Svátek má: Dana

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Na cestě ke střetu (3)

V úvodu delší závěrečné části serie připomenu tři aspekty, o kterých bude řeč:

  1. Covid-19, etnicita, genetické skupiny a migrace v přímém a nepřímém vztahu k vakcíně, e-očkovacím průkazům a migraci.
  2. Genocida, co není, a přesto vede ke střetu nejenom na informačním a propagandistickém poli.
  3. Poohlédnutí za oponu podporovatelů a šiřitelů dezinformace.
Covid-19

Nechce se mi věřit, že případní autoři pandemie a všeho s ní spojeného si mohli předem vymyslet vše to, co můžeme pozorovat, číst a slyšet. Nechce se mi také věřit, že by případní autoři nevěděli, že každý organismus individua a proto etnických a genetických skupin může reagovat na vakcínu po svém. Počínaje krátkodobou předvídanou a výrobcem zveřejněnou reakcí, přes nepředvídané, proto nezveřejněné, s krátkodobými nebo dlouhodobými následky různého typu a úmrtím konče. Skutečnost, že farmaceutické společnosti si před podpisem smluv s EK vynutily právo osvobození od následků aplikace vakcín a přenesly povinnost kompenzace za škody, újmu na zdraví a smrt na stát s rozpolcenou lékařskou komunitou indikuje potřebu právní regulace již proto, že s pravděpodobností hraničící s jistotou bude po zavedení e-očkovacího průkazu společnost ještě více rozdělena. Potenciál diskriminace a občanských nepokojů bude narůstat, především až přijde čas tématu migrace. Etnický původ, zvláštnosti organismu, požadavky přijímajících států a následky globalizované vakcinační politiky nebudu popisovat. Cílem příspěvku je poukázat na nediskutovaná existující rizika a jak se je snaží řešit v zahraničí. Jako příklad uvádím Japonsko.

Vlajkové medium The Nikkei (v češtině Japonské hospodářské noviny) s nákladem více než tři miliony výtisků denně zveřejnilo informaci, která by měla být předmětem jednání s odborníkem velvyslanectví Japonska v ČR a poté diskutována se vší vážností ve vládě, v EK a ve veřejnosti. Proč?  Ze zajímavého příspěvku vybírám tři témata týkající se ČR a EU. 1) Japonská vláda podepsala smlouvu na nákup 120 milionů dóz vakcín AstraZeneca a Pfizer, protože domácí věda nepřipravila nic pro případ pandemie. 2) Vláda s ohledem na již zveřejněné a v odborných kruzích diskutované vedlejší účinky a následky vakcín vzala na vědomí vědecký důkaz týkající se rozdílů organismu různých etnicit. A vyvodila z toho následky, které ovlivnilo konání farmaceutických společností. 3) Při jednání s nimi byla vláda přinucena, podobně jako EK zbavit výrobce vakcín odpovědnosti z jejich použití. Vláda proto v zájmu veřejnosti rozhodla vypracovat a zveřejnit kompenzační tabulku za vedlejší následky včetně úmrtí ve spojení s použitím zahraničních vakcín. Jinými slovy: Japonská vláda podmíněně věří zveřejněným výsledkům učinnosti a působení vakcín z USA a UK v japonském etnickém kontextu. Svým rozhodnutím kompenzuje selhání národní vědy, politický tlak ze zahraničí a v neposlední řadě veřejně dostupné a závažné diagnostické chyby v boji proti Covid-19.  Ministr zdravotnictví Norihisa Tamura (1964) zveřejnil platbu ve výši 44,2 milionů jenů (cca 418 tisíc USD) rodině při ztrátě člena ve spojení s vakcínou. Rodina má nárok na odškodnění ve výši 5 056 800 jenů (47,8 tisíc USD) dojde li k dlouhodobým následkům, včetně invalidnosti vyžadující péči a příplatek na pohřeb ve výši 209 tisíc jenů (cca 2 tisíce USD). V doplnění nabízím odkaz na příspěvek japonského analytika Fudzi na youtube, který se týká analýzy vakcín proti Covid-19. S potvrzenou efektivitou 92% a neregistrovanými neočekávanými následky analytik Fudzi nevylučuje použití ruské vakcíny Sputnik V v Japonsku.

Vakcíně Sputnik V a registraci v EU byla věnována čtvrteční tisková konference pana Hanse-Georga Eichlera, jednoho z rozhodujících lékařů – poradců EMA. Pan Eichler v politicky korektním jazyce zmiňuje proaktivní jednání výborně ho platící EMA: Řekli jsme jim, že pokud žádost o schválení podají, provedeme inspekci jejich výrobních zařízení. Je to standardní proces u všech jiných produktů a výrobců. Musíme se ujistit, že standardů dosahuje i samotný výrobní proces. To je dnešní situace, zítra to může být jinak. Z citátu vybírám podstatnou část:… provedeme inspekci jejich výrobních zařízení.

Z vlastní zkušenosti s certifikací ruského EIT v EU (elektroimpedanční tomograph pro neinvazivní diagnostiku mléčné žlázy žen bez jakýchkoliv vedlejších účinků), technolgii oceněnou Eureka a o níž jsem referoval v srpnu 2006 na světovém kongresu biotechnologií (World Congress of Medical Physics and Biomedical Engineering 2006, Seoul) vím, že takový požadavek existuje. V mém případě byl EIT vyráběn na utajovaném závodě. Návštěva delegace certifikující osoby byla zcela vyloučena. Proto jsem musel vzít na sebe plnou odpovědnost za všechna rizika, nejenom identifikovaná v analýze rizik a akceptovat certifikaci kusové a neserijní produkce. Podobně je tomu minimálně s vakcínou z Vektoru. Výrobce se nachází v lokalitě Kolcovo Akademického města Novosibirsk, kam se bez zvláštního povolení nikdo ani nepřiblíží.

Přestože si přeji blaho občanů a co nejvíce množstí alternativních řešení akutního problému, protože jenom ty definují skutečné rozhodování a svobodu člověka nevěřím, že EMA v současné politické sitauci, rusofobii a rizika provokací obdrží vstupní povolení do utajovaného zařízení pro inspekci výroby. Patříčné povolení ke vstupu a kontrole nebude vydávat ředitel, vlastník ani pátá kolona bez spoluúčasti bezpečnostních orgánů a prověrky členů delegace EMA. Šance na úspěšnou registraci ruských vakcín v EU jsou proto prakticky nulové. Především tehdy, jestli se jejich výroba nachází v utajovaných objektech a nebezpečí sabotáže a provokací ze strany Západu nebude vyloučeno nebo dovedeno na míru umožnující řídit riziko. Výjimka spojená s kusovou nebo neserijní výrobou není u vakcíny možná. Šance na povolení provedení inspekce výroby EMA by mohly být lepší při výrobě vakcíny v civilím zařízení a předložení dokumentárních důkazů, že EMA mohla provést a provádí inspekce výrobních zařízení západních vakcín v USA a jinde. Nebo najde-li se v EU výrobce s kvalitou GMP (good manufacturing practice), který musí být nejenom schopný a ochotný, ale především odolný politickým tlakům EK převzít výrobu vakcíny do EU. Dokumentovaná data ve spojení s hodonocením časopisu Lancet by při objektivním posouzení EMA znemožnila její nedoporučení a postavila by EK, která registruje vakcíny, do extrémně složité situace především tehdy, nebude-li Covid-19 brzo odstraněn z politicko – finanční agendy. Takovou situaci si bohužel dnes neumím představit.

S ohledem na vládní omezení, která v době práce na příspěvku nebyla autorovi jednotlivě známa, a s ohledem na archetyp chování současných elit lze s pravděpodobností hraničící s jistotou předpokládat, že omezení budou mít obrovské díry, mohou představovat trestuhodné selhání, možná i kapitulaci před materiální realitou průmyslové lobby a plné ignorování nemateriální reality lidské důstojnosti a společenské soudržnosti. Přenášet vakcinaci a povinnost na zisk orinetované privátní společnosti, částečně existující jenom díky korupci a lobby je nezodpovědné, možná i protizákonné. Opětovné žádosti o prodloužení nouzového stavu povedou k faktickému zastavení života země, lžím a kreativitě v produkci statistických dat ve vládě s naprosto zničujícími dopady. Především v případě, že se vyčerpá poslední kapka důvěry člověka v systém, dobré vůle pomoci a neobjeví se srozumitelné a objektivní zlepšení stavu. To lze jen těžko očekávat v době, kdy finanční komponenta určuje boj s Covid-19 a dostupná data týkající se mutace a hybridních novotvorů Covid-19 mluví jasně sama za sebe. Celé povídání o vakcínách, povoleních a důvodech akceptovat nebo odmítat ruskou vakcínu mi připomínají vystoupení pánů Šimka a Grossmana: V něm radili občanům neodklízet sníh z chodníků, aby se plíživá kontrarevoluce nastydla.

Genocida, co není

Vím zcela bezpečně, že není mnoho živých lidí v české kotlině, kteří znají o provinci Sin-ťiang (česky Nové dominium, nebo nové území) a Ujgurech, turkickém etniku střední Asie, něco více, než je psáno v turistických průvodcích a materiálech s protičínskou propagandou. Ujgurové jsou většinově islámského vyznání, tradiční sunnité a súfijci. Mluví ujgurštinou, žijí většinově v  uvedené provincii s hlavním městem Urumči (cca 3,1 milionů obyvatel). Historie Ujgurů se stala předmětem zájmu veřejnosti především poté, co koncem 19. a začátkem 20. století byly objeveny jeskynní chrámy, rozvaliny klášterů a nástěnných maleb, hodnotné miniatury, cenné rukopisyy, dokumenty a jiné poklady z Ujgurské monarchie. Pro fanoušky brandů vyrábí například společnost Hao Yuanpeng Clothing Co. Ltd, sídlící přímo v provincii Sin-ťiang zboží značky Fila, Adidas, Nike a Puma. Sinofobové a lidskoprávní mudrci by se měli před používáním pojmu genocida, který v případě Ujgurů se neodvážíla použít ani OSN, a před kritikou ČLR v porušování lidských práv urychleně seznámit s obsahem pojmů (podobně jako to autor udělal poprvé svého času ve funcki zástupce EU a poradce premiéra) a přečíst si proslulou čínskou kroniku Suej-šu. V ní jsou Fuluové, kteří jsou často uváděni jako předkové Ujgurů, charakterizovány následovně: Jsou posedlí velkou zuřivostí, a přesto prokazují toleranci, za druhé: jsou dobří jezdci a lučištníci, a za třetí: bez omezení prokazují chamtivost, protože se často živí rabováním.

V současné propagandistické kampani proti ČLR s fokusem na Ujgury lze bez námahy identifikovat a dokumentárně dokázat ninimálně 24 fake news, lží a výmyslů Západu. Protože nemohu všechny v tomto příspěvku popsat, zástupně uvádím čtyři příklady (skutečnosti).
  1. V období od roku 2010 do roku 2018 včetně se zvýšil počet obyvatel Ujgurů z 10,17 millionů na 12,72 million. Tj. rozdíl ve výši 2,55 millionů nebo 25,04 %. Celkový nárůst populce ve zmíněném období v provincii Sin-ťiang byl 13,99 %.
  2. Co se týče hospodářského a sociálního vývoje provincie od roku 2014 do roku 2019 včetně, HDP vyrostl z 919,59 billionů yuan na 1.36 trillion yuanů s průměrným ročním růstem 7,2%. Dispoziční příjem jednice se v provincii těšil ročnímu růstu 9,1%. Za zmínku v době očekávání veřejného přiznání hospodářského kolapsu a růustu chudoby a bídy v ČR (což jsou dvě rozdílné hodnoty) po letních prázdninách nepolepšitelných stojí skutečnost, že všichni obyvatelé provincie přežívající v pasti chudoby a bídy (3,09 milionů občanů) v uvedeném období byli z nich vytáhnuty. Proto, kdo popírá úspěch vlády ČLR v boji s chubou, který byl fakticky vyřešen a lze jej na místě prověřit, dopouští se vědomé pomluvy ČLR a klamání vlastních občanů.
  3. Co se týče obviňování z nucené sterilizace (zpráva Adriana Zenze, dokumentárně známého sinofoba podporovaného tajnými službami USA a kdo ví ještě kým) stačí pohled do China Health Statistics Yearbook 2019, aby se jeden mohl přesvědčit o velice profesionální struktuře dezinformace ze Západu ve vztahu k ČLR a specificky k provincii Sin-ťiang.
  4. Jako poslední příklad uvádím BBC Newsnight. Tento dříve více méně kvalitní referenční zdroj informace se stal obětí profesionální korupce klíčových osob a finanční závislosti BBC. Široce referovaný a šířený případ paní Zumrat Dawut (také Zamira Dawut) představuje prokazatelně spad novinářské zpravodajské činnosti na úroveň nejlevnější a brutální propagandy s použitím výmyslů a emocí. Paní Zamira Dawut po náhledu do dokumentace v BBC zmíněném vzdělávacím a tréninkovém centru tam ve skutečnosti nikdy nebyla. To potvrdila mj. i výpověď jejího staršího bratra Abduhelil Dawu. V pooslední část příspěvku nabízím pohled za oponu autorů zbožných přání, podobných zpráv a fake news.Poohlédnutí za oponu

Jakékoli hybridní působení se snaží o rozostření hranic mezi mírem, krizí a konfliktem. Záměrná skrytost, nejednoznačnost a obtížná přičitatelnost autora a instituce se bude dále prohlubovat. Destrukce sociálních vazeb ve společnosti, společenské rozpory a zranitelnost zadlužených a vystrašených občanů, což podporuje pandemie strachu z covid-19 a kognitivní kapitalismus vedou na jedné ze zvolených cest EU k tvrzení šéfa britského letectva Mike Wigstona: Budoucí konflikt možná nezačne ve vesmíru, ale nepochybuji o tom, že se tam dostane velmi rychle. A mohl by být dokonce vyhrán či prohrán ve vesmíru.

Pan Wigston mluví pravdu, bohužel jenom jednu. Nedovoluji si z důvodů osobní bezpečnosti popisovat nebo dokonce interpretovat veřejně dostupné prameny informací. Pro vyváženost informování a v kontextu občanské povinnosti, kterou by měla praktikovat jakákoli vláda, nabízím zdroje. Jejich studium umožní vytvořit si vlastní představu o loutkovodičích, jejich zdrojích a záměrech a následcích pro jejich slouhy, občany s rozumen a lidský odpad.

Rusofobie a negativní zpravodajství o RF s cílem posílení ruské opozice a páté kolony defunjí jednu z priorit podpory ze strany britských tajných služeb. Investigativní žurnalista Kit Klarenberg posuzuje dokumenty (18. 02. 2021): https://on.rt.com/b24h. Známá skupina Anonymous zveřejnila (vědomě? A když ano, proč?) materiál indikující, že se jedná o interní dokumenty UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) včetně finančních sum pro podporu aktivit v zahraničí, včetně Ruska a Sýrie. Ve spojení se Sýrií se zmiňuji pouze o cynické PR aféře zneužívající syrské ženy. Doporučuji seznámit se s historií společnosti Zinc Network (dříve známá jako Breakthrough Media) a jejich aktivitách ve spojení s ruskojazyčnými médii Meduza a MediaZona lokalizovanými v Latvii. Média tam byla založena dvěma členy známé skupiny i české kotlině, Pussy Riot. Protiruské aktivity jsou strukturovány podle pravidel 4 E: ENGAGE (angažovanost), ENHANCE (zkrášlení), ENABLE (umožnění), EXPOSE (odhalení a vystavení k dispozici).

Podobně se lze seznámit s verbováním ruských osob, žurnalistů západními bezpečnostními službami. Na příkladu vytvoření i-Projektu Media americkými službami je možné nejenom seznámit se s metodami práce a získávaní spolupraocvníků, ale i s pravděpodobným vývojem situace v mediální sféře v EU, včetně verbování rusofobů a sinofobů.

Zpráva zveřejněná 24. února 2021 poměrně podrobně popisuje život a 15 let trvající profesionální aktivity hlavního redaktora Romana Badanina v Rusku (Gazeta.ru, RBK, Dožď apod.), USA a poté v i-Projektu Media. Poté, co se svým charakterem využil všechny dostupné možnosti v ruských liberálních médiích, zůstal na ulici jako žurnalista s ambicemi, falešnou sebedůvěrou а náhodným příjmem. Proto se ho ujali vše možné sledující milosrdní z USA. Kdo něco ví o práci spojené s verbováním agentů, potvrdí, že jedním z míst, kde hledat kandidáta je hospoda nebo bar. Tam je šance najít a vybrat si nejvíce mluvícího (vševěda). Proto Badanin polichocen nabídkou na stáž v USA v roce 2017 odlétěl do USA. Kam? V danném případě přímo na Stanfordovu univerzitu nabízející speciální kurzy v žurnalistice. Pro začátek dostal stipendum John S. Knighta ve výši 95 tisíc USD (!). To vyšlo neočekávaně najevo v rámci soudního jednání o přiznání statutu v USA. Pro méně informované připomínám, že Stanfordova univerzita nabízí stipendia ve výši cca 70 tisíc USD, průměr je 69 638 USD a oficiální maximální výše stipendia v USA je 85 tisíc USD. Kromě toho Stanfordova univerzita je historickým parnterem CIA a Pentagonu a místem testů působení LSD a podobných látek na člověka a změny vědomí (kognitivní funkce mozku). Na Stanfordu byl vzdělán i Rus Sergej Brin (1973), spoluzakladatel Google a další, kteří obdrželi po prověrce potenciálů možnost účasti v programu MDDS. To je společný produkt CIA a NBA. Stanfordovský grant Sergeje Brina příšel z MDDS. Brin měl štěstí, dostal občanství, nechali ho působit v USA a Rusko ho odepsalo. Badanin měl méně štěstí a musel se vrátit a opět začít i-Projekt media podle scénáře CIA & Co. Hlavní financování projektu zabezpečuje věrný slouha USA EU prostřednictvím Evropského fondu za demokracii (EED). V něm působí zahraniční rozvědka EK, jí kontrolované INCTEN a SitCen a Bůh ví kdo ještě. Druhým zdrojem financování je Národní fond podpory demokracie (NED) s ročním rozpočetm 100 milionů USD, oficiálně od Kongresu. Nebudu psát o historii NED, kdo tam vládne a jaké NED má cíle. A aby se i-Projektu media nic nestalo, pomáhá pan Soros jedním ze svých fondů. Při rozšíření řad zrádců napomáhá CIA celá řada jmenovitě známých ruských pseudoemigrantů zakotvených v USA a jinde v Evropě, českou kotlinu nevyjímaje.

Podobně je tomu s hlavním redaktorem The Daily Beast (v období 2013 – 2018) John Avlonem (1973). Tato dnes každodenní ranní hvězda CNN má za manželku (dobrovolně nebo ne, to nevím) pravnučku 31 prezidenta USA (1929 – 1933) Herberta Hoovera (1874 - 1964). Avlon tím má dostup (nemožný pro ignoranty a málo znající) k utajovaným informacím a možnost zveřejňovat to, o čem druzí mohou pouze snít bez alkoholu a drog nebo i s nimi. Nebudu pokračovat, protože uvedené a mnohem více bylo nebo bude zcela jistě odborně analyzováno novým centrem MO ČR a spojenců.

Vláda ČR v kouři pandemie a chaosu v boji proti Covid-19 se přihlásila ke společnému pojmenování původců nepřátelských útoků Ruska a ČLR na EU a NATO, vytvoření nouzových postupů v případě ataků, průběžnému tréninku k reakci odvetnými opatřeními, včetně již neodmyslitelných sankcí. Chci věřit, že při realizaci akčního plánu obrany (na kterém se pracuje od podzimu loňského roku) proti ruské a čínské propagandě (jednotlivců a institucí) nebudou MO uříznuty poslední živé větve stromu českého národa, státu a také české redakce ruského Sputniku. Ten se svými mutujícími příběhy rotríverů, celebrit a lékařských receptů a prakticky žádnými příběhy ze života země, jejíž vývoj ovlivní nejenom osud české kotliny k nepoznání dříve, než si našinec umí představit, bojuje proti EU a NATO. V pojetí Západu je instrumentem ruské propagandy, protože je státní organizací a protože hodnotící Sputnik nikdy nebyli v jejich redakcích. Budou li změnu doprovázet pozemní, vzdušné a námořní rakety ASAT schopné zničit GPS a telekomunikační družice a chytré zbraně (s 3 gramy výbušniny a speciálním identifikačním programen) proti nimž dnes není obrana, může českou kotlinu brzo charakterizovat kůrovec, myši, straky a neviditelný hluchoněmý, všudepřítomný a nenhraditelný pro moc bez vize a etiky, Covid-19. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Jan Campbell 

14. listopadu 2023
San Francisco je již dlouho uznávánoU bránou do Asie a Tichomoří – a díky prezidentu Bidenovi a viceprezidentce Harrisové jsme hrdí na to, že můžeme hostit setkání lídrů na summitu APEC v roce 2023, řekla Nancy Pelosi.

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

Jan Campbell 

6. listopadu 2023
V době kdy čtete tento příspěvek byly otevřeny brány již k 6. CIIE – Čínskému mezinárodnímu veletrhu dovozu. Otevřen byl 5. listopadu a bude končit 10. listopadu 2023.

Jak se Peking stal Mekkou

Jak se Peking stal Mekkou

Jan Campbell 

1. listopadu 2023
Prezident Si představil plány na obnovu starobylé Hedvábné stezky před deseti lety a s ní i na přetvoření globálního obchodu a politiky, v jejímž středu bude Čína pevně usazena.

Budoucnost Střední Evropy

Budoucnost Střední Evropy

Jan Campbell 

27. října 2023
Pod záštitou a se závěrečným projevem J. E. Kardinála Dominika Duky, oddaného tradiční církvi a jedné z těch osobností, které současná církev potřebuje jako sůl, se ve dnech 13. až 15. října 2023 konala v Praze v Hotelu Pyramida v...

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Jan Campbell 

17. října 2023
V době, kdy čtete příspěvek, probíhá nebo již proběhla velká událost, o které veřejně právní média referují způsobem, který neodpovídá významu fóra, za to ale plně odpovídá novodobé mediální praxi a principům žvanění.

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Jan Campbell 

14. října 2023
Někteří odborníci preferují výstavbu zařízení s malými reaktory, někteří odborníci vyjadřují obavy o bezpečnost jaderných elektráren.

Souhlasíte s tím, aby Česká republika i nadále dodávala zbraně na Ukrajinu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
4%
Ne
transparent.gif transparent.gif
37%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
4%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
55%