Svátek má: Dana

Komentáře

Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv

Jen o ty energie nejde, jde o důstojnost člověka.

Málo si uvědomujeme, že u nás už probíhá zápas nejen o ekonomickou prosperitu, o hospodářský rozvoj, ale o lidská a občanská práva občanů.

Věra Jourová v Právu 3. 11 napsala: „Nechci říct, že lidská práva musí jít stranou, ale náš prvotní cíl je postarat se o dostatek energie pro Evropany“. Zdálo by se to jako racionální postoj, ale problém spočívá v tom, že v současné ekonomické situaci začíná být stále více nemožné oddělovat sociální situaci mnoha občanů od respektu k jejich základním lidským právům. Nejde dnes již v našich podmínkách od dvě různé věci.

Jedním ze základních lidských práv, možná právo nejdůležitější, je totiž právo člověka na důstojný život. A není snad v naší současné situaci toto právo u mnoha našich občanů již významně dotčeno? Copak již dnes mnozí lidé nacházející se v hluboké sociální nejistotě o svém budoucím sociálním osudu, o tom, zda přes usilovnou práci nebo s důchodem po celoživotní práci budou i v budoucnu schopni se postarat o sebe a o svoji rodinu, zaplatit stále se zvyšující náklady na prostý život? Nemají dnes mnozí v celku oprávněný pocit, že o jejich právu na důstojný život není dbáno tak, jak by mělo být? Mnoho občanů se stále naléhavěji začíná ptát, zda nezbytný podíl vlády na zajištěný jejich důstojného života je nejen dostatečný, ale i zda jsou při jeho hledání opravdu brány v úvahu z jejich pohledu skutečné zájmy republiky. Posouzení této pochybnosti ponechávám na úvaze jiných…Vždyť volání po důstojném životě však neznamená obhajobu konzumního způsobu života, jak jsou z toho ti, kteří varují před zhoršující se sociální situaci mnoha domácností, ale jde zde především o předvídatelnou jistotu, že budu já a i moje děti mít v budoucnu k dispozici nejen „dostatek energie“, ale přijatelnou a předvídatelnou míru sociální spravedlnosti, která je nikoliv doplňkem, ale podmínkou lidských práv. A ta předpokládá nikoliv pouze abstraktní a často i zneužitelné „sociální jistoty“ ale obecné občanské vědomí, že rovnost občanů je respektována nejen před zákonem…. Málo si uvědomujeme, že u nás už probíhá zápas nejen o ekonomickou prosperitu, o hospodářský rozvoj, ale o lidská a občanská práva občanů.

Stanislav Křeček

Jen o ty energie nejde, jde o důstojnost člověka.

Jen o ty energie nejde, jde o důstojnost člověka.

Stanislav Křeček 

13. listopadu 2022
Málo si uvědomujeme, že u nás už probíhá zápas nejen o ekonomickou prosperitu, o hospodářský rozvoj, ale o lidská a občanská práva občanů.

Zopakujeme Švédsko?

Zopakujeme Švédsko?

Stanislav Křeček 

22. září 2022
Vláda má ve svém programovém prohlášení závazek chránit „zranitelné občany“, ale mnozí z těch, kteří na semináři vystupovali, si nebyli jisti tím, kteří občané tuto ochranu potřebují…

Jiné výročí

Jiné výročí

Stanislav Křeček 

8. května 2022
O realistickém míru, který by zachránil lidské životy, vytvořil podmínky pro další jednání a pro vliv svobodného světa na budoucí změnu třeba aktuálně těžko přijatelných podmínek nechceme jednat s válečným zločincem Putinem

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

Stanislav Křeček 

20. května 2015
O tom, že důsledky právních předpisů a rozhodnutí, by měly být předvídatelné, nebude asi sporu.

Memento Cibulka?

Memento Cibulka?

Stanislav Křeček 

9. května 2015
V hlomozu aktuálních událostí - oslavy osvobození, nebo co to bylo, jmenování nebo nejmenováni profesorů – téměř unikl pozornosti další projev již infekčního problému, který má tentokráte jméno Cibulka.

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Stanislav Křeček 

28. března 2015
Jedním z témat, které v uplynulých týdnech a měsících oživovaly naši mediální i veřejnou scénu, byla kauza dětí Michalákových.

Souhlasíte s tím, aby Česká republika i nadále dodávala zbraně na Ukrajinu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
4%
Ne
transparent.gif transparent.gif
38%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
4%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%