Svátek má: Petr

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Novoroční střípky

Gréta a její vzkaz

Dnes v neděli  oslavuje někým obdivovaná, jinými kritizovaná nebo dokonce nenáviděná, v každém případě ale mediálně úspěšná Greta Thunberg (2003) své 18-té narozeniny. Předpokládám, že je oslavuje v rodině indikující trend doby: matka je operní pěvkyně, otec se věnuje herectví, dědeček je herec a režisér, a jeden z předků je dokonce nositel Nobelovy ceny za chemii (190, Svante Arrhenius).

Politiku Gréta dělá jako melouch, podobně je tomu se školní výukou, nehledě na Covid-19. Švédští profesionální politici přemýšlejí jak se dostat do NATO, protože jim asi migranti, Rusové a Číňané, letící k Marsu nedávají klidně spát. Krátce, Gréta a politici nedělají nic z toho, co patří do kultu klasické práce. Ten se mezitím transformoval do kultu zábavy, služeb a poučování s pomocí nezletilých, ideálně ještě s onemocněním, které může nehledě na nižší empatii pořád ještě budit soucit (ADHD, Aspergerův syndrom a další). I v roce 2021 nemoci se budou množit podobně jako mšice. Tito živočichové totiž střídají způsob rozmnožování: větší část roku se množí partenogeneticky, tedy bez oplození, a na podzim se pak objevuje oboupohlavní generace, jejíž jedinci se páří. Přitom bude stále platit i během života s Covid-19, co Gréta řekla před dvěma roky: Nejste dost zralí, abyste to řekli tak, jak to je. Raději to břemeno necháte nám, dětem! Nepřišli jsme sem, abychom prosili světové vůdce, aby se starali o naši budoucnost. V minulosti nás ignorovali a znovu nás budou ignorovat. Přišli jsme sem, abychom jim oznámili, že přichází změna, ať se jim to líbí nebo ne!

Covid-19

Tento staro-nový virus, pokládající na lopatky téměř celý západní svět, který ve většině a nehledě na miliardy na výzkum zatím ne zcela pochopil problematiku imunitního systému, to bere ze široka: trestá nevinné mladé omezením školní docházky, přechodem na distanční výuku urychluje proces degenerace společnosti, redukuje abstraktní myšlení, jediné, které je vlastní pouze člověku, podporuje růst demence a nevíry, že člověk není společnost, nýbrž unikátní bytost. Ta se musí ve společnosti a se společností vypořádat. Současný kovidový cirkus nabízí unikátní představení pomatených a umožňuje sbírat důkazy pro odpověď na otázku: Nejsme již ve virtuální společnosti, ve které si pravdu můžeme najít stisknutím tlačítka?

Otázka se nabízí i proto, že sám Papež František již nechápe, co se děje s ohroženým člověkem. Proto odsoudil všechny, kteří v době pandemie odjeli do zahraničí na dovolenou, aby se vyhnuli lockdownům. Podle něj je potřeba ukázat větší sounáležitost s utrpením ostatních. Nemysleli na ty, kteří zůstávají doma, na ekonomické problémy mnoha lidí, které lockdown tvrdě zasáhl, ani na nemocné. Na mysli měli jen dovolenou a zábavu. To mě skutečně zarmoutilo, říká na videu z knihovny vatikánského Apoštolského paláce. Papež popisuje dobře, ale zůstává dlužen odpověď na otázku o řešení: Jak se dostat z této situace, když ještě dnes je za nejlepší cvičení prstů považováno počítání peněz, když se ignoruje skutečnost, že vakcinace dělá člověka závislého na konzumu a zábavě více nepozorným, mění kvalitu vztahů a komunikaci mezi lidmi a volenou a nevolenou mocí a transport jedné z vakcín představuje v podstatě vojenský úkol podobný transportu peněž nebo munice?

Protože covid-19, jeho kritici a bojovníci s ním vědí, že každá pravda potřebuje lež, aby mohla žít, navrhl jsem ICL (institutu české levice) založit na webové stránce rubriku věnovanou tématice Covid-19, faktům z domova a ciziny, včetně připravovaných soudních procesů v zahraničí. K nim dojde, protože základní ústavní právo by se nemělo kvůli Covid-19 stát privilegiem očkovaných. Přitom je jedno, z jakých důvodů člověk přijal nebo nepřijal nabídku vakcíny. Rubrika jako jeden z mála finančně dostupných prostředků rubrika Covid-19 může zvýšit informovanost občanů a kvalitu vládní komunikace pomocí srovnání faktů. Jako jeden z příkladů se nabízí sborník – 2020 Pandemie coronaviru ve faktech a ve vybraných souvislostech ČR. Autorem je PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, poslanec PS PČR. Druhý příklad nabízí v SRN vydaná kniha, na kterou se odvolává odkaz: https://rumble.com/vc9gxy-svtov-uznvan-expert-dr.-bhakdi-k-vakcna-proti-covid-19-je-nebezpen-a-zbyten.html.

Bělorusko

Běloruský římskokatolický kněz a arcibiskup arcidiecéze Minsk-Mohylev Mons. Tadeusz Kondrusiewicz (1946) měl štěstí v neštěstí, které trápí Bělorusko. Na Štědrý večer se mohl vrátit domů a ke svým dnešním 75 – tým narozeninám dostal druhý dárek: Papež František přijal jeho odstoupení z funkce. Návrat domů se uskutečnil po přímluvě italského duchovního, titulárního arcibiskupa a diplomata Sv. Stolce a apoštolského nuncia ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska Claudio Gugerotti (1955). Zmíněný všemi mastmi mazaný diplomat přesvědčil prezidenta Lukašenka o nutnosti projevit milosrdenství a soucit s do Polska zběhlým oponentem běloruského režimu. Byl mu povolen návrat domů a odstoupení z funkce, přestože podle prezidenta Lukašenko je Mons. Tadeusz Kondrusiewicz špionem ve prospěch Polska. Co vše nedělá prezident v nouzi v zájmu svého přežití, udržení vztahu mezi Běloruskem a Vatikánem a kvůli zabezpečení možnosti římskokatolické církvi účastnit se obnovy ústavy Běloruské republiky.

Velká Británie

Návrat domů na delší dobu nejnovější letecké lodi vojenského námořnictva Velké Británie, HMS Prince of Wales ohlásil Daily Mail. Zpráva znepokojila i premiéra Johnsona, kterému teče také voda do bot na několika místech. Proto se rozhodl rychle komentovat v The Telegraph odpočinek a drahou opravu lodě v doku. Ta věštila Rusku a Číně porážku na moři a špatnou budoucnost nehledě na skutečnost, že za dva roky po spuštění na vodu plavala v roce 2019 – 57 a v roce 2020 – 30 dní, do spuštění zkonzumovala 3,1 miliard GBP a neumožnila společně cvičit s vojenským námořnictvem strýce Sama. Loď stejné série, HMS Queen Elizabeth byla za stejnou dobu na vodě 231 dní a byla vždy a na povel z USA k mání. Proto výrobce HMS Prince of Wales, jehož životnost je plánovaná na 50 let by se měl stydět. A to v době, kdy očekávám nevydání spoluzakladatele WikiLeaks, Juliana Paula Assange (1971) do USA a kdy nezačne v roce 2021 nová éra politiky Obama 2.0 a Merkel 2.0, ale bojová éra mezi realizací Velkého resetu s pomocí Covid-19 (se známým buržoazním nádechem), Eurasií jako Třetí ordou (s duchovním a kvantovým nádechem Ruska), ČLR (na prahu druhého století komunistického hnutí s pomocí hospodářské a disciplinované demografické síly, technologického pokroku a jednotného stranického vedení).Narozeniny virtuálních peněz

Není dne, abychom něco neslyšeli o rostoucí hodnotě digitálních měn. Pohyby zastiňují rizika, bezpečně připravují společnost na uzávěr kamenných bank, omezení plateb v hotovosti a na novou kvantovou společnost, ve které budou všechny finance kontrolovány různými platformami, jejichž vlastníků bude méně než prstů na jedné ruce. K úspěšným patří nejenom dnes slavící 12 let od narození kryptoměna Bitcoin (BTC). Jeho hodnota je pro mne těžko představitelná a nepochopitelná, podobně jako je hodnota Ethereum (ETH). To není kryptoměna, ale decentralizovaná platforma, jinými slovy decentralizovaný virtuální počítač - EVM (Ethereum Virtual Machine). Ten běží na několika tisících zařízeních, tzv. nodech (uzlech). K transakcím se používá token se zkratkou ETH. Autorem platformy je rusko-kanadský programátor Vitaly Dmitriyevich "Vitalik" Buterin (1994). Je známý také jako spoluzakladatel Bitcoin Magazine (2011) Tenkrát stál bitcoin cca 3,50 USD. V roce 2014 spustil Buterin Ethereum po té, co získal World Technology Award, tj. první cenu v soutěži inovací před Zuckerbergem a dalšími inovátory. V roce 2018 byla jeho hodnota podobné té dnešní, tj. cca 825 USD, s denním ziskem 13%. Od prosince 2020, kdy byl puštěn do oběhu Ethereum 2.0 roste jeho objem (vklad dosáhl k 17.12.2020 cca 1,033,261,422.14 USD) a cena (růst 7,13% během 24 hodin) jako akvarijní rostliny nebo rychle rostoucí dřeviny. Ty mají dvojí funkci: ekologické palivo a ozdoba zahrad.

Proto nezůstává pozadu ani Bitcoin. Dnes měl hodnotu již více než 34 tisíc USD (710 962,06 korun) a mnohem více znalí věci než já, si představují ke konci roku hodnotu kolem 100 tisíc USD, nehledě na mé očekávání, že jeho hodnota bude během roku skákat dolů a nahoru. Proto se ptám, zda by nebylo lepší uklidnit společnost navýšením důchodu Bitcoinem nebo Ethereumem, používat tento pár v programu Covid-19 a jinde? Zmiňuji Bitcoin, Buterina a Ethereum, protože vznikají nové platební a podobné platformy také v jiných státech, včetně ČLR a Ruské federace. Tam se Buterin setkal 2.6.2017 v rámci St. Peterburgského mezinárodního fóra (SPIEF) s prezidentem Putinem. Ten vyjádřil podporu spolupráci s možným ruským partnerem. Jako jednoho z potenciálních si mohu představit otce, jehož syn byl 19.11.2020 zvolen do Sněmovny Lordů: rusko – britský vlastník Lebedev Holdings Ltd., Evgenij Alexandrovič Lebeděv (1980). Baron Lebeděv, který vlastní Evening Standard, The Independent a TV channel London Live se dostal do Sněmovny Lordů na návrh premiéra Alexandra Borise de Pfeffel Johnsona (1964). Otec barona rozjíždí svoji platformu v RF. Otec Vitalika seznámil syna s bitcoin ve věku 17 let (2011). Ptám se: Není dobré mít otce, kteří jsou schopní a ochotní představit své zkušenosti a znalosti svým ratolestím?

V roce svatého Josefa

Apoštolským listem Patris Corde (Otcovským srdcem), vydaným při příležitosti 150. výročí prohlášení svatého Josefa ochráncem církve, vyhlásil papež František dobu od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021 rokem svatého Josefa a uvedl: Bůh svěřil sv. Josefu nejcennější poklady – Ježíše a Marii – a on to plně opětoval s vírou, odvahou, něhou a otcovským srdcem. Vzývejme jeho ochranu nad církví v této době, učme se od něho ustavičně a pokorně plnit Boží vůli.

Dovoluji si dodat ke slovům papeže, že ochranu potřebuje také společnost a nejenom důležitá instituce, kterou je církev. Obě se totiž z velké části, rychle a nenávratně propadají do hluboké jámy technologií, chaosu, paniky a totalismu ze strachu bez rozumu, jejíž autorství připisují mj. Covid-19. Současně společnost zapomíná, že se blíží Epifanie (6. ledna) a také pravoslavné svátky. Ty vrcholí koncem půstu (začíná 28. listopadu, který je současně dnem úmrtí a katolických oslav papeže Řehoře III.) s možností 6. ledna hodovat, účastnit se slavnostní bohoslužby a samotně oslavit Vánoce 7. ledna (podle juliánského kalendáře).

V době omezení, nejistot a strachu doporučuji považovat toto období jako Boží dar.  Dar, který vybízí k sjednocení (i víry), který umožňuje uvědomit si, že jenom hranice mezi státy, lidmi a hodnotami umožňuje koncentrovat se na poznání rozdílů a jak vést dialog. Dar, který připomíná vzdělaným a lidem u moci, že mají bojovat s pokušením pýchy a pokrytectví a přiznat si skutečnosti přesahující lidskou moudrost. Většině Čechů bližší svátek učenců, třech králů je možné vnímat jako svátek vzdělaných lidí hledajících pravdu, pokoru a lásku. Trojici současný hospodářský systém a bludy politiků a ekonomů o návratu do buržoazní minulosti zcela vylučují a člověka jako bytost stále označují jako kapitál. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell


Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
79%
Ne
transparent.gif transparent.gif
10%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
11%