Svátek má: Julie

Komentáře

Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv

Odpustky pana arcibiskupa

Při vzpomínkách na život a dílo Mistra Jana Husa v souvislosti se státním svátkem 6.7. 2012, byla přípomenuta i problematika tzv. odpustků, jedné z nejtrapnějších událostí v historii katolické církve.


Pro Husa byl prodej odpustků osudovou záležitostí: přesto, že král Václav IV., který dosud Husa podporoval, jejich prodej z politických důvodů velmi podporoval, postavil se Hus ostře proti tomuto kupčení. Tím ztratil přízeň krále a na vahách osudu převážili jeho nepřátelé….

Historie se vesměs na prodej odpustků dívá velmi kriticky. Stačí připomenout jen dvě zmínky: v Encyklopedii Diderot z r. 1999 se píše pod heslem „odpustky“: „V křesťanství odpuštění dočasných trestů ze spáchané hříchy…V pozdním středověku se rozmohl prodej odpustků (mnohdy falešných) profesionálními odpustkáři. Často byly odpustky i důležitým zdrojem církevních příjmů. Boj proti kupčení s odpustky byl jedním z podnětů husitského hnutí i německé reformace.“

Ottův slovník naučný z r. 1902 píše obšírněji: „Odpustky jsou prominutí časných trestů za spáchané hříchy, čili milost propůjčená od církve kajícím se křesťanům, aby za hříchy své nemuseli snášeti časné tresty, buď zde na zemi nebo v očistci. …Odpustkový institut se stal pomůckou k zjednávání nákladu nejen na výpravy proti nevěřícím, ale i na válečné podniky proti kacířům a křesťanským panovníkům, kteří buď nesnadnili se s papeži nebo v době církevního rozkolu přáli jedné straně proti druhé. Proti neslušnému šíření odpustků tak zvanými quaestory (sběrači odpustkových milodarů) se ozývali kárné hlasy již ve XIII.století…“

Není proto jistě bez zajímavosti se seznámit s tím, jak se na problematiku odpustků dívá současný vysoký představitel katolické církve. Metropolita moravský a olomoucký arcibiskup Jan Graubner nám v rozhovoru týkající se převážně církevních restitucí („Církve restitucí nezbohatne….“Právo 23. 6. 2012) sdělil k této problematice toto: „A odpustky? Předně musíme připomenout, že církev nikdy neodpouštěla bez uložení povinnosti nehradit způsobenou škodu. Některé zlé činy nešlo jednoduše napravit, proto se ukládalo pokání, třeba za vraždu pět let postu, z toho dva roky o chlebě a vodě. Za každé opilství sedm dní o chlebě a vodě. Odpustky se říkalo tomu, když někdo mohl nahradit půst stanovenými modlitbami nebo dobrými skutky, mezi některé se někdy počítaly i hmotné dary pro kostel nebo klášter. “

Zvláštní, že? Buď pan arcibiskup nezná historii, nebo nám vědomě zamlčuje pravdu, nemám-li použít expresivnější výraz. Ale ani jedno ani druhé však právě v těchto dnech není ku prospěchu církve, ale zejména ne k nějakému všeobecnému vzájemnému porozumění, které stále hledáme.

Stanislav Křeček


Jen o ty energie nejde, jde o důstojnost člověka.

Jen o ty energie nejde, jde o důstojnost člověka.

Stanislav Křeček 

13. listopadu 2022
Málo si uvědomujeme, že u nás už probíhá zápas nejen o ekonomickou prosperitu, o hospodářský rozvoj, ale o lidská a občanská práva občanů.

Zopakujeme Švédsko?

Zopakujeme Švédsko?

Stanislav Křeček 

22. září 2022
Vláda má ve svém programovém prohlášení závazek chránit „zranitelné občany“, ale mnozí z těch, kteří na semináři vystupovali, si nebyli jisti tím, kteří občané tuto ochranu potřebují…

Jiné výročí

Jiné výročí

Stanislav Křeček 

8. května 2022
O realistickém míru, který by zachránil lidské životy, vytvořil podmínky pro další jednání a pro vliv svobodného světa na budoucí změnu třeba aktuálně těžko přijatelných podmínek nechceme jednat s válečným zločincem Putinem

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Stanislav Křeček 

20. května 2015
O tom, že důsledky právních předpisů a rozhodnutí, by měly být předvídatelné, nebude asi sporu.

Memento Cibulka?

Memento Cibulka?

Stanislav Křeček 

9. května 2015
V hlomozu aktuálních událostí - oslavy osvobození, nebo co to bylo, jmenování nebo nejmenováni profesorů – téměř unikl pozornosti další projev již infekčního problému, který má tentokráte jméno Cibulka.

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Stanislav Křeček 

28. března 2015
Jedním z témat, které v uplynulých týdnech a měsících oživovaly naši mediální i veřejnou scénu, byla kauza dětí Michalákových.

Souhlasíte s tím, aby Česká republika i nadále dodávala zbraně na Ukrajinu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
4%
Ne
transparent.gif transparent.gif
39%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
4%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
53%