Svátek má: Hugo

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Proč je nutné zastavit Blatného & Co?

Po přečtení interview s Josefem Štefcem v PL 15.3. - Raději zemřít s EU, než žít s ruskou vakcínou,..

příspěvku JUDr. Jiřího Vyvadila ve Vaše věc pod názvem Zastavte Blatného…z téhož dne a přečtení několika kvalitních reakcí na vlastní příspěvek – Poslední bitva si dovoluji sdělit, že obsahově podobné a ještě horší situace znám od několika strádajících osob z Covid-19 a výzvy, které dostává pan JUDr. Vyvadil, jsou podobné těm, které dostávám i já. Jsem hluboce přesvědčen, že je pouze otázkou času, než dojde v EU k žalobě ve spojení s vakcínami a přímými a nepřímými následky jejich použití.

Některé důvody jsem indikoval ve svém posledním příspěvku. Dnešním je chci doplnit a napomoci osvětě ve spojení s Covid-19 a případném soudnímu sporu. Ten bude muset brát na zřetel to, co obecně platí při vzniku odpovědnosti za škodu: předpoklad deliktu, škody, příčinné souvislosti a zavinění. V případě Covid-19 se nabízí celá plejáda nepohodlných otázek vůdcům boje s Covid-19. Jejich níže uvedené příklady mohou pomoci vynést na světlo dne důkaz alespoň jedné skupiny předpokladů, a tím změnit důkazní povinnost. Některé státy USA a SRN to umožňují. Jak je tomu v ČR, nevím. Za pokus to ale stojí, protože pandemie strachu z Covid-19 brzo neskončí a podzimní volby nepřinesou řešení, ani podstatné zlepšení celkové situace společnosti.
  1. Jakou kvalitu měly kontrolní procedury EMA při prověrce vakcín, pro které národní lékařské instituty již více než poloviny členských států EU včetně německého vydaly doporučení pozastavit používání jedné a vlády jejich doporučení bez prodlení akceptovaly? Na druhé straně, proč české MZ a SUKL odmítají rozhodnutí, odvolávají se na doporučení EMA, veřejně neověřitelné národní údaje a nevyžadují razantně jednotný přístup EU ke srozumitelné definici pandemie, příčiny úmrtí (s pitvou, bez pitvy atd.), statistických metod, včetně obsahu tzv. informovaného pacienta, apod.? Kdo z politiků a poradců ví, že EMA za dobu svého působení stáhla cca 290 - 300 léků, které předtím sama uznala? To je více než 10 ročně! O dlouhodobé kritice EMA v odborném tisku, nemluvě.
  2. Proč se ignoruje skutečnost, že přítomnost protilátek nepředstavuje ke dnešnímu dni a na úrovni znalosti problematiky Covid-19 žádnou garanci před dalším onemocněním covid-19?
  3. Jeví se mi, že morální povinností každého MZ, vlády i lékaře vůči občanům je srozumitelně vysvětlit, že základ imunitní reakce tvoří buněčná imunita. Ta není spojena s protilátkami. To vím již půl století z doby studia. Protilátky mají ochranné vlastnosti, ale jejich velké množství může sehrát s pravděpodobností hraničící s jistotou i negativní roli. O ní se nebudu rozepisovat.
  4. Tzv. titer protilátek, tj. masová koncentrace Covid-19 nebyla dosud žádnou společností nabízející západní vakcíny zjištěna a zveřejněna. Jenom vědeckým výzkumem prověřená úroveň koncentrace protilátek a zjištění nejmenší koncentrace viru, která může ještě způsobit napadení buňky a onemocnění dávají právo panu ministrovi mluvit tak, jak mluví. Vše ostatní je mlžení a klamání veřejnosti a přinejmenším indikace na porušení lékařské etiky.

  1. Již dnes lze na základě dostupné vědecké dokumentace tvrdit, že Covid-19 spouští urychlený proces stárnutí. To není legrace, protože se jedná o otázku rehabilitace, obrovské finanční zátěže státního rozpočtu a lékařské etiky. Epidemie, pandemie, nebo i jiné označení probíhající pandemie strachu z Covid-19 indikuje první případ v historii moderní medicíny, ve kterém věk hraje významnou roli a vybízí ptát se: Proč tolik slov a obav o seniory a jejich očkování, kteří podle mladých elit zatěžují prázdné státní kasy, rozpočet na sociální služby a jsou neproduktivní zátěží? Odpovědět si může každý občan sám. V každém případě by EK, MZ, SUKL a samozřejmě vláda neměly podporovat podezření, že generace seniorů slouží pokusům, které vyžaduje výzkum vakcín a léčiv dříve, než jsou povoleny pro bezpečné použití. Představa, že úmrtí bezmocných seniorů by mohlo být spojováno s testováním moderních technologií vakcín proti Covid-19 indikuje amoralitu, pokrytectví a vysokou pravděpodobnost, že nebude žalob. Proč? Lékařské tajemství je pro obyčejného smrtelníka neprůstřelné, mladí se kvůli dědům a babičkám soudit se státem nebudou i proto, že stát nevydal žádnou metodickou příručku jak postupovat při náhradě škody ve spojení s Covid-19, když převzal odpovědnost od výrobce. Kde není žalobce, není ani soudce. V duchu tohoto přísloví se někdy chovají mnozí z nás, hlavně v případech, kdy složité byrokratické vyhlášky a předpisy se příčí zdravému rozumu, podobně jako je tomu s některými pravidly nouzového stavu.
  2. EMA, EK, MZ a vláda by měly informovat občany o existenci nebo neexistenci monitoringu neutralizujících protilátek (NA) ve státě a u jednotlivých etnických skupin. Jedná se totiž o klíčový imunitní produkt pro ochranu a léčbu virusových onemocnění. Virus specifické NA, které se projevují buď jako výsledek skutečné infekce nebo očkování, mají schopnost blokovat virovou infekci. Zmiňuji se o metodě a monitoringu NA, protože se jedná o tzv. zlatý standard při hodnocení efektivity vakcíny.  Dostupné výsledky monitoringu NA u nemocných Covid-19 v zahraničí indikují, že titer byl na začátku nižší než se očekávalo, nebo akceptovatelný, ale rychle se snižující, tj. během dvou, tří měsíců po uzdravení. V kontextu titer je nutné připomenout, že jeho úroveň nikdy nemůže být nula. Připomínám i existenci čínské studie. Ta vědecky a v souladu se západními standardy dokazuje, že u některých uzdravených byl titer tak nízký, že se rovnal citlivosti samotného testu - modifikované analýzy cytopatogenní neutralizace na základě živého SARS-CoV-2 ve spojení s analýzou ELISA.
  3. Informovaný občan by již z tohoto důvodu neměl být klamán mocí a měl vědět, že musí počítat s krátkou imunitou a co to znamená. Krátce uvádím, že u jednoho člověka je možné vyčištění od viru ještě předtím, než se syntetizují protilátky. To může být pro člověka dobré, ale i špatné. Dobré v tom, že se imunitní systém s infekcí Covid-19 poměrně rychle vyrovná. Špatné, že imunitní systém nemá dostatek času k vytvoření tzv. protilátkové paměti. Tuto práci vykonávají v organismu B-lymfocyty. V případě mutací viru, objevení a působení nových lze současné jednání vlády označit jako nezodpovědné i proto, že přenechává monopol na komunikaci s veřejností politikům a vědcům závislých na firemních grantech a citacích.
  4. V doplnění upozorňuji na vědecké důkazy získané u nemocných bez symptomů. U těchto nemocných se úroveň neutralizujících protilátek snižovala ještě rychleji, v mnoha případech již v ranním stadiu procesu uzdravování. Již z toho mála uvedeného vyplývá, že dělení společnosti a občanů na skupiny očkované, testované, vyléčené apod. tak, jak to plánuje EK má s pravděpodobností hraničící s jistotou jiný cíl, než chránit zdraví člověka a společnost a vyžaduje proto nejenom s odůvodněním veřejného zájmu vyjasnění z jiného místa, než nabízí zasklená bruselská kazatelna.
  5. Jestliže i německý institut Paul Elricha (PEI) spojuje vzácný druh trombózy mozkových cév s vakcínou AstraZeneca nevidím důvod k ignorování i ostatních jevů, protože v kontextu hodnocení času vývoje vakcín na základě dlouhodobě neprověřených technologií, jejich produkce a povolení k používání lze bez náznaku konspirace tvrdit, že máme co činit s vysoce rizikovými produkty, vědomým záměrem ve světě obrovského a komplexního střetu zájmů. Vynucované celoplošné očkování s pomocí strachu v různých formách a diskriminace v běžném životě může s pravděpodobností hraničící s jistotou při soudním jednání prokázat, že praxe a boj s Covid-19 neodpovídají ani vlastním evropským standardům pro lidská práva.
  6. Z filozofického hlediska lze proces transformace vedoucí člověka do situace s absolutní nebo téměř absolutní závislostí na druhých, ve které nemůže jednat jinak, než jak je mu přikázáno a nedovolující vzepření se cizí vůli, vede k otroctví. Otroctví, faktické nebo právní se hodnotí jako trestní čin proti lidskosti. Jako společnost jsme na cestě k němu. Případy režimů z 20. století a lineární vývoj kognitivního kapitalismu ukazují, že psychologie lidského jedince patrně neprošla nějakým zásadním vývojem a určité státní formy otrokářství (ve smyslu zbavení lidských práv určitých sociálních skupin) jsou i v současné době možné a praktikované, což se kompenzuje sliby a nadějí, že nejsou dlouhodobé a stabilní.
Z uvedeného a ve spojení s nepopiratelnou individuální a institucionální korupcí elit, praktickou neprokazatelností, čím členové elit byli skutečně očkováni a nekvalitní komunikací s občany vyplývá nutnost v zájmu obecného pořádku, zdraví a vzdělanosti mladších generací působit co nejrychleji právními prostředky na konkrétní představitele moci na úrovni států a EK. Jinak se může stát, že si mladí budou muset uvědomit význam – pozdě bycha honiti, naučit se vytírat slzy a přitom se přesvědčit, že lepší je konec se slzami, než slzy bez konce. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
 

Kazachstán dnes, a zítra?

Kazachstán dnes, a zítra?

Jan Campbell 

14. března 2023
Během 13-14 měsíců od lednových krvavých událostí roku 2022, o kterých jsem podrobně psal ve třech analyticky zaměřených příspěvcích zveřejněných v lednu a únoru minulého roku v několika českých a zahraničních médiích...

Putinův vzkaz

Putinův vzkaz

Jan Campbell 

23. února 2023
21. února, prezident Putin pronesl 105 minutový projev v moskevském Gostiném dvoře.

Mnichovská komedie

Mnichovská komedie

Jan Campbell 

22. února 2023
K lehčímu pochopení třídenní komedie zvané MSC – česky Mnichovská bezpečnostní konference, která se hrála v Mnichově (od 17. do 19. února), ke které se vrátím pouze několika pohledy z venku.

Komunita se společnou budoucností lidstva

Komunita se společnou budoucností lidstva

Jan Campbell 

20. února 2023
Příspěvek představuje část v zahraničí zveřejněných článků autora, které se kontextově vztahují k představitelným řešením výzev spojených s transformačními procesy ve světě, Evropě a doma, včetně rusofobie a sinofobie.

Porozumění smrti

Porozumění smrti

Jan Campbell 

6. ledna 2023
Ke dni práce na příspěvku (04.01) veřejně právní a politicky korektní média české kotliny dokázaly, že jejich kulturně-vzdělávací úroveň je prakticky na stejné úrovni jako politicko-analytická.

Symposium

Symposium

Jan Campbell 

3. ledna 2023
Vše začalo před něco více než rokem, v říjnu 2021. Mnozí z nás byli v objetí pandemie strachu z Covid-19 a s ním spojených strastí mnohých a radostí mála - nevolených.

Souhlasíte s vyjádřením olympionika Davida Svobody, že politika do sportu nepatří?

Ano
transparent.gif transparent.gif
54%
Ne
transparent.gif transparent.gif
23%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
23%