Svátek má: Zdeněk

Politika

Velikost textu:

Pane prezidente a další vážení ústavní činitelé, píšeme vám dopis ...

Pane prezidente a další vážení ústavní činitelé, píšeme vám dopis ...

Výzvu k jednání osloveným váženým ústavním činitelům zaslala 17. listopadu 2020 Aliance národních sil. Že nevíte, co to je Aliance národních sil? To je seskupení lidí, kteří jej považují za jednu z neparlamentních opozičních stran, jež upozorňuje na nebezpečí třeba i vyvolání tzv. barevné revoluce.

Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil
19. listopadu 2020 - 08:15

„V zájmu obnovení suverénní a národní České republiky vás vyzýváme, abychom společně zasedli k jednání o nastalé situaci a vyřešili naši budoucnost. Bez neparlamentních opozičních stran není možné dojít ke konsensu a hrozí polarizace společnosti, která by mohla přerůst v nekontrolovatelný chaos, zhroucení ekonomiky a vyvolání tzv. barevné revoluce. Ta sice bude mít reálný a důvodný základ (bídu, násilí atd.), ale nebude mít řešení a prohloubila by krizi natolik, že jí využijí globální zahraniční radikální síly a mohlo by dojít k „horké“ válce," píše se v dopisu Aliance.

„Odmítáme vykonstruovanou tezi o tzv. odstupňované rovnosti politických subjektů, kterou prosazují nejen média, ale i většina parlamentních politiků a státních orgánů. Tato teze vychází z tzv. přiměřenosti politických subjektů jejich významu a postavení ve společenském životě.  Tento přístup vyvolávají především sdělovací prostředky a politici, kteří se staví k naší suverenitě a národní identitě odmítavě," je uvedeno dále v dopisu.

„Požadujeme podíl na řízení naší společnosti. Voleb do PS PČR se totiž v roce 2017 zúčastnilo pouze 61 % obyvatelstva. To znamená, že volilo cca 5 milionů lidí (z celkového počtu 8,5 milionů voličů), o jejichž hlasy se podělily parlamentní strany.  Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že nejsilnější stranou byli nevoliči – lidé, kteří jsou reálnou politikou otrávení natolik, že vůbec nešli k volbám, neboť neměli koho volit. Média jim totiž neumožnila seznámit se s programy jiných než mainstreamových politických stran – a to právě z důvodů tzv. „odstupňované rovnosti“ (viz výrok Nejvyššího správního soudu). To ale zcela odporuje Ústavě ČR a také volebnímu zákonu," konstatuje se v dopisu.

„Údajně bezvýznamný obraz, který o ALIANCI NÁRODNÍCH SIL a některých dalších neparlamentních stranách vytváří média na pokyn nezodpovědných a naší zemi nepřátelsky laděných politiků, není pravdivý. Naopak, naše významné společenskopolitické postavení se opírá o vůli občanů, kteří jsou poškozeni tímto režimem a touží po spravedlnosti a především po naději na život v jistotě a bezpečí," je uvedeno ještě ve výzvě ústavním činitelům.

„V zájmu uklidnění situace vás, tímto dopisem vyzýváme, abyste využili naší nabídky a dohodli se s námi na termínu prvního kola jednání," je uvedeno v závěru dopisu, který byl zaslaný na adresu prezidenta ČR, předsedy Senátu PČR, předsedy PS PČR, premiéra ČR.

Dopis v Praze dne 17. listopadu 2020 před odesláním podepsali ...

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS
JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS
Ing. Vladimír Prinke, plk.v.v., místopředseda ANS
Ing. Ivan Kratochvíl, pplk..v.v., místopředseda ANS

 


Líbil se vám článek? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu?
Více na facebookovém profilu webu Prvnizpravy.cz   zde ...


(ps, Prvnizpravy.cz, Aliance národních sil, foto: ps)