Svátek má: Kamila

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Paměť je statkem života

Název příspěvku je odvozen z latinského přísloví, obsah příspěvku v délce čtyř minut čtení z krátké zprávy na Seznamu:

Epidemiologové na Vysočině odhalili člověka, který má po vyléčení z covidu-19 opět pozitivní test. Chtějí zejména zjistit, zda je dotyčný znovu infekční…Spojené království začalo náporu covid-19 čelit o něco později než zbytek Evropy.

V dnešní době dávám přednost umění jak zapomenout. Pamatuji si, co nechci, přestože vím, že čím méně vím, tím lépe spím. To, co jsem dnes zahlédl na Seznamu, ohledně pandemie strachu z koronaviru mě vybízí připomenout veřejnosti a plánovačům příští – podle premiéra Babiše určitě ne plošné karantény, důležitý oficiální dokument Spolkového sněmu SRN. Na zmínku o něm, nebo že mě jinak dožene, jsem čekal téměř půl roku nejenom v SRN a zde: (Deutscher Bundestag Drucksache 17/12051 17. Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz  2012, bod 2.3: Risikoanalyse Pandemie durch Virus Modi-SARS, str. 5 a především příloha č.4.

Nebudu překládat text ani citovat, protože buď někde existuje jeho překlad, nebo text může být přeložen orgány ČR pro interní potřebu a informování veřejnosti. Veřejnost by si to zasloužila. Proč?
  1. V Německu byla na zakázku vlády zveřejněna v roce (3.1) 2013 studie, která varuje před možnou pandemií a zároveň požaduje masivní posílení zdravotního systému. To se neuskutečnilo.
  2. V době karantény spojené s pandemií strachu z koronaviru nebylo nejenom české veřejnosti sděleno, co začátkem roku 2013 přineslo modelování pandemie s pomocí nového koronaviru, SIR Modelu (Susceptible-Infected-Recovered) a Stata 12 Software.
  3. Popis pandemie, symptomů onemocnění, lokality kde se virus objeví, kde a jak bude působit přesvědčivě vysvětluje současnou různorodost názorů odborníků a indikuje nutnost brát na vědomí možnost několika vln po dobu tří let, miliony onemocnění v SRN a úmrtí minimálně 7,5 miliónů občanů v SRN v modelovém období 3let. (str. 64, příloha - Für den gesamten zugrunde gelegten Zeitraum von drei Jahren ist mit mindestens 7,5 Millionen Toten als direkte Folge der Infektion zu rechnen).
  4. Nabízí možnost politikům a jejich poradcům se při další vlně pandemie chovat více profesionálně a odpovědně bez strachu ve tváři a nezpůsobovat chaos a zbytečné škody z neznalosti věci, lhaní a nemožnosti přiznat i další a jiné skutečnosti. Pro všechny z nás stále platí slova římského řečníka Marcus Fabius Quintilianus (35 – 96): Paměť má dvojí přednost: snadno zachycuje a věrně uchovává.
V naší neklidné éře, kdy většina z nás ani neví, kde vlastně stojí, a nemůže s určitostí říct, zda stoupáme či klesáme, zda postupujeme vpřed nebo vzad a co nás čeká na konci cesty, nabývají falešná sebejistota, špatná paměť a její velký deficit u mladší generace přednostního významu. Nepřekvapí mě proto, že si pohodlná, konzumem zhýčkaná a zastrašená Evropa a politické elity opět potvrdí slova Friedrich Nietzsche (1844 – 1900): Výhodou špatné paměti je, že si člověk může užít stejné dobré věci poprvé několikrát.

Protože se dnes ani zítra nedovíme jak to skutečně s Covid-19 začalo, budou zveřejněny tisíce studií s platností jednoho dne a proces vedoucí k očkování, dobrovolně nebo nuceně, se nezastaví. Podobně se nezastaví růst obyvatel na planetě, zadlužování EU a jednotlivých států do té doby, než dojde k opravdové katastrofě a nejenom zkoušce s pandemií strachu ze smrti. SRN nemá ambice předehnat USA, ČLR nebo RF. Má ale pověst lídra v lékařství, zdravotní péči a prevenci. Oficiální dokument nepatří do kategorie fake news nebo konspirologie a představuje důležitou informaci pro občany v době, kdy se již u lidí projevují první následky sociální karantény, nejistoty a strachu z následků v hospodářské sféře. Současně se politici již vrátili k pohodlným zlozvykům, snaží se nás přesvědčit o všem možném a nemožném a naslouchají suflérům. Mají strach, nemohou říct otevřeně z čeho a jako vysvětlení nabízejí a hrají si s deficitem paměti, svým a většiny konzumně orientovaných občanů. Nejenom pro SRN, ale i ČR platí o to více a dnes slova prezidenta Putina: Pokud jsou lidé spokojeni, jsou úplní idioti. Zdravému člověku se zdravou pamětí nemůže vyhovovat úplné všechno.Patřím do rizikové skupiny lidí ve smyslu pandemie, ale pořád ještě se zdravou pamětí, odmítám pamětní standard Bill Gatese - 640kB paměti musí stačit každému, a protože soucítím s mladými, připomínám dokument, ve kterém se odráží:
  1. Vědění německých lékařů, virologů, epidemiologů a příbuzných profesí.
  2. Vysvětlení chladnokrevného přístupu k pandemii ze strany kancléřky Merkel a jejích poradců.
  3. Vysvětlení zmatené reakce politiků v Evropě, včetně ČR s deficitem paměti, nadbytkem nic neříkajících slov a neschopností využít veřejně dostupný dokument a informace, nebo zamlčující jeho znalost.
Kromě uvedeného dokument nabízí otázky: Četli a znali dokument naše elity, jejich poradci a krizový štáb? Jestliže ne, proč? Jestliže ano, proč mlčeli a kdo je suflérem? Dokument vybízí zamyslet se i nad migrační minulostí Němců a nad předky s neuvěřitelnými telepatickými schopnostmi, současnou oficiální vědou označovaných jako nevědecké. Telepatické schopnosti jsou podle osobní zkušenosti vlastní především Němcům ze severu SRN. Tam se přistěhovali – věřte nebo ne, z Hindustánu, zvou se Árjové. To je označení indoíránských kmenů, které přibližně v letech 1500 – 800 př. n. l. osídlily dnešní Indii. Na základě lingvistické analýzy lze předpokládat, že se slovo árja, se původně používalo pro označení člena komunity jako protikladu cizince. Výraz Hindustán pochází ze sanskrtského názvu řeky Indus Sindhu a perského slova stán, které znamená země.

Náhledem do historie, nechci vzbudit dojem, že zadání německé studie a její výsledky mají něco společného s telepatií. Naopak. S pravděpodobností hraničící s jistotou se jedná o záležitost strategického plánování, které se neobejde bez ideologie. Podobně je tomu i s představením výsledku virtuální ricínové story s ruskými diplomaty. Zda je dokument Bundestagu spojen s pamětním standardem Bill Gates, nevím. Podobně nevím, kdo je autorem ricínové story a zda story neobsahuje neveřejnou práci páté kolony.

Za to vím, že Karel Čapek napsal: Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív, kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jen na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky, kdo mění víru, nemá žádnou… Kdo sloužil, bude sloužit dál, kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré. Ani vůle se nemění. Nedívej se do tváře, která se změnila, nikdo se nestane krásnějším tím, že změnil tvář. Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí foliant našich dějin o této době bude mít jeden podtitul: Kdo byl kdo. I dobrá paměť patří k těm stálým věcem, jichž je a bude třeba.

Své věděl i filozof Epiktétos (50 – 138) a proto nabádal:
  1. Měj na paměti, že jsi hercem takového dramatu, jak určí básník: krátkého, chce-li krátké, dlouhého, chce-li dlouhé. Chce-li, abys představoval žebráka, ať i toho řádně hraješ; právě tak, máš-li představovat mrzáka nebo hodnostáře nebo prostého občana. Neboť tvoje věc je hrát dobře přidělenou úlohu, ale vybrat ji náleží jinému.
  2. Pochop dobře a ustavičně měj v paměti, že člověk vždy jedná tak, jak se mu zdá, že je pro něho nejlepší. Ze zkušenosti vím, že člověk zapomíná, paměť nikdy. Souhlasu netřeba.
Jan Campbell

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%