Svátek má: Kvido

Komentáře

Opět k nesmyslnému zákonu o trestní odpovědnosti firem

V listopadu roku 2011 jsem vetoval, resp. vrátil Poslanecké sněmovně zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Sněmovna mě tehdy přehlasovala a tento v negativním slova smyslu průlomový zákon začal platit počátkem roku 2012.


Místo toho, aby byl tento zákon zrušen a zcela absurdní princip trestní odpovědnosti firem byl z našeho právního řádu odstraněn, přichází vláda naopak s návrhem, který jeho působnost rozšiřuje. Firmy již nemají být trestně odpovědné jen za vyjmenované trestné činy, ale mají být odpovědné za veškeré trestné činy s výjimkou těch, u kterých to bude výslovně vyloučeno (tj. místo pozitivního výčtu trestných činů, za které může být právnická osoba trestně stíhána, bude zákon obsahovat jejich negativní výčet).

Samotný princip trestní odpovědnosti firem považuji za zcela nesmyslný. Současná snaha o zobecnění tohoto zákona ještě více zesiluje argumenty, které jsem před téměř třemi lety přiložil k vetu původního návrhu, na jehož věcném obsahu tento nový nic nemění.

Veto zákona o trestní odpovědnosti právnických osob z roku 2011

V Praze dne 18. listopadu 2011

Vážená paní předsedkyně,

využívám pravomoci dané mi článkem 50 Ústavy České republiky a vracím Poslanecké sněmovně zákon ze dne 27. října 2011, o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a zákon ze dne 27. října 2011, o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, které tvoří jeden nedílný celek.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob popírá vazbu mezi pachatelem a trestem a je spíše příkladem alibismu než důsledné snahy potrestat viníky trestných činů. Protože stát nebývá schopen odhalit konkrétní iniciátory a pachatele trestných činů konaných prostřednictvím činnosti právnických osob, hodlá trestat tyto právnické osoby jako takové. Trestné činnosti se však může dopustit pouze konkrétní člověk, nikoli instituce. Jsem přesvědčen, že proti alibismu v podobě nehledání konkrétního viníka má stát bojovat a ne mu dávat průchod. Zákon, který mi byl předložen k podpisu, tento nezodpovědný přístup posiluje.

Princip individuální trestní odpovědnosti není žádným nemoderním dogmatem. Patří k úspěchům historického vývoje na přelomu 18. a 19. století a je jedním z úhelných kamenů tzv. kontinentálního práva. Pokud je nemoderní on, pak by nutně musel být nemoderní celý koncept individuální svobody a s ní neoddělitelně spjaté individuální odpovědnosti.

Módní tendence zavádění trestní odpovědnosti právnických osob jde proti logickému trendu odbourávat institut kolektivní viny, proti možnosti přenášet vinu na jiného či ji rozkládat na větší skupinu osob. Tento zásadní důvod – že trestán má být vždy konkrétní, skutečný viník – by měl sám o sobě stačit k odmítnutí tohoto zákona.

Navíc je konkrétní podoba zákona špatně zpracována, neboť představuje jen velmi hrubou kostru procesních otázek trestního stíhání právnických osob. V praxi to nemůže stačit a soudy budou nuceny v konkrétních kauzách improvizovat a dikci zákona dotvářet. Jsem přesvědčen, že soudy takovou moc mít nemají a že by to bylo v příkrém rozporu se základním principem právního státu, kterým je právní jistota. Každý, kdo má být trestán, má znát pravidla předem. To platí obecně a v trestním právu to musí platit ještě silněji.

Připouštím, že některá odsouzeníhodná jednání jsou v praxi prováděna prostřednictvím právnických osob. Zavedení jejich trestní odpovědnosti však nic neřeší, velmi pravděpodobně jen postihne nevinné. Parlament by se měl pokusit nalézt způsob, jak taková jednání účinně, přiměřeně a dostatečně odstrašujícím způsobem trestat i při zachování principu individuální trestní odpovědnosti, tak, aby byli odhalováni skuteční viníci.

Věřím, že se poslanci nad těmito argumenty zamyslí a princip trestní odpovědnosti právnických osob odmítnou.

S pozdravem

Václav Klaus
.
(Institut Václava Klause)

Každý den je něco nového, většinou nikoli dobrého

Každý den je něco nového, většinou nikoli dobrého

Václav Klaus 

11. února 2023
Český statistický úřad nám dnes ráno sdělil, že po lednovém inflačním skoku o 6 % vzrostla celoroční inflace na velmi nepříjemných 17,5 %.

Po volbách opět k realitě

Po volbách opět k realitě

Václav Klaus 

4. února 2023
Svou minulou páteční glosu jsem končil větami: „už bychom se konečně měli zabývat i jinými věcmi než prezidentskou volbou, teď se snad dostaneme k diskusi o nefungování vlády“. Musím na tyto věty navázat.

Těsně před prezidentskou volbou

Těsně před prezidentskou volbou

Václav Klaus 

28. ledna 2023
<< Páteční glosa >> V pátek ráno už nemá smysl mluvit o kandidátech, kteří se dostali do finálového druhého kola, i když míra naší informovanosti o nich není rovnocenná. S jedním nějakou politickou zkušenost máme, s druhým nikoli.

Poločas voleb a jejich výpověď o naší době

Poločas voleb a jejich výpověď o naší době

Václav Klaus 

22. ledna 2023
Jsme právě v poločase prezidentských voleb, jejichž obsah je zásadně ovlivněn přechodem na přímou volbu prezidenta.

Trochu smutný průběh pohřbu Benedikta XVI.

Trochu smutný průběh pohřbu Benedikta XVI.

Václav Klaus 

7. ledna 2023
Pro mne, a jistě i pro řadu dalších z nás, byl nejpodstatnější událostí tohoto týdne čtvrteční pohřeb papeže Benedikta XVI. v Římě.

Glosa nebo spíše bilancování

Glosa nebo spíše bilancování

Václav Klaus 

31. prosince 2022
Občas říkám svým kolegům z IVK, kteří se se mnou střídají v psaní těchto našich každodenních glos, že nenapsali glosu, tedy krátký komentář k nějaké aktuální události nebo výroku, ale že napsali článek, který....

Měla by být Markéta Pekarová Adamová odvolána z funkce předsedkyně Sněmovny?

Ano
transparent.gif transparent.gif
41%
Ne
transparent.gif transparent.gif
20%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
39%