Svátek má: Vratislav

Regiony

Velikost textu:

Dobrá zpráva pro bezdomovce? Čtyři koruny za nesešlápnutou PET láhev

Dobrá zpráva pro bezdomovce? Čtyři koruny za nesešlápnutou PET láhev

Ministerstvo životního prostředí ještě letos na podzim předloží do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona o obalech, která se týká zálohování PET lahví a plechovek. Už se ví, že  PET láhve a plechovky se budou vykupovat za 4 koruny.

Lucie Ješátková, Petr Hladík a David Surý na besedě se zástupci médií
8. listopadu 2023 - 02:03
V roce 2025 si už většina z nás rozmyslí, aby PET láhev sešlápla a hodina do žlutého kontejneru, neboť ta prázdná nesešlápnutá láhev bude mít hodnotu čtyř korun. 

Ale popořádku. Díky úpravám zákona o obalech by se mělo recyklovat více než 2,5 miliardy kusů nápojových obalů ročně, čímž se výrazně sníží nevyužitý odpad a znečištění přírody. Systém zálohování by mohl začít fungovat v polovině roku 2025. Mimo to novela upravuje také odpad, jehož recyklace a svoz nebyl dosud zpoplatněn. Jedná se například o reklamní letáky.

Jak říkám ...

„Díky systému zálohovaných PETek a plechovek se nám podaří vysbírat až 90 % těchto odpadů k efektivnější recyklaci. V současné době  z PETky může vzniknout například mikina nebo kobereček do auta. Našim cílem je vytvořit z PET lahve znovu PET lahev. Zavedením zálohování nejenže splníme naše evropské závazky, ale především ulevíme české přírodě, protože právě tyto obaly jsou jedněmi z nejčastěji ledabyle odhazovaných. Řídím se myšlenkou, že nic není odpad. Zálohování je jenom jednou z výsečí cirkulárního hospodaření, které se vyvíjí a my musíme držet krok. Do budoucna budeme více a více materiálů separovat a recyklovat, jako příklad lze uvést textil,“ vysvětlil  záměr novely ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Odevzdat lahve a plechovky by mělo být stejně jednoduché, jako je tomu dnes u skla. Avšak kromě sběrných míst v obchodech počítáme také s odběrnými místy na čerpacích stanicích a prostřednictvím internetových obchodů, na kterých zákazník zboží v daném obalu zakoupí,“ doplnil  ministr Hladík s poznámkou, že by mělo vzniknout celkem přibližně 11 tisíc sběrných míst. . 

Pro obchodníky bude povinné nabídnout místo pro vrácení PET a kovových obalů v prodejnách nad 50 metrů čtverečních, což je jen tak bokem  prostor o ploše  5 x 10 metrů, ale  možnost vrátit nápojový obal budou nabízet také všechny čerpací stanice nad 50 metrů čtverečních. Dobrovolně se do systému  mohou zapojit i menší prodejny a obce, ale i například prodejní stánky, školy nebo organizátoři jednorázových akcí. V obcích nad 300 obyvatel, kde nebude ani povinné ani dobrovolné místo odběru, ho povinně zřídí operátor systému. Díky tomu bude systém dostupný pro naprostou většinu obyvatel.
Zálohovací systém by se měl týkat všech nealkoholických nápojů v plastových lahvích o objemu 0,1 až 3 litry a alkoholických nápojů do 15 % alkoholu v plastových lahvích. Dále také všech nealkoholických nápojů v plechovkách o velikosti 0,1 až 3 litry a nápoje s obsahem do 15 % alkoholu v plechovkách. Výjimky se týkají obalů od mléka a mléčných výrobků, nápojů nad 15 % alkoholu a jednorázových skleněných nápojových obalů, které se zálohovat nebudou. Celkově by podle odhadů mohlo ročně systémem projít zhruba 2,5 miliardy kusů PET lahví a plechovek.

Jak říkám ...


„Z pohledu ministerstva je klíčové, aby se odpad co nejčastěji využíval jako zdroj. Zavedení zálohového systému by proto nemělo nijak narušit stávající systém třídění odpadů, ale doplnit ho. Zároveň nesmí poškodit ani obce, ani narušit trh s vytříděnými surovinami. Obce, které kvůli zálohování přijdou o část zisku z prodeje vytříděných materiálů, budou moci získat finanční prostředky přímo ze zálohového systému. Jednak díky manipulačním poplatkům za odběrná místa a také budou příjemci části peněz z nevybraných záloh,“ vysvětlil  David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí MŽP.

Zákazník tedy při nákupu zaplatí zálohu, jejíž výše bude stejná jak u PET lahví, tak u plechovek. Její cena bude upravena vyhláškou, v současné době se počítá s výší 4 koruny. Při vrácení nepoškozeného a nesešlápnutého obalu s etiketou a EAN kódem mu bude tato částka vrácena. Lahve přitom nebude nutné vymývat.

Regulace černých pasažérů

Kromě podmínek zálohování upravuje novela také odkládání a zpoplatnění odpadových „černých pasažérů“. Jedná se například o reklamní tiskoviny. Za ukládání a recyklaci těchto odpadových položek by měl platit přímo jejich výrobce. Například odložené letáky v současné době tvoří až 20 až 30 % objemu modrých popelnic.

Jak říkám ...

„Obzvláště u reklamních letáků tento krok povede k rovnějšímu přístupu producentů odpadů. Nyní totiž systém vybírá poplatky jen od producentů obalů, klíčové je tedy narovnat prostředí tak, aby každý producent odpadu platil. Pokud dojde k redukci reklamních tiskovin, bude to pochopitelně dobře, protože tím ulevíme dlouhodobému přeplňování kontejnerů a jejich častému svozu. Poplatek by měl odpovídat zhruba současné výši u ostatních papírových obalů,“ doplnil  vrchní ředitel Surý.

Pozitivní dopad na rozpočty obcí

Ministerstvo životního prostředí na základě diskuze na pracovní skupině spočítalo, jak se novela zákona o obalech propíše do rozpočtů jednotlivých obcí.Jak říkáme ...

„Pro výpočet jsme náhodně vybrali několik obcí a měst podle různého počtu obyvatel, celkově lze ale říct, že dopad na rozpočty obcí bude pozitivní. V průměru obec získá do rozpočtu navíc za každého obč ana 39 korun. Pro příklad uvedu město Bučovice na jižní Moravě, to může do svého rozpočtu získat více než 235 tisíc korun, celkové náklady města na odpady jsou 9,8 milionů korun,“ uvedl vrchní ředitel Surý.

„Obce se velmi často dotazují, zda novela zákona o obalech bude, či nebude mít negativní dopady na obecní rozpočty. Již v květnu 2023  jsme při představení tezí novely zákona o obalech informovali, že budoucí operátor bude povinen odvádět část nevybraných záloh (konkrétně 15 %) obcím, čímž by k negativním dopadům vůbec nemělo dojít. Na základě tohoto faktu je výpočet postaven. Pozitivní dopad bude mít také zpoplatnění černých pasažérů, i to se ve výpočtu promítlo,“ doplnil na závěr ministr Hladík.

„Systém separovaného odpadu nesmí stát na jediné ekonomické komoditě, jako je PET. Je třeba do systému zapojit i další hráče, například reklamní letáky. Díky novele zákona o obalech by měl vzrůst i náš rozpočet, podle MŽP by město Svitavy mohlo hospodařit navíc se 700 tisíci korunami. Tuto cestu vítáme a navíc si od zálohování slibujeme, že dojde i ke snížení odpadků v přírodě a v okolí města,“ uvedl v tiskové zprávě vydané Ministerstvem životního prostředí  starosta města Svitavy David Šimek.Na otázku, jak to bude dál s vratnými skleněnými láhvemi třeba od piva, za které při odevzdání v automatu na láhve získáme 3 koruny, bylo sděleno, že za 3 koruny se budou vykupovat i v době, kdy se budou vykupovat PET láhve za 4 koruny. 

„Skleněná láhev je někdy až osmnáctkrát znovu použita," zdůvodnil ministr Hladík cenu skleněné láhve, která byla určena podle něho na přelomu tisícíletí.

Na otázku, proč budou z vykupování  PET láhví vyloučeny láhve od alkoholu 15 % a vyšších stupňů, což patrně uvítají například malé pivovary třeba Berounský medvěd stáčející pivo 15 stupňové a vícegradové moky, bylo sděleno, že toto ustanovení mají také  zahraniční právní předpisy.

Na další otázku, zda může být  ustanovení čtyřkorunové výkupní hodnoty za nesešlápnutou PET láhev dobrou zprávou pro bezdomovce a sociálně slabší spoluobčany, kteří si sběrem pohozených vykupovatelných PET láhví mohou přilepšit, ministr sdělil, že už nyní vratné láhve bývají ponechávané před kontejnery na sklo, aby nakonec byli někým jiným, než těmi, co láhve s pivem koupili,  vráceny do obchodu.
Shrnutí zálohovacího systému


    Základní právní úpravy systému zálohování
    Nastavení povinných ambiciózních cílů sběru zálohovaných nápojových obalů
    Systém umožní pouze minimální výjimky
    Zálohované obaly budou jasně identifikovatelné a označené
    Místa odebírající zálohované obaly budou jasně určitelná
    Spotřebitelé mají jasné a srozumitelné informace k zálohovaným obalům
    Transparentní a nediskriminační systém zálohování
    Transparentní výběr operátora systému
    Operátor systému bude jen jeden
    Systém umožňuje rovný přístup a spravedlivé podmínky všem hospodářským subjektům, které se chtějí stát jeho součástí, za předpokladu, že uvádějí na trh obaly, které patří do typu nebo kategorie obalů zahrnutých do systému
    Stanoveny budou dostatečné požadavky na finanční způsobilost operátora systému
    Operátor systému poskytuje všem zapojeným subjektům a státní správě veškeré potřebné informace a pravidelně reportuje požadované údaje
    Neplnění povinností bude sankcionováno. Výše sankcí bude odrazující(Petr Skála pro Regionalninovinky.cz s využitím tiskové zprávy mzp.cz, foto: Petr Skála)Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
67%
Ne
transparent.gif transparent.gif
17%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
16%