Svátek má: Hugo

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Na cestě ke střetu (3)

V úvodu delší závěrečné části serie připomenu tři aspekty, o kterých bude řeč:

  1. Covid-19, etnicita, genetické skupiny a migrace v přímém a nepřímém vztahu k vakcíně, e-očkovacím průkazům a migraci.
  2. Genocida, co není, a přesto vede ke střetu nejenom na informačním a propagandistickém poli.
  3. Poohlédnutí za oponu podporovatelů a šiřitelů dezinformace.
Covid-19

Nechce se mi věřit, že případní autoři pandemie a všeho s ní spojeného si mohli předem vymyslet vše to, co můžeme pozorovat, číst a slyšet. Nechce se mi také věřit, že by případní autoři nevěděli, že každý organismus individua a proto etnických a genetických skupin může reagovat na vakcínu po svém. Počínaje krátkodobou předvídanou a výrobcem zveřejněnou reakcí, přes nepředvídané, proto nezveřejněné, s krátkodobými nebo dlouhodobými následky různého typu a úmrtím konče. Skutečnost, že farmaceutické společnosti si před podpisem smluv s EK vynutily právo osvobození od následků aplikace vakcín a přenesly povinnost kompenzace za škody, újmu na zdraví a smrt na stát s rozpolcenou lékařskou komunitou indikuje potřebu právní regulace již proto, že s pravděpodobností hraničící s jistotou bude po zavedení e-očkovacího průkazu společnost ještě více rozdělena. Potenciál diskriminace a občanských nepokojů bude narůstat, především až přijde čas tématu migrace. Etnický původ, zvláštnosti organismu, požadavky přijímajících států a následky globalizované vakcinační politiky nebudu popisovat. Cílem příspěvku je poukázat na nediskutovaná existující rizika a jak se je snaží řešit v zahraničí. Jako příklad uvádím Japonsko.

Vlajkové medium The Nikkei (v češtině Japonské hospodářské noviny) s nákladem více než tři miliony výtisků denně zveřejnilo informaci, která by měla být předmětem jednání s odborníkem velvyslanectví Japonska v ČR a poté diskutována se vší vážností ve vládě, v EK a ve veřejnosti. Proč?  Ze zajímavého příspěvku vybírám tři témata týkající se ČR a EU. 1) Japonská vláda podepsala smlouvu na nákup 120 milionů dóz vakcín AstraZeneca a Pfizer, protože domácí věda nepřipravila nic pro případ pandemie. 2) Vláda s ohledem na již zveřejněné a v odborných kruzích diskutované vedlejší účinky a následky vakcín vzala na vědomí vědecký důkaz týkající se rozdílů organismu různých etnicit. A vyvodila z toho následky, které ovlivnilo konání farmaceutických společností. 3) Při jednání s nimi byla vláda přinucena, podobně jako EK zbavit výrobce vakcín odpovědnosti z jejich použití. Vláda proto v zájmu veřejnosti rozhodla vypracovat a zveřejnit kompenzační tabulku za vedlejší následky včetně úmrtí ve spojení s použitím zahraničních vakcín. Jinými slovy: Japonská vláda podmíněně věří zveřejněným výsledkům učinnosti a působení vakcín z USA a UK v japonském etnickém kontextu. Svým rozhodnutím kompenzuje selhání národní vědy, politický tlak ze zahraničí a v neposlední řadě veřejně dostupné a závažné diagnostické chyby v boji proti Covid-19.  Ministr zdravotnictví Norihisa Tamura (1964) zveřejnil platbu ve výši 44,2 milionů jenů (cca 418 tisíc USD) rodině při ztrátě člena ve spojení s vakcínou. Rodina má nárok na odškodnění ve výši 5 056 800 jenů (47,8 tisíc USD) dojde li k dlouhodobým následkům, včetně invalidnosti vyžadující péči a příplatek na pohřeb ve výši 209 tisíc jenů (cca 2 tisíce USD). V doplnění nabízím odkaz na příspěvek japonského analytika Fudzi na youtube, který se týká analýzy vakcín proti Covid-19. S potvrzenou efektivitou 92% a neregistrovanými neočekávanými následky analytik Fudzi nevylučuje použití ruské vakcíny Sputnik V v Japonsku.

Vakcíně Sputnik V a registraci v EU byla věnována čtvrteční tisková konference pana Hanse-Georga Eichlera, jednoho z rozhodujících lékařů – poradců EMA. Pan Eichler v politicky korektním jazyce zmiňuje proaktivní jednání výborně ho platící EMA: Řekli jsme jim, že pokud žádost o schválení podají, provedeme inspekci jejich výrobních zařízení. Je to standardní proces u všech jiných produktů a výrobců. Musíme se ujistit, že standardů dosahuje i samotný výrobní proces. To je dnešní situace, zítra to může být jinak. Z citátu vybírám podstatnou část:… provedeme inspekci jejich výrobních zařízení.

Z vlastní zkušenosti s certifikací ruského EIT v EU (elektroimpedanční tomograph pro neinvazivní diagnostiku mléčné žlázy žen bez jakýchkoliv vedlejších účinků), technolgii oceněnou Eureka a o níž jsem referoval v srpnu 2006 na světovém kongresu biotechnologií (World Congress of Medical Physics and Biomedical Engineering 2006, Seoul) vím, že takový požadavek existuje. V mém případě byl EIT vyráběn na utajovaném závodě. Návštěva delegace certifikující osoby byla zcela vyloučena. Proto jsem musel vzít na sebe plnou odpovědnost za všechna rizika, nejenom identifikovaná v analýze rizik a akceptovat certifikaci kusové a neserijní produkce. Podobně je tomu minimálně s vakcínou z Vektoru. Výrobce se nachází v lokalitě Kolcovo Akademického města Novosibirsk, kam se bez zvláštního povolení nikdo ani nepřiblíží.

Přestože si přeji blaho občanů a co nejvíce množstí alternativních řešení akutního problému, protože jenom ty definují skutečné rozhodování a svobodu člověka nevěřím, že EMA v současné politické sitauci, rusofobii a rizika provokací obdrží vstupní povolení do utajovaného zařízení pro inspekci výroby. Patříčné povolení ke vstupu a kontrole nebude vydávat ředitel, vlastník ani pátá kolona bez spoluúčasti bezpečnostních orgánů a prověrky členů delegace EMA. Šance na úspěšnou registraci ruských vakcín v EU jsou proto prakticky nulové. Především tehdy, jestli se jejich výroba nachází v utajovaných objektech a nebezpečí sabotáže a provokací ze strany Západu nebude vyloučeno nebo dovedeno na míru umožnující řídit riziko. Výjimka spojená s kusovou nebo neserijní výrobou není u vakcíny možná. Šance na povolení provedení inspekce výroby EMA by mohly být lepší při výrobě vakcíny v civilím zařízení a předložení dokumentárních důkazů, že EMA mohla provést a provádí inspekce výrobních zařízení západních vakcín v USA a jinde. Nebo najde-li se v EU výrobce s kvalitou GMP (good manufacturing practice), který musí být nejenom schopný a ochotný, ale především odolný politickým tlakům EK převzít výrobu vakcíny do EU. Dokumentovaná data ve spojení s hodonocením časopisu Lancet by při objektivním posouzení EMA znemožnila její nedoporučení a postavila by EK, která registruje vakcíny, do extrémně složité situace především tehdy, nebude-li Covid-19 brzo odstraněn z politicko – finanční agendy. Takovou situaci si bohužel dnes neumím představit.

S ohledem na vládní omezení, která v době práce na příspěvku nebyla autorovi jednotlivě známa, a s ohledem na archetyp chování současných elit lze s pravděpodobností hraničící s jistotou předpokládat, že omezení budou mít obrovské díry, mohou představovat trestuhodné selhání, možná i kapitulaci před materiální realitou průmyslové lobby a plné ignorování nemateriální reality lidské důstojnosti a společenské soudržnosti. Přenášet vakcinaci a povinnost na zisk orinetované privátní společnosti, částečně existující jenom díky korupci a lobby je nezodpovědné, možná i protizákonné. Opětovné žádosti o prodloužení nouzového stavu povedou k faktickému zastavení života země, lžím a kreativitě v produkci statistických dat ve vládě s naprosto zničujícími dopady. Především v případě, že se vyčerpá poslední kapka důvěry člověka v systém, dobré vůle pomoci a neobjeví se srozumitelné a objektivní zlepšení stavu. To lze jen těžko očekávat v době, kdy finanční komponenta určuje boj s Covid-19 a dostupná data týkající se mutace a hybridních novotvorů Covid-19 mluví jasně sama za sebe. Celé povídání o vakcínách, povoleních a důvodech akceptovat nebo odmítat ruskou vakcínu mi připomínají vystoupení pánů Šimka a Grossmana: V něm radili občanům neodklízet sníh z chodníků, aby se plíživá kontrarevoluce nastydla.

Genocida, co není

Vím zcela bezpečně, že není mnoho živých lidí v české kotlině, kteří znají o provinci Sin-ťiang (česky Nové dominium, nebo nové území) a Ujgurech, turkickém etniku střední Asie, něco více, než je psáno v turistických průvodcích a materiálech s protičínskou propagandou. Ujgurové jsou většinově islámského vyznání, tradiční sunnité a súfijci. Mluví ujgurštinou, žijí většinově v  uvedené provincii s hlavním městem Urumči (cca 3,1 milionů obyvatel). Historie Ujgurů se stala předmětem zájmu veřejnosti především poté, co koncem 19. a začátkem 20. století byly objeveny jeskynní chrámy, rozvaliny klášterů a nástěnných maleb, hodnotné miniatury, cenné rukopisyy, dokumenty a jiné poklady z Ujgurské monarchie. Pro fanoušky brandů vyrábí například společnost Hao Yuanpeng Clothing Co. Ltd, sídlící přímo v provincii Sin-ťiang zboží značky Fila, Adidas, Nike a Puma. Sinofobové a lidskoprávní mudrci by se měli před používáním pojmu genocida, který v případě Ujgurů se neodvážíla použít ani OSN, a před kritikou ČLR v porušování lidských práv urychleně seznámit s obsahem pojmů (podobně jako to autor udělal poprvé svého času ve funcki zástupce EU a poradce premiéra) a přečíst si proslulou čínskou kroniku Suej-šu. V ní jsou Fuluové, kteří jsou často uváděni jako předkové Ujgurů, charakterizovány následovně: Jsou posedlí velkou zuřivostí, a přesto prokazují toleranci, za druhé: jsou dobří jezdci a lučištníci, a za třetí: bez omezení prokazují chamtivost, protože se často živí rabováním.

V současné propagandistické kampani proti ČLR s fokusem na Ujgury lze bez námahy identifikovat a dokumentárně dokázat ninimálně 24 fake news, lží a výmyslů Západu. Protože nemohu všechny v tomto příspěvku popsat, zástupně uvádím čtyři příklady (skutečnosti).
  1. V období od roku 2010 do roku 2018 včetně se zvýšil počet obyvatel Ujgurů z 10,17 millionů na 12,72 million. Tj. rozdíl ve výši 2,55 millionů nebo 25,04 %. Celkový nárůst populce ve zmíněném období v provincii Sin-ťiang byl 13,99 %.
  2. Co se týče hospodářského a sociálního vývoje provincie od roku 2014 do roku 2019 včetně, HDP vyrostl z 919,59 billionů yuan na 1.36 trillion yuanů s průměrným ročním růstem 7,2%. Dispoziční příjem jednice se v provincii těšil ročnímu růstu 9,1%. Za zmínku v době očekávání veřejného přiznání hospodářského kolapsu a růustu chudoby a bídy v ČR (což jsou dvě rozdílné hodnoty) po letních prázdninách nepolepšitelných stojí skutečnost, že všichni obyvatelé provincie přežívající v pasti chudoby a bídy (3,09 milionů občanů) v uvedeném období byli z nich vytáhnuty. Proto, kdo popírá úspěch vlády ČLR v boji s chubou, který byl fakticky vyřešen a lze jej na místě prověřit, dopouští se vědomé pomluvy ČLR a klamání vlastních občanů.
  3. Co se týče obviňování z nucené sterilizace (zpráva Adriana Zenze, dokumentárně známého sinofoba podporovaného tajnými službami USA a kdo ví ještě kým) stačí pohled do China Health Statistics Yearbook 2019, aby se jeden mohl přesvědčit o velice profesionální struktuře dezinformace ze Západu ve vztahu k ČLR a specificky k provincii Sin-ťiang.
  4. Jako poslední příklad uvádím BBC Newsnight. Tento dříve více méně kvalitní referenční zdroj informace se stal obětí profesionální korupce klíčových osob a finanční závislosti BBC. Široce referovaný a šířený případ paní Zumrat Dawut (také Zamira Dawut) představuje prokazatelně spad novinářské zpravodajské činnosti na úroveň nejlevnější a brutální propagandy s použitím výmyslů a emocí. Paní Zamira Dawut po náhledu do dokumentace v BBC zmíněném vzdělávacím a tréninkovém centru tam ve skutečnosti nikdy nebyla. To potvrdila mj. i výpověď jejího staršího bratra Abduhelil Dawu. V pooslední část příspěvku nabízím pohled za oponu autorů zbožných přání, podobných zpráv a fake news.Poohlédnutí za oponu

Jakékoli hybridní působení se snaží o rozostření hranic mezi mírem, krizí a konfliktem. Záměrná skrytost, nejednoznačnost a obtížná přičitatelnost autora a instituce se bude dále prohlubovat. Destrukce sociálních vazeb ve společnosti, společenské rozpory a zranitelnost zadlužených a vystrašených občanů, což podporuje pandemie strachu z covid-19 a kognitivní kapitalismus vedou na jedné ze zvolených cest EU k tvrzení šéfa britského letectva Mike Wigstona: Budoucí konflikt možná nezačne ve vesmíru, ale nepochybuji o tom, že se tam dostane velmi rychle. A mohl by být dokonce vyhrán či prohrán ve vesmíru.

Pan Wigston mluví pravdu, bohužel jenom jednu. Nedovoluji si z důvodů osobní bezpečnosti popisovat nebo dokonce interpretovat veřejně dostupné prameny informací. Pro vyváženost informování a v kontextu občanské povinnosti, kterou by měla praktikovat jakákoli vláda, nabízím zdroje. Jejich studium umožní vytvořit si vlastní představu o loutkovodičích, jejich zdrojích a záměrech a následcích pro jejich slouhy, občany s rozumen a lidský odpad.

Rusofobie a negativní zpravodajství o RF s cílem posílení ruské opozice a páté kolony defunjí jednu z priorit podpory ze strany britských tajných služeb. Investigativní žurnalista Kit Klarenberg posuzuje dokumenty (18. 02. 2021): https://on.rt.com/b24h. Známá skupina Anonymous zveřejnila (vědomě? A když ano, proč?) materiál indikující, že se jedná o interní dokumenty UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) včetně finančních sum pro podporu aktivit v zahraničí, včetně Ruska a Sýrie. Ve spojení se Sýrií se zmiňuji pouze o cynické PR aféře zneužívající syrské ženy. Doporučuji seznámit se s historií společnosti Zinc Network (dříve známá jako Breakthrough Media) a jejich aktivitách ve spojení s ruskojazyčnými médii Meduza a MediaZona lokalizovanými v Latvii. Média tam byla založena dvěma členy známé skupiny i české kotlině, Pussy Riot. Protiruské aktivity jsou strukturovány podle pravidel 4 E: ENGAGE (angažovanost), ENHANCE (zkrášlení), ENABLE (umožnění), EXPOSE (odhalení a vystavení k dispozici).

Podobně se lze seznámit s verbováním ruských osob, žurnalistů západními bezpečnostními službami. Na příkladu vytvoření i-Projektu Media americkými službami je možné nejenom seznámit se s metodami práce a získávaní spolupraocvníků, ale i s pravděpodobným vývojem situace v mediální sféře v EU, včetně verbování rusofobů a sinofobů.

Zpráva zveřejněná 24. února 2021 poměrně podrobně popisuje život a 15 let trvající profesionální aktivity hlavního redaktora Romana Badanina v Rusku (Gazeta.ru, RBK, Dožď apod.), USA a poté v i-Projektu Media. Poté, co se svým charakterem využil všechny dostupné možnosti v ruských liberálních médiích, zůstal na ulici jako žurnalista s ambicemi, falešnou sebedůvěrou а náhodným příjmem. Proto se ho ujali vše možné sledující milosrdní z USA. Kdo něco ví o práci spojené s verbováním agentů, potvrdí, že jedním z míst, kde hledat kandidáta je hospoda nebo bar. Tam je šance najít a vybrat si nejvíce mluvícího (vševěda). Proto Badanin polichocen nabídkou na stáž v USA v roce 2017 odlétěl do USA. Kam? V danném případě přímo na Stanfordovu univerzitu nabízející speciální kurzy v žurnalistice. Pro začátek dostal stipendum John S. Knighta ve výši 95 tisíc USD (!). To vyšlo neočekávaně najevo v rámci soudního jednání o přiznání statutu v USA. Pro méně informované připomínám, že Stanfordova univerzita nabízí stipendia ve výši cca 70 tisíc USD, průměr je 69 638 USD a oficiální maximální výše stipendia v USA je 85 tisíc USD. Kromě toho Stanfordova univerzita je historickým parnterem CIA a Pentagonu a místem testů působení LSD a podobných látek na člověka a změny vědomí (kognitivní funkce mozku). Na Stanfordu byl vzdělán i Rus Sergej Brin (1973), spoluzakladatel Google a další, kteří obdrželi po prověrce potenciálů možnost účasti v programu MDDS. To je společný produkt CIA a NBA. Stanfordovský grant Sergeje Brina příšel z MDDS. Brin měl štěstí, dostal občanství, nechali ho působit v USA a Rusko ho odepsalo. Badanin měl méně štěstí a musel se vrátit a opět začít i-Projekt media podle scénáře CIA & Co. Hlavní financování projektu zabezpečuje věrný slouha USA EU prostřednictvím Evropského fondu za demokracii (EED). V něm působí zahraniční rozvědka EK, jí kontrolované INCTEN a SitCen a Bůh ví kdo ještě. Druhým zdrojem financování je Národní fond podpory demokracie (NED) s ročním rozpočetm 100 milionů USD, oficiálně od Kongresu. Nebudu psát o historii NED, kdo tam vládne a jaké NED má cíle. A aby se i-Projektu media nic nestalo, pomáhá pan Soros jedním ze svých fondů. Při rozšíření řad zrádců napomáhá CIA celá řada jmenovitě známých ruských pseudoemigrantů zakotvených v USA a jinde v Evropě, českou kotlinu nevyjímaje.

Podobně je tomu s hlavním redaktorem The Daily Beast (v období 2013 – 2018) John Avlonem (1973). Tato dnes každodenní ranní hvězda CNN má za manželku (dobrovolně nebo ne, to nevím) pravnučku 31 prezidenta USA (1929 – 1933) Herberta Hoovera (1874 - 1964). Avlon tím má dostup (nemožný pro ignoranty a málo znající) k utajovaným informacím a možnost zveřejňovat to, o čem druzí mohou pouze snít bez alkoholu a drog nebo i s nimi. Nebudu pokračovat, protože uvedené a mnohem více bylo nebo bude zcela jistě odborně analyzováno novým centrem MO ČR a spojenců.

Vláda ČR v kouři pandemie a chaosu v boji proti Covid-19 se přihlásila ke společnému pojmenování původců nepřátelských útoků Ruska a ČLR na EU a NATO, vytvoření nouzových postupů v případě ataků, průběžnému tréninku k reakci odvetnými opatřeními, včetně již neodmyslitelných sankcí. Chci věřit, že při realizaci akčního plánu obrany (na kterém se pracuje od podzimu loňského roku) proti ruské a čínské propagandě (jednotlivců a institucí) nebudou MO uříznuty poslední živé větve stromu českého národa, státu a také české redakce ruského Sputniku. Ten se svými mutujícími příběhy rotríverů, celebrit a lékařských receptů a prakticky žádnými příběhy ze života země, jejíž vývoj ovlivní nejenom osud české kotliny k nepoznání dříve, než si našinec umí představit, bojuje proti EU a NATO. V pojetí Západu je instrumentem ruské propagandy, protože je státní organizací a protože hodnotící Sputnik nikdy nebyli v jejich redakcích. Budou li změnu doprovázet pozemní, vzdušné a námořní rakety ASAT schopné zničit GPS a telekomunikační družice a chytré zbraně (s 3 gramy výbušniny a speciálním identifikačním programen) proti nimž dnes není obrana, může českou kotlinu brzo charakterizovat kůrovec, myši, straky a neviditelný hluchoněmý, všudepřítomný a nenhraditelný pro moc bez vize a etiky, Covid-19. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Kazachstán dnes, a zítra?

Kazachstán dnes, a zítra?

Jan Campbell 

14. března 2023
Během 13-14 měsíců od lednových krvavých událostí roku 2022, o kterých jsem podrobně psal ve třech analyticky zaměřených příspěvcích zveřejněných v lednu a únoru minulého roku v několika českých a zahraničních médiích...

Putinův vzkaz

Putinův vzkaz

Jan Campbell 

23. února 2023
21. února, prezident Putin pronesl 105 minutový projev v moskevském Gostiném dvoře.

Mnichovská komedie

Mnichovská komedie

Jan Campbell 

22. února 2023
K lehčímu pochopení třídenní komedie zvané MSC – česky Mnichovská bezpečnostní konference, která se hrála v Mnichově (od 17. do 19. února), ke které se vrátím pouze několika pohledy z venku.

Komunita se společnou budoucností lidstva

Komunita se společnou budoucností lidstva

Jan Campbell 

20. února 2023
Příspěvek představuje část v zahraničí zveřejněných článků autora, které se kontextově vztahují k představitelným řešením výzev spojených s transformačními procesy ve světě, Evropě a doma, včetně rusofobie a sinofobie.

Porozumění smrti

Porozumění smrti

Jan Campbell 

6. ledna 2023
Ke dni práce na příspěvku (04.01) veřejně právní a politicky korektní média české kotliny dokázaly, že jejich kulturně-vzdělávací úroveň je prakticky na stejné úrovni jako politicko-analytická.

Symposium

Symposium

Jan Campbell 

3. ledna 2023
Vše začalo před něco více než rokem, v říjnu 2021. Mnozí z nás byli v objetí pandemie strachu z Covid-19 a s ním spojených strastí mnohých a radostí mála - nevolených.

Souhlasíte s vyjádřením olympionika Davida Svobody, že politika do sportu nepatří?

Ano
transparent.gif transparent.gif
54%
Ne
transparent.gif transparent.gif
23%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
23%