Svátek má: Kamila

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Smrt fake news

Smrt má výrazný sociální význam v lidské společnosti. O tom jsme se mohli před několika dny přesvědčit.

Jako významná událost bývá proto různými způsoby oznamována. V minulosti se po smrti člověka nechalo vyzvánět zvonem – umíráčkem. Podle délky a frekvence zvonění se přitom dalo určit, jak významná osoba zemřela. Dnes je smrt nejčastěji oznámena vyvěšením a rozesláním tzv. parte, vyvěšením černé vlajky nebo stažením vlajky na půl žerdi. Ke vzpomínce na mrtvé se někdy drží tzv. minuta ticha. V dnešní době ticho zaměnilo nechutné politické zneužití smrti, emocionální neprofesionální pohled do historie a (politický) boj. Proto život dokazuje, že smrt se může i neohlašovat, nectít a může se zaměňovat s umíráním, např. pravdy v kombinaci několika faktorů. Mnozí si smrt nemusí ani uvědomit, jak indikuje smrt nepodvržené (tj. pravdivé) a podvržené zprávy, zvané fake news.  

V informační teorii se používá termín informačně teoretická smrt pro stav, kdy není možné žádnými přístroji obnovit či zachovat život, není možno obnovit mysl a osobnost. Jak tomu je s UI, nevím. Kdo má zájem o téma Smrt, může se seznámit s knihou Terry Pratchetta, Zeměplocha – Smrť, shlédnout film Ingmar Bergmana, Sedmá pečeť – Smrt, navštívit v divadle Járy Cimrmana hru Posel z Liptákova – pan Smrtka, nebo v galerii výtvarného umění Albrecht Dürera, Rytíř, smrt a ďábel. Ve slovanské mytologii postavu smrti zosobňovala prý velmi krásná vládkyně zimy, bohyně Morana. S ní je spojeno vynášení smrti (od 14. století pálení čarodějnic) a oslava příchodu jara. Smrt jako znovuzrození radosti?!  

Ano. Žijeme v době, kdy všechno – představitelné a nepředstavitelné, je možné. Kdo by si chtěl nebo mohl před rokem představit, že druhý největší člen NATO se dostane pod sankce největšího člena, byl by považován za blázna nebo konspirologa. Že bude v USA zuřit měkká občanská a současně horká politická válka, ve které chybí jenom jedna mrtvola, aby drama dosáhlo svého vrcholu. Nebo že bude padat podpora Joe Bidena kvůli Ukrajině, a ne kvůli Rusku. Že impeachment a zneužití Ukrajiny s pomocí různých informátorů zůstanou jedinou nadějí amerických Demokratů, si dovolil jen málokdo představit a veřejně vyslovit. Nabízí se otázka, ještě bez oficiální odpovědi:

Kam zmizeli synové Joe Bidena, kteří se se svým otcem neřídili radou, podobně jako se neřídí EK, že je lepší nejít na Ukrajinu, protože ta ihned přijde k vám. Jak je možné, že nebyli pozvání k výslechu do Kongresu a s nimi je zaměstnávající GŘ ukrajinské společnosti? Kdo si mohl představit sankce USA proti spojenci EU, prožívajícího krach projektu konsensu, žijícího v naději na uspořádaný brexit a fungující novou  EK? Jak bude tato reagovat na exteritoriální sankce v podobě vypnutí rakouských kompresorů Gazpromu v Rusku s pomocí družice (první vypnutí v roce 2012, kým, mohu si představit) a Německo, označené MMF (Mezinárodním měnovým fondem) jako nemocný pacient? Mlžící, vylhané prohlášení člena NATO – Norska, které již před léty dovolilo USA mít na svém území leteckou základnu a výcvikové středisko, že nepovolí PRO na svém území dovoluje s ohledem na chování Norska před 19 roky ve spojení s nehodou ponorky Kursk tvrdit, že si vláda není vědoma významu smrti. Smrt svých kolegů-vojáků nezapomene žádný ruský důstojník, velitel a prezident, kolik by nepadlo přátelských slov o sousedství. Podobně je tomu s předvídatelnou zradou Kurdů, netrestanou zradou hegemona v odcházení, s rozsudky v Barceloně, protesty na Ukrajině a s boji lokálních matadorů v české kotlině. A samozřejmě i s návštěvou prezidenta Putina v Saudské Arábii a Abu Dhabi.

Rok po státní návštěvě krále v Ruské federaci, dnes oslovuje král prezidenta – Drahý bratře, drahý příteli. Vyměňují se podepsané smlouvy v miliardách (zatím ještě) USD na projekty v energetice, spolupráci ve vesmíru a Bůh a Alláh ví kde ještě. Ruští ministři září, protože jsou s pomocí prezidenta Putina v Jiříkově vidění. Možná, že se někteří i stydí. Proto jsem přesvědčen, že se nejenom v Rusku vyskytne mnoho různých interpretací arabského protokolu. Podstatně méně bude veřejných interpretací s odpovědí na otázku: Proč počet věřících v sunitský Islám a Hindu na světě přeskočil počet věřících v římskokatolickou církev? O jiných církvích nemluvě? A hrobové ticho se bude rozléhat ve veřejných médiích, ne však v Centru proti terorismu a hybridním hrozbám, kancelářích projektu Manipulátoři.cz. nebo u anonymních samozvaných bojovníků, tzv. elfů, při otázce s prosbou o vysvětlení policejních zásahů. Mám na mysli policejní zásahy v Barceloně, v Hongkongu a v Moskvě.

V čem je zásah v Barceloně lidskoprávní a humánní při konání policie více než podobnému v Paříži nebo Hongkongu a dovolující EU mlčet? V Hongkongu Západ označuje konání policie jako nelidskoprávní a nehumánní?  Kdo z kritiků ČLR si kladl oprávněnou otázku typu: Není konání v Hongkongu spojeno s finanční krizí a měnícím se bankovním systémem? Mají protesty něco společného s burzou v NY a Londýně? Kdo z kritiků ČLR si uvědomuje, že protesty jsou Číňanům vlastní, že je mají v genech? Kdo z kritiků si vzpomíná na výrok Henry Kissingera z roku 1989: Žádná vláda na světě by nedovolila to, co se dělo na náměstí Tchien-an-men! To není nenásilný protest, ale příprava a provokace! A téže samí kritici hodnotí konání policie v Moskvě jako (prý) již zcela nelidské. Nemůže to být přece způsobeno rozdílem obušků, vodních děl, slzného plynu nebo v patronách! Nemůže to být způsobeno ani ochranou lidských práv v EU. Jaká a co představují v reálném životě lidská práva, když jimi již není ani ústavní právo na referendum? Pro koho platí?

Aby bylo jasno: Protesty vždy začínají neozbrojení protestanti. Po určité době, s použitím známých metod a prostředků, se z neozbrojených protestantů, mnohdy protestujících pro spravedlivou věc, stávají protestanti a protesty splňující obsah teroru, teroristických akcí a provokací. To je doba, kdy se zapalují banky, ničí obchody, uzavírají letiště, cesty a železnice. Kdy se používají speciální IT aplikace ke koordinaci akcí. Protože již dnešní umělá inteligence je schopna rozpoznávat i generovat uvěřitelná fake news nabízí se nerozlišovat mezi podvrženou a nepodvrženou zprávou, a prohlásit smrt fake news. Smrt z mnoha příčin a ve smyslu informační teorie. Taková smrt osvobozuje. Dovoluje moci zavřít centra a projekty proti terorismu a hybridním hrozbám, protože nemohou v boji vyhrát, a tak uspořené peníze přesměrovat na rychlou výuku. Například přísloví. Dnes nabízím tři skupiny čínských přísloví:Čínská vojenská přísloví – nabízejí možnost seznámit se s čínským stylem obchodu a války. Tvoří je 36 stratagemů  (strategie a úskoky, které se používaly ve válce, v politice i v civilních záležitostech) a obsah knihy Lao´s Umění války. Klasická čínská přísloví (成语, chengyu) nabízejí možnost se seznámit s myšlením Číňanů a čínsko – asijských obyvatel. Pramení velmi často z poesie, literatury a učení Konfucia. Třetí skupinu představují moderní čínská přísloví a idiomy (俗语, suyu). Ta dovolují seznámit a osvojit si jazyk a také získávat body při návštěvách a jednáních v ČLR. Například 骑驴找马 ve své podstatě výraz znamená, že je jednodušší najít jinou práci, když ji již tu novou mám. V angličtině lze říci: ride a donkey to find a horse. 入乡随俗. V podstatě přísloví neznamená nic jiného než, vstoupíš li do vesnice, chovej se jako její obyvatelé. Angličan by řekl: When in Rome…a větu by neukončil. Nabídnutá přísloví, jak vidno dovolují pochopit cizí kulturu, její smysl, hodnoty a život a tím umožňují zmenšit riziko nedorozumění na řiditelné, kontrolovatelné minimum.

Of any three men, one could be my teacher - 三人行必有我师 (sān rén xíng bì yǒu wǒ shī) – z každých tří lidí, jeden může být mým učitelem. Budeme li se řídit touto jednoduchou pravdou, nebudeme muset diskutovat nekonečné reformy reforem školství a vzdělání. Protože jsme individualisty a každý z nás ví vše lépe, než druhý a ostatní, žijeme v situaci, kterou popisuje druhé čínské přísloví.

The mountain is high and the Emperor is far away - 山高皇帝远 (shān gāo huángdì yuǎn) – Hora je vysoká a císař je daleko. Těchto několik slov docela přesně popisuje situaci organizace české kotliny, kterou zviditelnilo konání primátora Hřiba. Co mám na mysli? Všude je jeden – v moderní češtině HQ, hlavní úřad nebo hrad. V každém kraji, včetně hlavního města Prahy je lokální manažer, malý císař. Ten si myslí, že může dělat vše, protože daleko od něj, na hoře nebo za horou sídlí císař, král, prezident, premiér, ba i vládní ministr, a on, na místě, prý v blízkosti lidí ví, vše lépe. V ČR bylo dokázáno, že lokální manažer je silnější, než prezident, premiér a vládní ministr. Moc by měla konat, aby manažéři a jejich podporovatelé pochopili, že nemohou tvořit mezinárodní problémy. Nebude li tomuto nesmyslu udělán konec, dojde zcela bezpochyby k realizaci třetího přísloví.

Clear water has no fish - 清水无鱼 (qīng shuǐ wú yú) – v češtině něco jako - v čisté vodě nejsou ryby. Toto přísloví se nachází blízko spojení s válkou: zakal vodu, a chytej rybu (y) - (渾水摸魚). Jinými slovy, vytvoř chaos. Chaos je zcela bezpochyby částí metod a strategie všech moderních barevných revolucí a protestů, včetně Barcelony, Hongkongu a Moskvy, tj. všech moderních forem dnes probíhajících válek. Nabízejí se otázky typu: Jsou protesty v Hongkongu výhodné Pekingu?  Uvědomují si provokatéři a podporovatelé protestů, že hospodářství Hongkongu upadá, vnitřní mobilizace v ČLR proti Hongkongu, USA a UK sílí? Uvědomují si podporovatelé provokací, že se Peking nebude míchat do Hongkongu jednak z důvodu slibu prezidenta Si, že se 50 let v Hongkongu nic nebude měnit, že existují příklady a zkušenosti z Gruzie, Ukrajiny a Ruska a v neposlední řadě, že to, co si může dovolit ČLR si nemůže dovolit Rusko. Pro začátek hledání východu z naznačené jednosměrné cesty ke zkáze, nabízím čtvrté čínské přísloví.

Just as flowers cannot remain red, people cannot remain noble - 花无百日红,人无千日好 (huā wú bǎi rì hóng, rén wú qiān rì hǎo) – Tak jako květiny nemohou pořád kvést, tak i lidé nemohou být pořád ušlechtilí. V tomto, trochu pochmurném přísloví je zakotven výsledek učení psychologie posledních mnoha desetiletí: Ve velké většině případů, čistá vůle, třeba i výjimečně dobrá, je pro úspěch nedostatečná. K úspěchu potřebujeme pravidla, vůdce a systém. Současná vláda, nová EK a EP nemohou upřímně odpovědět na otázku, již kvůli politické korektnosti. Přičemž by vůdci měli vědět, že rozumná moc reaguje na protesty vniknutím do podstaty problému a nabídnutím řešení. A že žádný stát a spojenectví na světě dnes nedosáhne úspěchu v osamoceném konání, včetně sankcí a vyhrůžek. Proto je nutná příprava, na novou dobu. O ní je páté přísloví.

Sharpening the axe won’t delay the work - 磨刀不误砍柴工 (mó dāo bù wù kǎn chái gōng). Broušení sekery nezpomalí práci. Přísloví, které se používá v modifikovaných formách v mnoha kulturách, klade důraz na přípravu! Uvedené přísloví pochází z delší a zajímavé historky. A protože se zmiňuji o čínských příslovích a symbolech, to šesté má co dělat s drakem a zmijí.

The mighty dragon cannot crush the snake on the ground - 强龙不压地头蛇 (qiáng lóng bù yā dìtóushé). Silný drak nemůže zničit zmiji na zemi. Toto přísloví nabízí cennou radu všem cizincům a společnostem, které přišly nebo plánují přijít do cizího státu (v tomto případě ČLR) spolupracovat, vyrábět, prodávat nebo radit. Nikdo nemůže vyhrát v cizím státě, nebude li tam přítomen a akceptovat místní zvyky a umět řídit zlozvyky. Hongkongské protesty umožnily všem USA společnostem registrovaných na Hongkongské burze pochopit přísloví. Po patřičné výzvě z Pekingu a krátkém vysvětlení, co je čeká a co je nemine, všechny americké společnosti odvolaly pomoc protestantům a omluvily se. V Evropě se o této skutečnosti nemluví a nepíše, podobně jako o rozdílu mezi umíráním a smrtí podvržených a nepodvržených zpráv. Přicházející podzim nabízí dostatek času k zamyšlení nad tím, jakou radost a vůbec co nám přináší smrt fake news. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%