Svátek má: Petr

Komentáře

My kacíří moravští a čeští

Nevím, kde se to sousloví vzalo, ale je zde agresivní vlastenec, případně vlastenectví. Označení fašista se hromadným používáním opotřebovalo a tak je tady tato neotřelá novinka.


Vysvětlováním, co to vlastně znamená, se uživatelé nebudou jistě zdržovat. Slovo agrese nás děsí ze všech koutů světa, budí odpor a strach. Agresivní vlastenec se tak stává stvůrou i nestvůrou a každá strana, která se k vlasti hlásí nebo se jí nezříká, je prostě nevolitelná. Přesto je těm stranám, které se k vlasti hlásí, nebo našly dokonce odvahu vlastenectví zmínit ve volebním programu toto vyčítáno jako zneužití něčeho – co ale nikdo nechce. Majitelé pravdy tak získali novou mírovou zbraň a ti, co si myslí, že v sobě nosí zbytky lásky ke své zemi, našli důvod, proč ty agresivní vlastence nevolit. Patrně nakonec dojdou k závěru, že vlastenkou v tom správném dnešním vidění je p. Pekarová a p.Richterová, protože přece Evropa je naše vlast. Tito vlastenci budou na stará kolena přemýšlet o svém podílu na zničení země, která byla dříve jejich vlast.Spisovatelka Lenka Procházková našla pro agresivní vlastence výraz, který je dnes definuje mnohem lépe: KACÍŘI. Kacíř – člověk zavržený nositeli pravé víry a popravený, většinou upálením, mocí světskou. Kacíř – člověk s nepatrnou šancí obhájit své myšlenky a postoje, protože je ukřičen pravověrnými, jeho kosti jsou roztlučeny, rozprášeny nebo hozeny do řeky mocí výkonnou. I když zatím popravujeme i umlčujeme mediálně, je dnes slovo kacíř pro vlastence nejvhodnější.

Těžko v sobě hledám víru v záchranu. Nahradilo ji asi svědomí, které nechce být zatíženo zbabělostí, se ani nepokusit o odpor. Marně přesvědčuji sám sebe, že vlast měli a milovali i moji předci v době, kdy tvořila část Rakouska nebo Rakouska-Uherska. Rok 1918 jen vykolíkoval plochu a umožnil vlastní správu a hospodaření na ní. Má vlast by zůstala mou, i kdyby se to nestalo. Možná by vzkvétala i jako součást Rakouska-Uherska, tak proč tedy ta obava z katastrofy? Jenže: Němci své plány nás odsunout jinam nestačili uskutečnit. Sověti byli rádi, že jsme, kde jsme, stačilo jim, že posloucháme. Ale ti, co dnes připlouvají, nás mohou zničit všechny i naše přátele a staré nepřátele. My i oni jsme ztratili lásku k vlasti, svobodě a odvahu je bránit. A oni (ti co přicházejí a připlouvají), jsou toho plodem! Pokusme se my, ČEŠTÍ A MORAVŠTÍ KACÍŘI, tento evropský úděl na našich hranicích zastavit!!!

Karel Petřík

Jsme jen líní potomci husitů - nebo zbabělci?

Jsme jen líní potomci husitů - nebo zbabělci?

Karel Petřík 

29. ledna 2024
Naše politická alternativa mi připomíná husity, kteří ač byli všichni pro kalich, rvali se a rozbíjeli si hlavy cepy pro hlouposti. Když ale přicházeli křižáci, zapomněli na sváry, postavili se vedle sebe – a byli neporazitelní!

Že s tím mírem zase provokuji ale…

Že s tím mírem zase provokuji ale…

Karel Petřík 

25. ledna 2024
Chci jen reagovat na slova ministryně Černochové, že ona chce samozřejmě také mír. A na to, že podle ní právě vojáci si přejí mír nejvíc.

Ministryně Černochová přikázala spálit zatím jen kalendáře

Ministryně Černochová přikázala spálit zatím jen kalendáře

Karel Petřík 

21. ledna 2024
Už si nikdo nemůže namlouvat, že naše armáda má někoho odradit od války.

Vzkaz budoucího neznámého vojína

Vzkaz budoucího neznámého vojína

Karel Petřík 

13. ledna 2024
Raději kočky na hrobě než ty, co jsou schopni okázalého truchlení nad lidmi zabitými jedním útočníkem, a současně se zamilovávají do budoucí války, kde oběti nebude mít kdo počítat a zem bude poseta neznámými vojíny.

Ten střapatý a bosý „podivín“ Dušek

Ten střapatý a bosý „podivín“ Dušek

Karel Petřík 

4. ledna 2024
Je mému srdci milý. Každého, kdo mu naslouchá, přinutí k přemýšlení. Tedy každého, kdo je toho schopen.

Vánoce – dny pokoje a míru.

Vánoce – dny pokoje a míru.

Karel Petřík 

23. prosince 2023
Chvíle, kdy naše duše rozkvetou láskou nejen k blízkým, Bohu a bližním, ale také k našim čtyřnohým kamarádům.

Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
79%
Ne
transparent.gif transparent.gif
10%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
11%