Svátek má: Petr

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Selský rozum a finace (1.2)

Co prožívá RF

Změnu kolaterálu z finančního na komoditní doprovází během posledních osmi let RF intenzivní podkopávání rublu s pomocí akcí kolektivního Západu na Ukrajině. Poté, co RF zažila v roce 2014, byla tentokrát RCB (ruská centrální banka) lépe připravena, nehledě na omezení vyplývající z podčinění se dolaru a členství v BIS (Bank for International Settlement). Diverzifikovala přidáním zlatých rezerv. Komerční bankovní systém byl částečně přepracován, část důsledků akcí kolektivního Západu a války Ukrajiny s DNR a LNR byla omezena přinucením RCB Kremlem k odklonu od klasického keynesiánství. Výsledkem je skutečnost, že rubl se vůči dolaru snížil na polovinu, než se vrátil na předválečnou úroveň.

Ve spojení s komoditami a zlatem RCB oznámila, že do konce června je připravena nakupovat zlato od ruských bank za 5 000 rublů za gram. Účelem nákupu zlata je umožnit bankám půjčovat proti těžbě, protože do sankcí je zahrnuto zlato z RF. Tento krok podnítil spekulace, že rubl se pohybuje na kvazi-zlatém standardu. I nespekulující člověk by si ale měl uvědomit, že zlatý standard funguje opačně s uživateli měny. Ti ji mohou vyměnit za zlato. A také, že cena zlata je dnes nižší než v roce 1950, dlouho předtím, než Nixon pozastavil Brettonwoodskou dohodu.

Mezitím, měřeno v devalvaci fiat měn, cena prudce vzrostla a byla extrémně volatilní. Podobně je tomu i u cen jiných komodit, kde maximální stabilitu lze nalézt v cenách měřených převážně v gramech zlata. V návaznosti i na Pozsarův názor, že měny jsou stále více spojeny s komoditami, který tvoří základ jeho modelu Bretton Woods III, se zdá, že Rusko má v úmyslu používat zlato jako zástupce komodit ke stabilizaci rublu. Osobně jsem přesvědčen, že namísto pevného směnného kurzu zlata si RCB ponechala možnost pravidelně revidovat jeho cenu po 1. červenci 2022. Kromě toho nevylučuji, že určité struktry budou nakupovat zlato v jiném centru, například v Dubaji, s cílem prodat zlato RCB za rubly. O představitelných následcích uvedených kroků, včetně zásadních změn v systému pojištění, nebudu psát, protože kurz dolaru k rublu může nyní kontrolovat RCB,  Gazprombank je v současné době vyňata ze sankcí, platby EU za plyn a ropu budou realizovány jejím prostřednictvím a nad uvedeným se nachází - pro mnohé zcela neznámý a neviditelný supra systém, jehož popis není předmětem příspěvku.  

Čtyři způsoby, jak získat rubly
  1. Nákup rublů na devizových burzách.
  2. Uložení eura, dolarů nebo libry u Gazprombank a provést jejich konverzi.
  3. Gazprombank poskytne úvěr proti zajištění, které není sankcionováno.
  4. Zahraniční banky vytvoří rublové úvěry, které mohou být vyplaceny Gazprombank proti dodávkám energetických zdrojů.
Poslední z těchto čtyř možností je s pravděpodobností hraničící s jistotou možná, protože se jedná o základ eurodolarů, které obíhají mimo newyorský měnový systém a staly se centrálním bodem mezinárodní likvidity. Pro pochopení tvorby eurodolarů, a tedy i možnost rozvíjejícího se trhu a obchodu nejenom s nimi je potřeba znát svět tvorby úvěrů. To ale není téma příspěvku.

Jak mohou cizinci držet dolary? Existují dva způsoby:
  1. Prostřednictvím korespondenčního bankovního systému. Co představuje takový systém, si čtenář se zájmem může dohledat sám. Za pozornost stojí zmínka, že během procesu není americký bankovní systém žádným způsobem zapojen. Proto eurodolary mají původ oddělený od dolarů v USA, obíhají světem a jsou zastupitelné.
  2. Banka vytvoří úvěr v rublech, který je spárovaný podvojným účetnictvím a vkladem. Ten lze použít k platbám. Nezáleží na tom, v jaké měně banka provádí bilanci. Rozhodující je, že má bilanční prostor, přístup k likviditě rublu a je důvěryhodnou protistranou. Co uvedené znamená?
Uvedené podmínky indikují, že eurozóna a japonské banky mohou mít jen omezenou účast, protože jsou již nyní vysoce zadlužené. Americké a čínské, které mají konzervativnější poměr aktiv k vlastnímu kapitálu, jsou na tom lépe. Velké čínské banky, které jsou většinově vlastněny státem a již mají obchodní a měnové zájmy s RF, mají náskok, pokud se jedná o likviditu rublu.

Není proto divu, že velké americké banky jednají s čínskými navzdory politice, přestože teprve minulý týden americká vláda zakázala platit držitelům ruského suverénního dluhu více než 600 milionů dolarů. Za předpokladu, že se americké banky nemohou obchodu účastnit, zvětšuje se pole otevřené čínským megabankám. A jakýkoli pokus o nárůst sankcí proti RF, případně i přidáním Gazprombank do seznamu sankciovaných, prakticky nedosáhne ničeho. Naopak: odřízne americké banky od možnosti konat a posílí finanční integraci mezi RF a ČLR. I v tomto případě je EU a ECB bohužel a prakticky mimo hru.

Z uvedené rozvahy vyplývá, že propast mezi měnami krytými komoditami a finančním fiatem dolar se prohlubuje a rozšiřuje a další sankce USA a EU patří do kategorie spekulací bez možnosti změnit trend. Gazprombank však bude hrát za pomoci ruské centrální banky na dobu, kterou neumím odhadnout, klíčovou roli při poskytování velkoobchodní likvidity na mezinárodním trhu s rubly. Může také fungovat jako recyklátor dolarů a eur získaných prostřednictvím obchodních přebytků, aniž by vstoupily do oficiálních rezerv. Protože dolary, eura, jen a libra se staly pro RF a rubl nepřátelskými měnami, prakticky jediným vítězem bude pravděpodobně rinmimbi (často zvaný jüan). Hodnota rublu, zlata a určitých komodit budou mít tendenci růst. Tím jsem opět u analytika Zoltana Pozsara a jeho názoru, že jeho model Bretton Woods III, jako globální měnový režim založený na komoditách, může nahradit Bretton Woods II, který byl charakterizován financializací měn.Protože se jedná o trend, který určuje RF a ČLR, a argumenty ve prospěch oddělení se od měnového systému ovládaného dolarem se při kritické analýze staly přesvědčivými, protože kvantita negativních jevů určuje kvalitu a ne naopak, je nejvyšší čas rozloučit se s měnovými a ekonomickými mýty, které převládají na Západě. To se nezmiňuji podrobně o skutečnosti zablokování státních rezerv RF ze strany USA a ze zablokovaná vyplývajícíh následcích. Te vedou k nenávratné ztrátě důvěry v USD, ničí hegemonii USA, vzbuzují podezření v případě nepodřízeni se USA a podporují žádost o návrat zlata uskladněného mimo stát, který je jeho vlastníkem. Slouhové USA se svého zlata nedočkají, jejich oči budou pouze pro pláč.

Zajímavý a důležitý problém představuje pronájem zlata a životně důležitých swapů pro zajištění likvidity na trzích se zlatem. Proč? Protože zkreslují výpočet rezerv. V účetnictví MMF se pronajaté a vyměněné zlaté zůstatky evidují, jako by byly stále ve vlastnictví a pod kontrolou centrální banky. Ve skutečnosti však byly drahé kovy dávno převedeny jiné straně. Nikdo dnes neví, kolik a v jakém rozsahu bylo provedeno intervencí týkající se ceny zlata během padesáti let. Od roku 1971 se americká vláda snaží potlačit zlato vůči dolaru. Tím podporuje růst derivátů zlata. To, že se jeho cena dostala z 35 dolarů na cca 1920 dolarů, demonstruje marnost zmíněné politiky a na emocích založený odpor amerického establishmentu ke zlatu indikuje krátkozrakost, vážnou chybu a deficit v kritickém myšlení.

Pravdu za cenami měřenými v nekrytých měnách demonstruje cena ropy ve zlatě, která od roku 1960 klesla o 30%. To je mj. výsledkem nových těžebních technologií. Naproti zmíněné skutečnosti, ceny pouze ve fiatměnách prudce vzrostly. Je zřejmé, že zlato je pro transakční účely podstatně objektivnější než fiat měny. Pokud se tedy například dolarová cena ropy zdvojnásobí, bude tomu proto, že lidé dávají přednost ropě před dolary - ne proto, že chtějí ropu nad rámec svých okamžitých potřeb, ale proto, že chtějí méně dolarů.

ČLR si tuto skutečnost a její dynamiku uvědomila. Od března 2020 snížila sazbu svých fondů na nulovou hranici. Signál budoucího znehodnocení dolaru byl jasný a proto ČLR začala hromadit ropu, komodity a potraviny - jen aby se zbavila dolarů. To přispělo k růstu dolarových cen komodit, který začal navzdory klesající poptávce kvůli covidu a problémům s dodavatelskými řetězci.

Kromě uvedeného konstatuji prozíravost Číňanů, kterou představuje zvyšování zásob obilí. Výsledkem této prozíravosti je následující: 20% světové populace má přístup k 70 % zásob kukuřice, 60% zásob rýže, 50% zásob pšenice a 35% zásob sójových bobů. Zbylých 80 % světové populace bude proto nejenom letos s pravděpodobností hraničící s jistotou čelit akutnímu nedostatku, protože vývoz obilí, osiva a hnojiv z Ukrajiny a RF bude pozastaven na dobu neurčitou. Minimálně do začátku nenávratného tání ledů. Konání ČLR potvrzuje jistou míru vazby své měny na komodity a uvědomnění si ztráty kupní síly dolaru. Dokazuje to částečně kurzu rinmimbi vůči USD, který od května 2020 získal více než 11%.

Důsledky pro dolar, euro a jen

Zdá se, že RF našla způsob, jak spojit rubl s komoditami prostřednictvím zlata, a že ČLR v podstatě dělá totéž již dva roky, ale bez spojení se zlatem. Podle systému TIC amerického ministerstva financí cizinci vlastní finanční cenné papíry a krátkodobá aktiva včetně bankovních vkladů v hodnotě 33,24 bilionu dolarů, bez zápočtu několika bilionů v eurodolarech, které nejsou zaznamenány ve statistikách TIC. Tyto prostředky jsou k dispozici pouze kvůli financializaci západních měn, která očividně a nenávratně končí. Lze proto očekávat, že změna světového měnového řádu bude mít na tyto fondy vážný dopad.

Zabránit zahraničnímu prodeji krátkodobých cenných papírů a hotovosti může pouze zvýšení úrokových sazeb, uvědomění si keynesiánského nedorozumění o ekonomické úloze úrokových sazeb, které bylo vyvráceno Gibsonovým paradoxem a vztahu dolaru k rublu a rinmimbi.

Jako manažer úrokových sazeb v amerických dolarech, FED musí řešit dilema, které vytvořily sankce proti RF tím, že odhalují slabost pozice dolaru. Pokles kupní síly dolaru je umocněn prudce rostoucími dolarovými cenami komodit a růst spotřebitelských cen bude v důsledku poklesu kupní síly mnohem rychlejší a větší, než dříve a než je mnohým libo. Nevylučuji, že úrokové sazby ročních dolarových vkladů mohou dosáhnout dvojciferných čísel. Ať už bude úroková sazba jakákoli, důsledky budou katastrofální pro finanční aktiva (občanů) a pro budoucnost finančně orientovaných měn, primárně zajištěných finančními aktivy.  

I v případě, že v tomto příspěvku nabídnutá rozvaha nenude hodnocena jako komplexní a kvalitní, protože neobsahuje pojednání o změnách systému pojištění, které přímo závisí komoditizací, občané a samotné USA zjistí, že je prakticky nemožné udržet si mezinárodní kapitálové toky, které USA umožnily financovat dvojí deficity: rozpočtové a obchodní. Protože hodnoty cenných papírů klesají s rostoucími úrokovými sazbami, americká vláda bude nucena výrazně snížit své výdaje v době stagnující nebo klesající ekonomické aktivity. FED a jeho slouhové budou muset zintenzivnit QE nehledě na skutečnost, že nestimuluje ekonomiku, naopak: znehodnocuje měnu jako prostředek skrytého zdanění. Kapitál, kterému se podaří uniknout z dolarové krize, bude hledat domov jinde. Kde to bude, když další dvě hlavní měny v objetí dolaru, euro a jen čeká mnohem horší budoucnost, si mohu pouze představit.

Kupní síla euro a jenu se viditelně zmenšuje a ECB a BOJ (Bank of Japan) mají stále záporné úrokové sazby, zdánlivě uvězněné pod nulovou hranicí. Tvůrci této politiky se ocitají rozpolcení mezi Skyllou inflace spotřebitelských cen a Charybdou klesajících ekonomických aktivit. To se nezmiňuji o problému následků významných investic ze strany centrálních bank do vládních a jiných dobrodružných dluhopisů, o následcích rostoucích výnosů dluhopisů poškozujících bilance, současně ničích jejich vlastní kapitál, což ve výsledku a objektivně vyžaduje systémovou rekapitalizaci.

ECB a BOJ jsou technicky v bankrotu bez masivních kapitálových injekcí, jejich komerční bankovní sítě jsou předlužené a jejich globální systémově významné banky mají aktiva v poměru k vlastnímu kapitálu v průměru více než dvacetkrát. Nebudu pokračovat, protože vývoj měnpředstavuje komplexní proces, který indikuje velké otřesy, blížící se krizi a potápění finančních hodnot a vše, co s nimi pluje. Jako lajk bez zdrojů a politických kontaktů v USA nejsem schopný dát indikaci o času.

Vím však, že vládní dluhopisy Západu se stanou včerejším příběhem, protože měny ČLR a RF s pravděpodobností hraničící s jistotou přežijí již proto, že obě velmoci - hospodářská a vojenská, nemají velké rozpočtové schodky. Ty představují skutečnou a rozhodující sílu v boji o vznik světového řádu založeném na blocích a ne multilateralismu a globalismu. Jeho vznik a vývoj neohrozí Západem spěšně dodávané Ukrajině smrtící zbraně, přemýšlení ve Washingtonu, jak vyřešit dilema neutrality ČLR, ani vládní iluze o záchraně české kotliny pomocí v ní nově instalované americké vojenské základny. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
79%
Ne
transparent.gif transparent.gif
10%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
11%