Svátek má: Barbora

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Západní sankce

Západní sankce tvrdě zasahují Rusko. Rusofobové v objetí emocí, nejasného myšlení a nového tzv. Střížova ticha vytvořeného cenzurou a dalšími druhy dohledu nad občany se radují.

Nevím proč, když to nejhorší teprve přijde do EU, tím i do české kotliny a i oni budou strádat.

Všeobecně platí, že vedení vojenské války obvykle, ne-li vždy, si vybírá daň ve smyslu rostoucích cen. Ty rostou již dnes v EU jako houby po dešti, i když se v EU nevede válka a EU oficiálně není ani ve válce s jiným státem. EU je již ale na prahu vstupních dveří do války. EK si dovolila po prvé ve své historii, pokud si vzpomínám, platit jednomu z účastníků vojenského konfliktu vojenský materiál: Ukrajině. Podrobnosti k této skutečnosti si může každý se zájmem dohledat sám na oficiálních webových stránkách EK. Nabízí se otázka: Jak to vypadá a může vypadat v situaci, kdy je ekonomická válka vedená prostřednictvím sankcí společenství západních států, v němž některé nejsou současně zapojeny do přímého vojenského konfliktu?

Laboratoř historie pro takové válčení je malá. Ve skutečnosti neexistuje žádná zkušenost, která by umožnila smysluplně srovnávat současnou ekonomickou válku tzv. kolektivního Západu proti RF. Jeví se mi ale, že jak ekonomická, tak i vojenská válka jsou nyní v zákopech, a že i mezi povolanými převládá tradiční názor: ruská demilitarizační kampaň a denacifikace dosáhnou fáze trvalého příměří dlouho před skutečným ukončením ekonomické války. Obávám se, že povolaní i nepovolaní v části neříkají vše, a podléhají sebeklamu.

Proč?  
  1. Sankce jsou velmi široké a obsahují dokonce blokádu zlatých rezerv.
  2. Rozsah této ekonomické války je neomezený.
  3. Plán kampaně tzv. kolektivního Západu je ve fázi výkopu s cílem uzavřít velkou část ekonomiky jaderné velmoci RF s rozsáhlými přírodními zdroji, které bude vyžadovat příští technologický cyklus.
  4. Neexistuje žádná opravdová historická paralela. Je pravdou, že v polovině a na konci roku 1930 byly západními mocnostmi uvaleny různé sankce proti Itálii, Japonsku a Německu, které jednaly odděleně. Tyto sankce však nezabránily polským jednotkám, aby při německém útoku v září 1939 zjistily, že většina německé motorizované dopravy byla vyrobena GM a Fordem. Sankce nezastavily Bank of England dodávat české zásoby zlata v Londýně centrální bance Německa (Reichsbank).
  5. Současná SRN nabízí fialové vládě profesora Fialy rychle doučit se, kdo je skutečnou ochránkyní Prahy. Jeví se mi však, že doučování bude přerušeno předčasnými volbami nebo kvůli horším věcem, než byla pandemie strachu z koronaviru, je inflace s metastazující chudobou nebo budou následky iracionálního emociálního tsunami způsobeného pádem Ukrajiny do archivu novodobých dějin, které postihlo část obyvatel české kotliny. Přitom se mi jeví, že postižená část obyvatel je mnohem větší než ta po zemětřesení na Moravě.

Iracionální emocionální tsunami ve spojení s dlouhodobými následky covidu-19 a vakcinačního programu nedovolují vidět, rozumět a vyrovnat se skutečností, že v ekonomické válce tzv. kolektivního Západu proti RF je velká část světa neutrální – včetně ČLR, Indie, Latinské Ameriky, zemí EAHU a Středního východu. Takže to, co se zpočátku jevilo a dnes ještě jeví jako přerušení obchodu a finančního zprostředkování, může rychle mutovat do geografických odklonů ve velkém měřítku. Proč?  Protože nebylo zveřejněno žádné prohlášení o cílech ekonomické války - ať už změna režimu v Moskvě nebo stažení ruských vojsk z Ukrajiny. Proto musíme předpokládat, že jakákoli dohoda o příměří, v níž RF převezme velké části ukrajinského území na východě a jihu, ekonomickou válku neukončí.

Než dojde k dohodě o příměří nebo totální kapitulaci Ukrajiny, která se nabízí jako pravděpodobnější k ukončení vojenské intervence, máme možnost učit se žít s představami, které vytváří přeskupení obchodních a mezinárodních vztahů RF z USA a západní Evropy do neutrálního světa. Zmíněné přeskupení obsahuje totiž mj. podstatný negativní poptávkový šok pro EU, její hlavní motor-exportéra a ochránce Prahy - SRN. O investicích a státech - trpaslících, nemluvě. Ty dnes nezajímají vůbec nikoho za Atlantikem, ani za Uralem.Při posuzování následků zvýšení cen v důsledku zákopu vojenské a mutace ekonomické války je jedním z výchozích bodů snaha vlád pracovat proti negativním hospodářským dopadům na velkou část voličů. Tlak na reálné příjmy, růst cen komodit a nezaměstnanost způsobí především ztráty exportních příležitostí, společných hospodářských aktivit a ztrátu důvěry ve vztahu k RF a ČLR. Uvedené ztráty zasahují již dnes celkovou prosperitu mnoha států. Nelze vyloučit následky existující možnosti, kterou představuje funkce ekonomické války jako katalyzátor určitého uvolnění a inflace aktiv. Zmíněné následky mohou přinutit měnové orgány na Západě neprovádět normalizaci politiky. Co mám na mysli? Recesivní vliv zmíněných ztrát totiž poskytuje určitý prostor pro odklad normalizace. Případné a chtěné ekonomické oživení po šoku může však přestávku v recesi transformovat do tlaku, který změní finanční a měnovou politiku tak, že otálení a šlapání na místě, pokud jde o téma normalizace, se stane všedním jevem s nedozírnými následky již proto, že státy a moc mají velký potenciál přehnaně reagovat na recesivní pokles a deflaci aktiv. Vedení ekonomické války také posiluje etatistickou povahu západních peněz. Etatismus je názor či postoj, který zdůrazňuje roli státu při řešení společenských a hospodářských problémů, případně chce rozšířit jeho působnost a pravomoci. Pojem vznikl kolem roku 1880 ve Francii. V ekonomii má podobný význam dirigismus

V honbě za Rusy a znemožnění finančních transakcí západní vlády a jejich regulátoři již dnes zasahují do všech aspektů platebního procesu a finančních převodů více, než je rozumné. V případě již indikovaného embarga euro a zavedení plateb v národních měnách a rublu, které bylo dnes odsouhlaseno všemi státy EAHU, dohledový kapitalismus bude metastazovat. Jako vysvětlení a jeho ospravedlnění vlády budou uvádět zabezpečení před uskutečňováním tajných operací se zakázanými nebo sankciovanými ruskými protějšky. Není potřeba být vědcem, bankéřem či finančním spekulantem, aby jeden pochopil, že zesílení dohledové funkce státu a zásahů působí proti právu na soukromí, potlačuje hospodářskou soutěž včetně inovací a neumožní vývoj společnosti ve smyslu sociální a právní spravedlnosti a lidské důstojnosti.

Každý, kdo byl před vojenskou intervencí na Ukrajině optimistický ohledně úsvitu nového věku měnové konkurence, která by disciplinovala měnové inflace, se může znovu zamyslet. Jeden z několika velkých a přijatelných faktorů umožňujících konkurenci a šíření technologie blockchain (a podobné digitální mince USD nebo zlatě), byly zničeny ekonomickou válkou a jejich zákazem. Proč? Protože není možné vyloučit, že by Rusové tímto způsobem obešli sankce. Zmíněné jedno z mnoha ponaučení z pokračující ekonomické války, které rozhodně není nové a Moskvě dávno a dobře známé, ovlivní vědomí a chování investorů. Potvrdí se, že zlaté cihly a mince jsou mnohem bezpečnější než americké státní dluhopisy. Co vyplývá z takového tvrzení? Měli bychom očekávat, že celosvětová poptávka po státních dluhopisech, které byly dosud považovány za prioritní rezervní aktivum, bude mnohem menší, přinejmenším ze strany současných velkých držitelů dolarových rezerv. Vyšší výnosy z papíru ministerstva financí zatěžují veřejné finance a rostoucí náklady na obsluhu dluhu působí na politické klima a měnovou inflaci. To nejhorší teprve přijde. Nebude to svatá, ale zlá trojice.

První ze zlé trojice se mi jeví pravděpodobnost hraničící s jistotou, co nejvíce uzavřít dovoz zboží vyrobeného v EU do členských států Euroasijské hospodářské unie (EAHU). Nelze vyloučit, že evropští výrobci budou moci být na euroasijském trhu pouze tehdy, pokud lokalizují svou vlastní výrobu na území členských států EAHU, především RF. Jinými slovy: Přístup na trh budou mít pouze výrobci, kteří své finální zboží budou vyrábět v EAHU.

Druhou ze zlé trojice představuje možnost zákazu tranzitu evropského zboží přes Ruskou federaci bez výjimek, nebo s jejich minimálním počtem.

Třetí ze zlé trojice představuje zákaz prodeje energií, surovin a potravin ze zemí EAHU za měnu EU, euro. Jakýkoli prodej z členských států EAHU bude muset být placen v rublech, dolarech nebo renmimbi (jüan), ale nikdy ne v eurech, bude-li zákaz prodeje nařízen vládou RF. Z takového zákazu mj. vyplývá, že v RF nebude nikomu možné mít bankovní účty v eurech. Zákaz bude platit pro všechny evropské společnosti působící v RF, aby nebylo možné v celém ruském finančním systému používat euro.

Při hodnocení mírných následků vzájemných sankcí je potřeba si uvědomit dodatečné náklady dopravců 19 států (USA, Kanada, Velká Británie, Rakousko, Belgie, Německo, Maďarsko, Island, Irsko, Španělsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Finsko, Francie, Švýcarsko, Švédsko), kterým v souvislosti s omezením využívání ruského vzdušného prostoru již dnes vznikly dodatečné výdaje ve výši více než 37,5 milionu USD týdně.

Při hodnocení citlivých sankcí nemohu ani vyloučit, že v rámci OPEC+ se Moskva prosadí s návrhem, aby její partneři v rámci kartelu neprováděli obchodní transakce při prodeji ropy v euro. To indikuje i bezvýsledná návštěva britského premiéra Johnsona v SA a neochota arabských států diskutovat s prezidentem Bidenem. Přidám-li ke zmíněnému příkladu skutečnost, že RF převzala kontrolu nad přístupem k pobřeží Černého moře od Oděsy až po Krym, je s pravděpodobností hraničící s jistotou možné vyloučit euro z obchodů s dodávkami potravin a hnojiv ukrajinských výrobců.

Uvedené akce RF výrazně oslabí euro, povedou k výraznému snížení poptávky po něm a v konečném výsledku jakákoli jeho další emise povede pouze k jeho znehodnocení. Pro doplnění uvádím, že na světovém spotovém devizovém trhu se renminbi kótuje na úrovni 6,3613 za jeden USD, což by v přepočtu na rubly znamenalo 18,4 rublu.

Připustím-li do rozvahy potravinovou krizi v severní Africe s nevyhnutelným nárůstem emigrace do Evropy, o které jsem nedávno psal, následky migrace z Ukrajiny a devalvované euro, voliči v EU se budou muset vypořádat s doposud těžko představitelným poklesem životní úrovně. V číslech to znamená: Občané EU přijdou o nejméně 500 miliard eur, likvidují obchod a vzájemné investice. A to jsou a priori vzájemně výhodné vazby. To řekl dnes šéf Ruské obchodní a průmyslové komory Sergej Katyrin. Současně zdůraznil, že nejrozumnější by v současné těžké době bylo zachovat nahromaděná zavazadla.  Životní zkušenost a dění ve světě mi nedovolují mít naději na rozumné řešení. Proto jako následek poklesu životní úrovně v EU se mi jeví jako reálné vnitropolitické změny, nedojde-li před tím k uklidnění horkých hlav na Západě. Mráz přichází z Kremlu, traduje se. Tentokrát ale nevylučuji, že v jeho doprovodu bude preventivní použití moderních bomb na území členského státu NATO. V každém případě již v létě budeme v jiném světě. Tak jsem nazval příští příspěvek. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Jan Campbell 

14. listopadu 2023
San Francisco je již dlouho uznávánoU bránou do Asie a Tichomoří – a díky prezidentu Bidenovi a viceprezidentce Harrisové jsme hrdí na to, že můžeme hostit setkání lídrů na summitu APEC v roce 2023, řekla Nancy Pelosi.

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

Jan Campbell 

6. listopadu 2023
V době kdy čtete tento příspěvek byly otevřeny brány již k 6. CIIE – Čínskému mezinárodnímu veletrhu dovozu. Otevřen byl 5. listopadu a bude končit 10. listopadu 2023.

Jak se Peking stal Mekkou

Jak se Peking stal Mekkou

Jan Campbell 

1. listopadu 2023
Prezident Si představil plány na obnovu starobylé Hedvábné stezky před deseti lety a s ní i na přetvoření globálního obchodu a politiky, v jejímž středu bude Čína pevně usazena.

Budoucnost Střední Evropy

Budoucnost Střední Evropy

Jan Campbell 

27. října 2023
Pod záštitou a se závěrečným projevem J. E. Kardinála Dominika Duky, oddaného tradiční církvi a jedné z těch osobností, které současná církev potřebuje jako sůl, se ve dnech 13. až 15. října 2023 konala v Praze v Hotelu Pyramida v...

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Jan Campbell 

17. října 2023
V době, kdy čtete příspěvek, probíhá nebo již proběhla velká událost, o které veřejně právní média referují způsobem, který neodpovídá významu fóra, za to ale plně odpovídá novodobé mediální praxi a principům žvanění.

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Jan Campbell 

14. října 2023
Někteří odborníci preferují výstavbu zařízení s malými reaktory, někteří odborníci vyjadřují obavy o bezpečnost jaderných elektráren.

Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
70%
Ne
transparent.gif transparent.gif
15%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
15%