krajského úřadu Pardubického kraje.

(jv,pardubickenovinky.cz,foto:arch.)