Svátek má: Kamila

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Předzpěváci (4)

Není tajemstvím, že každá ztráta nutí člověka k hledání náhrady. Platí to o člověku, autoritách, vůdcích i hodnotách společnosti.

V kontextu ztrát a hledání náhrady se dnes nabízí pro méně vědoucí jako na zavolání Rada inkluzivního kapitalismu s Vatikánem (The Council for Inclusive Capitalism with The Vatican). Motto Rady, která představuje historicky zcela nové partnerství Zla a Dobra zní jednoduše, přesvědčivě a nadějně pro zbídačelé: Uděláme svět spravedlivým, inkluzivním a udržitelným. Nebudu se zamýšlet nad pokrytectvím a množstvím hesel, mýtů a proklamací, se kterými jsem se musel během téměř 75 let života setkat, vypořádat a vysvětlovat. Cílem zmínky o Radě inkluzivního kapitalismu s Vatikánem je nabídnout čtenáři možnost provést vlastní rešerši a hodnocení faktů a na jejich základě se pokusit tvořit vlastní představu o životě, o nově tvořící se společnosti a doporučení mladší generaci jak žít nebo přežít, bude li jí to mocí dopřáno a z Vrchu dáno v době povolební.

Radu inkluzivního kapitalismu s Vatikánem vede skupina skutečných globalistů s obrovskou mocí. Ročně se setkává s papežem Františkem. Zda jsou setkání dobrovolná, méně dobrovolná či dokonce vynucená, nevím. Vím však z důvěryhodných pramenů, že na programu setkání jsou vždy opravdu vážná témata týkající se života a chodu světa. 28 organizací plní 231 na sebe vzatých povinností ve163 státech světa. Organizace spravují aktiva ve výši cca 10,5 trilionů USD při kapitalizaci ve výši 2,2 trilionů USD a zaměstnávají cca 200 milionů slouhů ve 163 státech světa. Připomínám, že jeden trilion je 1 s 18 nulami! A nabízím srovnání s daty ve druhé části příspěvku, ve kterém se jedná o druhém partnerství.

Znající matematiku, symboliku nebo numerologii potvrdí, že číslo 28 je šestiúhelníkové druhé dokonalé číslo (po 6 a před následujícím 496), velmi náročné, mj. i na trpělivost. Význam čísla 231 napoví český zákon č. 231/2001, nařízení EK (EU) č. 231/2012 nebo rozhodnutí EK ze dne 1. února - 2008/231/ES. Podporovatelé a voliči Pirátů by si měli objednat lekci v symbolice u předsedy Pirátů a zeptat se ho, jak zapadá jím obdivovaná symbolika do politiky a záměrů jím vedené strany a kdo je jejím loutkovodičem. Co mám na mysli? Odpověď nabízí fotografie z návštěvy páru pirátů v Barceloně v září 2018. Tam se v té době konala výstava nazvaná v češtině: ČERNÉ SVĚTLO: Tajné tradice v umění od padesátých let. Pan Ivan a paní Lydie se společně nechali vyfotografovat u systému třech kruhů, které symbolizují zotročení v póze zcela neodpovídající projevům v PS ČR a lidské ambici na funkci premiéra státu s občany, bytostmi ještě z velké části vzdělanými.

Ochranu Rady inkluzivního kapitalismu s Vatikánem tvoří 28 osobností, z nichž ani jedna není politikem nebo prezidentem státu. Členové ochrany, strážci, pocházejí z respektovaných domů. K nim patří Bank of America,  Inclusive Capital Partners, Rockefeller Foundation, Mastercard, Johnson & Johnson apod. Kdo chce, nebo potřebuje vědět více, může se seznámit se seznamem strážců na webové stránce Bank of America. Té banky, která umožnila převádět mj. kradené peníze z Ruska do USA a zřejmě s nimi i obchodovala. Taková činnost se v SRN trestá a nazývá se Hehlerei, v češtině podílnictví. Kariéristé se mohou dokonce pokusit podat žádost na práci stevarda nebo jeho slouhy. Kdo má rozum, pochopí rychle, jakou roli hrají naše politické elity a prezidenti, když nemají ani jedno místo, ani pozorovatele v Radě inkluzivního kapitalismu s Vatikánem. 

Kdo má rozum a něco málo ví o funkci systémů ve světě, pochopí rychle, jaké strategické rozhodnutí realizovala ČLR nedávným založením Regionálního všeobecného hospodářského partnerství 15 států Asijsko – Tichooceánského regionu. Více než 2 miliardy obyvatel regionu tvoří kombinovaný HDP ve výši cca 26 trilionů USD. O následcích rozhodnutí 15 států pro euroatlantickou civilizaci nebudu psát. Opakuji i dnes, že EU v novém partnerství nemá ani roli pozorovatele. Pro úplnost a pro hodnocení šancí na úspěch jednoho ze dvou v příspěvku uvedených nových partnerství se krátce zmiňuji o hospodářském trpaslíkovi a současně obru, co se týče strategického myšlení, přírodních a vodních zdrojů a náročnosti spojené s pochopením a porozuměním jeho existence a duše: Ruské federace.RF svojí abstinencí v uvedených partnerstvích se opět dostala do středu dění nových bloků. Současně indikuje unikátní strategii s reálnou šancí získat čas pro rozhodnutí s kým, kdy a jak spolupracovat. Být ve středu znamená, být středem zájmu, Západu a Východu. Znamená to i být potenciálním bojištěm mezi bloky o obrovské přírodní zdroje, pitnou vodu a mozky jinak myslící než ty naše evropské. Ty cení civilizační a další hodnoty jinak než my v Evropě. Unikátní strategie je založena na pozorování procesů v západním a východním seskupení, možnosti získat čas pro existenčně důležitá rozhodnutí s pomocí odstrašující vojenské síly, odvahy a lásky k vlasti obyčejných občanů a chladné hlavy v Kremlu. Ta myslí strategicky v zájmu Ruska, civilizace (eurasijské a mnoho národnostní), kterou tvoří a jejích hodnot.

Rada inkluzivního kapitalismu s Vatikánem vybízí západní společnosti krásnými slovy a formulacemi k vytvoření aliance transatlantických potenciálů: rovnost možností, spravedlivé dělení výsledků společné práce a podobně. Rada ví, jak hrst mincí udělá bídu snesitelnou. Na tomto místě připomínám, že kapitalismu je zřejmě vlastní charakter chameleona (obecného). Toto samotářské zvíře s diurnální (denní) aktivitou loví hmyz pomocí vystřelovacího jazyka, který mu umožňuje bleskově chytit kořist i ve značné vzdálenosti. Natažený jazyk chameleona je obvykle delší než zbytek jeho těla a na konci je mírně rozšířený a lepkavý.


Nelze také nevšimnout si, že Rada a chameleon zaměnily mantru o lidských právech (formulovanou elitami) a o demokracii mantrou o spravedlnosti. Její obrovský deficit na celém světě vede k pocitu marnosti a konání ze zoufalství a rozkolu. Kdo přesvědčivě slibuje nezvýšení deficitu nebo dokonce jeho vyrovnání obyčejně vědomě klame dav a vydělává na zneužití víry a naděje v lepší časy zbídačelého člověka. Již nebožtík dramatik, esejista a držitel Nobelovy ceny irského původu Bernard Shaw (1856 – 1950) popsal to, co potvrzuje současný vývoj IT, UI a podobných technologií: Lhářův trest nespočívá v tom, že mu nikdo nevěří, ale v tom, že sám není schopen někomu věřit. Shaw nazýval demokracii vzdušným balónkem, který nám visí nad hlavou a poutá naši pozornost, abychom se nedívali, co se děje dole na zemi a jak se leze do cizích kapes. A tvrdil, že voják je anachronismus, kterého se musíme co nejdříve zbavit. Uvedená fakta o nových partnerstvích a obsah citátů představují varování pro Východ, Západ a mezi nimi nacházejícím se Ruskem a eurasijskou civilizací.

Slovo Spravedlnost bylo vybráno jako symbol a část motta nového počátku. Podobá se totiž tvrzení Bible a obsahu tvrzení - Na počátku bylo Slovo. Slovo představuje srozumitelný, všem přístupný obraz vystihující smysl vztahu mezi Bohem a jeho stvořením. Slovo sice mluví, sděluje význam a smysl, může vyjadřovat lásku i starost, ale působí na dálku. I když se napíše, vytiskne nebo pošle na druhý konec světa, je to pořád totéž slovo. Ale láska potřebuje blízkost, dotek, soucit, empatii. Proto se Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi. V přibližujících se Vánocích budeme moci slavit. Měli bychom slavit o to více, čím více bude narůstat počet omezení v době povánoční na delší dobu.

Nedává smysl ptát se, v jakém jazyce Hospodin mluvil, ke komu mluvil nebo kdo ho mohl slyšet. V příspěvku zmínění předzpěváci zneužívají symbol a význam Dobra, Spravedlnosti a Pokory v životě člověka tvořícího hodnoty. Zmínění předzpěváci zpívají falešně, proto nelze věřit jejich slovům. Lépe ani jednomu. Poslední slovo v životě planety nebudou mít předzpěváci translidské společnosti především tehdy, když my sami bez pomoci si uvědomíme, že Číslice, symbol kapitálu a kapitalismu, rozděluje a Slovo se stává tělem přebývajícím mezi námi. V náboženství to bylo evangelium sv. Jana a žádná číslice. K Vánocům Vám čtenáři přeji, ať se Vaše oči pořád smějí. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%