Svátek má: Petr

Komentáře

Kdy přijde nový únor s černými a rudými prapory?

Ve školách učíme mládež úctě ke všem možným kulturám, národům a náboženstvím, jen k vlastní kultuře ne.

Vychováváme je v lhostejnosti ke všemu svému a obdivu ke každé cizí hlouposti. Dnes je „in“ nedovzdělaný, posledním modelem mobilu vyzbrojený mladý aktivista, schopný nadchnout se pro všechno, co mu jeho idol předloží, bez pokusu o vlastní názor. Stačí obratně podstrčit staronovou myšlenku a posílit jejich důležitost jako hlasatelů dobra, lásky, pravdy, prostě čehokoliv. Čím větší demonstrace odhodlání, tím větší zájem vrstevníků. Vzbudit pozornost, zájem, emoce, ohromit, případně vyvolat akce, to je důležitou součástí dnešní generace.

Až na ty mobily to není nic nového. Už jejich dědové a pradědové v uniformách pionýrů a svazáků tvořili po vítězném únoru 48 revoluční předvoj nové, na troskách staré poválečné Evropy, budované společnosti. Mládí vržené vpřed dokazovalo na stavbách mládeže, v divadlech, novinách i na filmovém plátně odhodlání spojit se s avantgardou celého světa, hlavně však se SSSR, v boji za lepší zítřky. Boj „ZA“, se ale změnil v boj „S“ s třídním nepřítelem, pak vnitřním nepřítelem, posléze s mandelinkou bramborovou. Současně s bojem „S“ probíhal boj „O“, o zrno, bílé zlato, černé zlato……možná by došlo nakonec i k boji za lepší zítřky, ale tento nápad nám svými tanky rozmluvil náš nedotknutelný vzor. Pro budoucnost však horší než všechny ty boje bylo znemožnění využít nápady a pracovitost jedinců ve svůj prospěch a povýšení pol. uvědomělosti nad odbornost a um. Papežská neomylnost stranických funkcionářů a netolerance jakéhokoli odporu způsobila čím dál větší občanskou pasivitu.


V roce 1989 splnila mládež svou historickou povinnost a vykročila v první řadě zbořit nesvobodný svět. Hned v druhé řadě za ní kráčeli s transparenty o svobodě a demokracii ti, co včera prozřeli a zahodili stranické knížky. A pak se revoluce oděla do sametu.                                                                     

Soudruh Štěpán měl pravdu, když dělníkům tvrdil, že nikde na světě děti nerozhodují o tom, kdo bude vládnout. Ale neřekl, že děti jsou u toho vždy. O tom, kdo bude vládnout, rozhodují ti, co je do prvních řad posílají. Někde dají patnáctiletým do ruky samopal, někde volební lístky. V obou případech jsou spolehlivými a nebezpečnými vojáky. Proč některé naše politické strany zvažují možnost dát dětem takovou zbraň, když dospělým chtějí vzít i vzduchovky? JE ÚNOR. Chtějí zase slyšet INTERNACIONÁLU pod rozvinutými černými a rudými prapory?   

Karel Petřík

Jsme jen líní potomci husitů - nebo zbabělci?

Jsme jen líní potomci husitů - nebo zbabělci?

Karel Petřík 

29. ledna 2024
Naše politická alternativa mi připomíná husity, kteří ač byli všichni pro kalich, rvali se a rozbíjeli si hlavy cepy pro hlouposti. Když ale přicházeli křižáci, zapomněli na sváry, postavili se vedle sebe – a byli neporazitelní!

Že s tím mírem zase provokuji ale…

Že s tím mírem zase provokuji ale…

Karel Petřík 

25. ledna 2024
Chci jen reagovat na slova ministryně Černochové, že ona chce samozřejmě také mír. A na to, že podle ní právě vojáci si přejí mír nejvíc.

Ministryně Černochová přikázala spálit zatím jen kalendáře

Ministryně Černochová přikázala spálit zatím jen kalendáře

Karel Petřík 

21. ledna 2024
Už si nikdo nemůže namlouvat, že naše armáda má někoho odradit od války.

Vzkaz budoucího neznámého vojína

Vzkaz budoucího neznámého vojína

Karel Petřík 

13. ledna 2024
Raději kočky na hrobě než ty, co jsou schopni okázalého truchlení nad lidmi zabitými jedním útočníkem, a současně se zamilovávají do budoucí války, kde oběti nebude mít kdo počítat a zem bude poseta neznámými vojíny.

Ten střapatý a bosý „podivín“ Dušek

Ten střapatý a bosý „podivín“ Dušek

Karel Petřík 

4. ledna 2024
Je mému srdci milý. Každého, kdo mu naslouchá, přinutí k přemýšlení. Tedy každého, kdo je toho schopen.

Vánoce – dny pokoje a míru.

Vánoce – dny pokoje a míru.

Karel Petřík 

23. prosince 2023
Chvíle, kdy naše duše rozkvetou láskou nejen k blízkým, Bohu a bližním, ale také k našim čtyřnohým kamarádům.

Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
79%
Ne
transparent.gif transparent.gif
10%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
11%