Svátek má: Vítězslav

Regiony

Velikost textu:

Doprava kamene z lomu Zárubka patří spíše na železnici

Doprava kamene z lomu Zárubka patří spíše na železnici

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal v Prosetíně se starosty obcí v okolí lomu Zárubka na Skutečsku.

Jednání hejtmana se starosty z okolí lomu Zárubka
8.duben 2017 - 11:30

Starostové nejsou spokojeni s vidinou prodloužení těžby v tomto lomu a argumentují zhoršenými životními podmínkami pro své občany, a to především co se týká hluku a prašnosti. Uvedl pro Pardubickenovinky.cz Bc. Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje.

„Chceme vyjít maximálně vstříc místním samosprávám a obyvatelům obcí v bezprostředním okolí lomu. Je nutné se detailně zabývat všemi připomínkami, na které starostové upozorňují, a proto necháme zpracovat další posudek, který by se měl těmito připomínkami detailně zabývat a pokud možno je zohlednit. Musíme si být případně jisti, že nezůstanou jakékoliv nevypořádané sporné body,“ uvedl hejtman Netolický.

„Budeme se také snažit vypořádat připomínky starostů obcí k zápisu z veřejného projednání. Kolegové z krajského úřadu se proto v nejbližší době setkají se zástupci samospráv a rozšíří zápis o problematické body, na které starostové upozorňují,“ sdělil hejtman Martin Netolický.


Hejtman se také zajímal o stav silnic v okolí lomu, které jsou v majetku Pardubického kraje.

„Jedná se o poměrně úzké komunikace, které nejsou připravené na velkou zátěž, a to především kamionovou dopravou. Nechceme se dostat do stejné situace jako v případě logistického centra společnosti Metrans v České Třebové, kdy nám zvýšená kamionová doprava devastuje krajské komunikace, které bude nutné za nemalé finanční prostředky opravit,“ řekl hejtman Netolický.

Proto i krajská samospráva v případě lomu Zárubka uplatní připomínky. Dosavadní posudek, který zpracovával Ing. Tomášek, požaduje po vlastníkovi komunikace, tedy Pardubickém kraji, aby modernizoval několik kilometrů silnic tak, aby nedocházelo k překračování hlukových limitů. Není ovšem jasné, z jakých zdrojů by měla být tato investice provedena.

„Osobně považuji za správné, aby se na obnově komunikace podílel i vlastník a provozovatel těžby. Zároveň by bylo vhodné přesunout zátěž ze silnice na železnici. Návrh nyní počítá s 20 procenty železniční a 80 procenty silniční dopravy. Dle mého názoru by měl být poměr spíše opačný,“ sdělil hejtman Netolický.

Dále také informoval starosty o připravovaných a již realizovaných projektech v oblasti celého Hlinecka a Skutečska. „Naše priority v oblasti čerpání evropských fondů vychází ne z územního hlediska, ale ze stavu připravenosti jednotlivých projektů, které budeme postupně schvalovat a zahajovat. V minulém období se nám v rámci Regionálního operačního programu podařilo vyčerpat vše, co jsme měli a navíc jsme vyčerpali také doplněný zásobník projektů. Začínali jsme tak od bodu nula, ale již nyní máme připraveno 31 projektů v různé fázi příprav,“ dodal Netolický.

(jv,pardubickenovinky.cz,foto:pk)