Svátek má: Dana

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Pohádky pro malé a velké

Vynucené používání MHD v Praze a jinde mi čím dál častěji připomíná duchovní bídu doby a velké části rodičů s malými dětmi a nutnost pokusit se o protiváhu tam, kde to jenom jde.

I proto, bude-li mi shora dáno, budu od jara 2023 se věnovat psaní pohádek pro malé a velké. Ne však již zadarmo, ale v rámci předplatného v projektu Pharus de Victoria – Maják vítězství.

V předdveří otevření majáku, si dovoluji doplnit českou verzi Wikipedie o skutečnost, že to byl autor tohoto příspěvku, který po dobu šestnácti let, kdy ostatní trávili dovolenou u moře, jednou v roce se věnoval inscenaci oper z mnoha důvodů a poprvé uvedl v zahraničí (25. února 1984) s podporou města Karlsruhe, ministerstva vědy a kultury Stuttgart, Landesbausparkasse a dalších jednoaktovou operu pro malé a velké. Opera českého skladatele Jiřího Pauera (1919-2007) - Žvanivý slimejš byla uvedena spolu s autorem zkrácenou verzí baletu Ferda mravenec.

Námět opery čerpá z orientální pohádky japanologa, spisovatele a sběratele umění Josefa (Joe) Hlouchy (1881-1957). Opera vznikla jako poslední práce Jiřího Pauera při dokončování studia na AMU u prof. Pavla Bořkovce (1894-1972). Její premiéra se odehrála 5. dubna 1958 v pražském Divadle Jiřího Wolkera. Podle české Wikipedie opera byla inscenována v pražském Národním divadle celkem dvakrát: mezi lety 1966–1970 se odehrálo celkem 27 představení, mezi lety 1984–1990 pak dokonce 235 představení. V roce 2014 operu uvedlo plzeňské Divadlo J. K. Tyla, které ji uvádělo ještě v roce 2019. Pro informaci uvádím, že v Karlsruhe se mi podařilo získat nejenom maďarského dirigenta Georga Kardose, světoznámé zpěváky, Fina Marrku Tervo (baßbariton), Holanďana Antona de Ridder (tenor), Skotku Valery Brown (alt), Němky Gabriele Brucker-Sieg (soprán) a Carmen Fuggiss (soprán), ale i široce známou návrhářku kostýmů Helmi Henßler. Děkovný dopis prof. Jiřího Pauera, tenkrát ředitele Národního divadla datovaný 20. únorem 1984 jsem ochoten darovat archivu ND.

Dnes daruji krátké zamyšlení o důležitosti tradičních a novodobých pohádek z dalekého východu, Koreje – Jižní a Severní.

V lednu 2007 Journal of Korean Home Management Association zveřejnil Analýzu sociálních ctností a prostředí v tradičních pohádkách Jižní a Severní Koreje. Pro analýzu bylo vybráno 274 tradičních pohádek Jižní a Severní Koreje. Výzkum byl proveden pomocí grafu obsahové analýzy a zjistil rozdíly v počtu postav, jak ideologie a sociální prostředí ovlivňují kategorizaci postav a jaké hodnoty jsou zastoupeny v pohádkách každé země. Analýza obecných charakteristik tradičních pohádek Jižní a Severní Koreje ukazuje, že jihokorejské tradiční pohádky mají více případů, kdy se objevují postavy. V severokorejských pohádkách se obvykle objevuje 5 nebo více postav.

Analýza kategorií postav v tradičních pohádkách Jižní a Severní Koreje zjistila, že postavy spadají do kategorií rodiny, přítele a učitele, vesnice a rodné země častěji v jihokorejských, než v severokorejských pohádkách. Kategorizace postav krajů a cizích zemí se vyskytují častěji v severokorejských pohádkách. Zejména rozdíl v kategorizaci postav rodiny, přítele a učitele a kraje ukazuje, že různé ideologie a sociální nastavení ovlivnily kategorie postav. Výzkum tradičních pohádek ukazuje, že pohádky Jižní Koreje si zvolily sebeúctu, sebeovládání, věrnost (zodpovědnost), porozumění druhým, chování a poctivost jako témata častěji než pohádky Severní Koreje. Ty indikují na převahu témat jako je šetrnost, sdílení, pořádek, pravidla, spolupráce a vlastenectví, včetně ochrany ekosystémů.

Všeobecně lze říci, že Korejské lidové příběhy často odrážejí základní přesvědčení korejské kultury, která jsou založena na konfucianismu, zejména - Gwon-sun-jing-ak. To znamená, že ctnost je nakonec odměněna a neřest potrestána. Dřívější studie, které prováděly textovou analýzu korejských pohádek a příběhů, ukázaly, že význam chudoby a bohatství v korejských lidových příbězích je často binární strukturou trestu a odměny (viz také Lee et al. 2016; Oh and Kim 2007). Ctnostné postavy, jejichž chování je morální, jsou často odměňovány penězi, zatímco zlí jsou často potrestáni ztrátou.

Na příklad pohádka Zlatá a stříbrná sekera (geum znamená zlato, eun stříbro, dokki sekera) vypráví příběh dřevorubce a čaroděje. Dřevorubec odpočíval u jezera, u kterého ztratil svou bývalou. V jezeře žil čaroděj. Ten se ho zeptal, jestli ztratil železnou sekeru. Ve skutečnosti dřevorubec měl starou, poloshnilou dřevěnou sekeru. Dřevorubec odpověděl pravdivě: Moje je velmi stará a špatná sekera. Čaroděj vzal stříbrnou sekeru a zeptal se ho, jestli je jeho. Dřevorubec odpověděl: Ne, to není moje. Čaroděj vytáhl zlatou sekeru. Dřevorubec opakoval: Ne, to není moje. Čaroděj se pohnul a dal dřevorubci: železo, stříbro a zlato pro dobré sekery. Jednoduchý příběh praví: buďte upřímní, pak můžete získat víc, než co máte.

V Severokorejském stínu míru jako pauzy ve válce

I pro občany české kotliny zajímavá inaugurace, podobající se moderní pohádce v době války a přicházející kalendářní, politické a sociální zimy, se konala 10. října 2022 v Provincii Jižní Hamgjong. Jedná se o jednu z 9 provincií Severní Koreje:  Chagang, North Hamgyong, South Hamgyong, North Hwanghae, South Hwanghae, Kangwon, North Pyongan, South Pyongan and Ryanggang. Provincie vznikla v roce 1896 na území jižní poloviny historické korejské provincie Hamgjong, má rozlohu 18 970 čtverečních kilometrů a podle neověřené informace v ní žije více než 3 miliony obyvatel. Hlavním městem provincie je Hamhung.  

Kim Čong-un, generální tajemník Korejské strany práce a lídr Korejské lidově demokratické republiky (KLDR), se zúčastnil otevření jedné významné skleníkové farmy. O její výstavbě bylo rozhodnuto během 4. plenárního zasedání 8. ústředního výboru strany. Jedná se o výstavbu, která má umožnit vytvoření základů nejenom nového inovativního subjektu, vysoce automatizované farmy, ale nové společnosti ve stylu korejského prosperujícího venkova a také realizaci širšího strategického plánu vývoje KLDR. Proč se zmiňuji o skleníkové farmě?

Projekt v KLDR mimo jiné slibuje občanům venkovské provincie možnost spotřeby více zeleniny, než tomu bylo doposud. První svého druhu v KLDR, projekt ve vesnici Jungphyong, části okresu Kyongsong v severovýchodní provincii Severní Hamgyong se rozkládá na 490 akrech půdy a zahrnuje cca 300 skleníků. V únoru t.r. pokud si dobře vzpomínám, noviny Rodong Sinmun oznámily, že zeleninová skleníková farma Jungphyong vyprodukovala cca 10 000 tun čerstvých produktů, včetně okurek, rajčat, salátu a korunní sedmikrásky. Korunní sedmikráska je populární listová zelenina a také zajímavá z hlediska vzdělávání. Proč?

Sto let si vědci lámali hlavu s tím, proč počet korunních lístků u květin odpovídá Fibonacciho řadě a řídí se zlatým úhlem. Zlomky vytvořené z Fibonacciho řady totiž mají jednu zajímavou vlastnost. Pokud je převedeme na desetinná čísla, postupně konvergují k hodnotě 1,618034. Toto číslo je také známé jako zlatý řez a označuje se řeckým písmenem ϕ (fí). Ve zmíněné fylotaxi však nejsou zlomky tvořené za sebou jdoucími čísly, ale jmenovatel je vždy od čitatele vzdálen o dva kroky. Tím je také ve jmenovateli pokaždé vyšší číslo. Hodnota zlomků u fylotaxe se pak blíží číslu 0,381966. Jeho přesná hodnota je tedy 2- ϕ. Z toho vyplývá, že zlomky udávající úhel mezi jednotlivými listy rostlin konvergují ke zlatému úhlu. Otázkou zůstává, proč tomu tak je, když víme, že rostliny rostou podobně, jako zamrzá vodotrysk v kašně. Jen místo vody rostlina ze stonku k nebi chrlí nové buňky. Otázkou také zůstává, proč se nejenom v české kotlině nevyučuje správně matematika, biologie a přírodě podobné technologie, za to ale se obnovují vojenská letiště pro použití v jednostranně vyhlášené válce, o které slyšíme od rána do večera, přičemž na tu velkou se máme připravovat.Skleníková farma Ryonpho

Lídr Kim Čong-un a Ústřední výbor strany rozhodly transformovat vojenskou leteckou základnu na východu země do veliké skleníkové farmy a rezidenčního sídliště. Lídr sám vzal s pravděpodobností hraničící s jistotou na sebe funkci stavebního dozoru. Jak jinak by mohla být veliká skleníková farma postavena předána do provozu během 230 dnů.

Více než 850 bloků moderních, industrializovaných hydroponických a půdních skleníků bylo postaveno na 280 hektarech. Na další ploše bývalého letiště bylo postaveno v první fázi 1 000 bytů, školy, kulturní sály a komplexní zařízení pro služby na úrovni civilizace nové doby. Projekt ztělesňuje politickou myšlenku strany proklamující práci na principu - lid na prvním místě, tj. čučche. Jeden z volných překladů slova čučche představuje absolutní soběstačnost. Jedná se o oficiální státní hospodářskou doktrínu a ideologii KLDR, založené na tézi - člověk vše vede a o všem rozhoduje. Protože realizace projektu proběhla v době, která v české kotlině nestačí ani na získání stavebního povolení, v době hřímání zbraní z různých vojenských cvičení v blízkosti nejenom KLDR a indikuje odvahu vedení KLDR, nabízí se otázka i pro evropské politiky, za jakých podmínek je možno realizovat skokový pokrok k celkové prosperitě a zároveň závod s dobou navzdory mnoha subjektivním a objektivním těžkostem.

Na ploše více než 850 polo-klenutých dvouvrstvých hydroponických skleníků lze pěstovat různé druhy ovoce a listové zeleniny. V desítkách z nich s geotermálním oteplovacím systémem se pěstují sazenice zeleniny po celý rok. Je možné produkovat zeleninu bez ohřevu a zavést do skleníků metodu pěstování bez půdy. Tím se zvyšuje produktivita a zároveň se šetří lidská práce. Vysoce kvalitní skleníkový solární panel s vysokou pevností v tahu – autorovi příspěvku se nepodařilo zjistit původ panelů, byl použit tak, aby vyhovoval klimatickým podmínkám a rizikům větrné oblasti Ryonpho. Jedny z nejkvalitnějších, ne-li nejkvalitnější panely vůbec nabízí rakouská společnost, jejíž jméno z pochopitelných důvodů ale neuvádím. Spotřeba živin zeleninou a fáze růstu jsou vědecky měřeny, byl zaveden automatický systém kontroly a zásobování živinami a byl vybudován integrovaný a výkonný výrobní systém.  

Ten umožňuje opětovné použití vypuštěného živného roztoku sterilizací s přidáním výživných doplňků. Tím se produkce dostává na potřebnou produkční úroveň a zároveň šetří velké množství hnojiva. Bylo by zajímavé slyšet veřejně něco na zmíněné téma od VŠZ, MZ a dalších institucí již proto, že podobné projekty existují v Holandsku a SRN, za to ale v české kotlině ne. A není to jenom vinou chamtivých investorů, kteří očekávají návrat investice včera, nebo nejpozději v den podpisu smlouvy o spolupráci či investování, jak se stalo v případě mých známých, spoluautora projektu a jeho partnera, vlastníka pozemku. Ale neporozuměním, že vertikální zemědělství je jednou z budoucností produkce potravin. Pokud se zemědělství provádí v kontrolovaném 3 E prostředí (ekologie, efektivita a ekonomie), dopad na planetu je výrazně menší než u tradičních způsobů pěstování a produktivita je vyšší.

Perspektiva, že bychom v Praze měli možnost ochutnat severokorejské kimchi, tj. pikantní křupavý salát, bohatý na probiotické bakterie, které podporují imunitní systém a zdravé trávení, které zvyšují využití živin z jídla, chrání zuby, jsou prevencí průjmu a redukují riziko rakoviny tlustého střeva a močového měchýře, připravený z nakládané a fermentované (kvašené) zeleniny a dalších ingrediencí vyprodukovaných na farmách KLDR je vzdálená, podobně jako perspektiva předání k nastěhování českých občanů do nových a cenově dostupných sociálních bytů postavených vládou. Pro zdůvodnění daleké perspektivy uvádím, že první fáze moderní rezidenční čtvrti korejského stylu s více než 1 000 byty, školou, kulturním domem, a objekty zabezpečující komplexní sociální služby byla slavnostně předána k nastěhování 20. listopadu 2022. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Jan Campbell 

14. listopadu 2023
San Francisco je již dlouho uznávánoU bránou do Asie a Tichomoří – a díky prezidentu Bidenovi a viceprezidentce Harrisové jsme hrdí na to, že můžeme hostit setkání lídrů na summitu APEC v roce 2023, řekla Nancy Pelosi.

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

Jan Campbell 

6. listopadu 2023
V době kdy čtete tento příspěvek byly otevřeny brány již k 6. CIIE – Čínskému mezinárodnímu veletrhu dovozu. Otevřen byl 5. listopadu a bude končit 10. listopadu 2023.

Jak se Peking stal Mekkou

Jak se Peking stal Mekkou

Jan Campbell 

1. listopadu 2023
Prezident Si představil plány na obnovu starobylé Hedvábné stezky před deseti lety a s ní i na přetvoření globálního obchodu a politiky, v jejímž středu bude Čína pevně usazena.

Budoucnost Střední Evropy

Budoucnost Střední Evropy

Jan Campbell 

27. října 2023
Pod záštitou a se závěrečným projevem J. E. Kardinála Dominika Duky, oddaného tradiční církvi a jedné z těch osobností, které současná církev potřebuje jako sůl, se ve dnech 13. až 15. října 2023 konala v Praze v Hotelu Pyramida v...

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Jan Campbell 

17. října 2023
V době, kdy čtete příspěvek, probíhá nebo již proběhla velká událost, o které veřejně právní média referují způsobem, který neodpovídá významu fóra, za to ale plně odpovídá novodobé mediální praxi a principům žvanění.

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Jan Campbell 

14. října 2023
Někteří odborníci preferují výstavbu zařízení s malými reaktory, někteří odborníci vyjadřují obavy o bezpečnost jaderných elektráren.

Souhlasíte s tím, aby Česká republika i nadále dodávala zbraně na Ukrajinu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
4%
Ne
transparent.gif transparent.gif
38%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
4%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%