Svátek má: Zlata

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Jak se mění svět a člověk

V kontextu ducha doby, víry, síly příběhu a změn zacházet s konceptem osobnosti jako s něčím zcela abstraktním a metafyzickým není správnou odpovědí.


Proč? Protože koncept člověka musí být úzce spjat s naším používáním slov ty a já, a on a ona. Při zvažování, zda podstoupit transformační zkušenost nebo ne, v sázce je odpověď na otázku: Potřebuji se stát takovým nebo ne a proč? Ze stejného důvodu není pochyb o tom, že muž, který se vrátí z války, dluží všechny stejné dluhy jako muž, který odešel. Je ženatý se stejnou ženou, jako před odchodem do války a tak dále. Pokud je koncept člověka vůbec k něčemu dobrý, musí to být to, co stojí jako základ takových úsudků. Nabízí se otázka: Co tedy skutečně myslíme, když o někom říkáme, že tento jedinec není stejná osoba jako předtím (například 1989), než se dostal k moci nebo k penězům (například po roce 1990 nebo po volbách)?

Existuje jednoduchý vzorec s výkonnou funkcí pro vytvoření transformačního zážitku, včetně učebního. Tzv. BOOM + pauza + reflexe. Přičemž nejběžnější definici pro BOOM představuje výraz úžasné (amazing). Ten nabízí například Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, trauma a tabu, nebo pro někoho i tvrzení, že jsem egoista proto, abych mohl způsobovat radost druhým. Kdo chce vyzkoušet efekt, může pokusit se na okamžik uvést lidi do silného zážitku úcty, pro který nemají slova jak označit to, co zažívají. Nebo pokusit se zjistit u lidí, kteří jedí maso, zda si jsou vědomy utrpení, které způsobují. Nebo převyprávět traumatický příběh, zážitek apod.

Ze zjištění bude vyplývat potřeba vytvořit realitu, ve které budou různé druhy moci koexistovat, aniž by si navzájem způsobovaly utrpení. Rostliny jsou schopny získat své živiny ze slunce. Vývoj morálně rovnocenného způsobu, jak by Homo sapiens mohl získat výživu, aniž by způsoboval utrpení, se jeví být důležitým dlouhodobým cílem skutečné vědy. Indikuje to - podmíněně etiky - například práce vědců vyvíjejících laboratorně vytvořené maso, nebo práce zabývající se přírodě podobnými technologiemi a podobnými. Zmíněné vědecké práce představují cestu k řešení jedné z největších výzev doby: hlad, kontrola chudoby a vznik nové kultury výživy, vše jako část nového politického a hospodářského systému. S ohledem na životní zkušenost se mi jeví, že nový systém by měl být založen na principu 3E: ekologie, efektivita, ekonomika. Přednášel jsem na toto téma na univerzitě a popsal mj. i v příspěvku Implications of the quantisation of production factors zveřejněném v univerzitním sborníku a také v  Souhlasu netřeba (ISBN 978-3-00-052470-7). Podobné myšlenky zveřejnil Jeremy Rifkin v The Europen Dream: How Europe’s Vision of the Future Is Quietly Eclipsing the American Dream- Jeremy P. Tarcher, 2004, ISNB 1-585442-345-9 další osobnosti ze Západu a Východu.

Epocha osvojení vesmíru a UI

Nová éra průzkumu vesmíru bude zahrnovat široké využití umělé inteligence, robotických astronautů, kosmonautů a v neposlední řadě se budou šířit snahy vést války bez lidí. K zablokování využití prostoru pro válečné účely je zapotřebí inovací. O nich se hovořilo na konferenci věnované Dni kosmonautiky, která se konala v rámci festivalu Čas do vesmíru v moskevském planetáriu 12. dubna 2022. Není předmětem příspěvku podrobně referovat o konferenci, která by mohla být zneužita pro vymyšlený příběh představující propagaci RF.

Za zmínku ale stojí připomenout, že existují dva klíčové sektory a projekty, které mohou společnost posunout na vyšší úroveň: atomový a kosmický. Připomínám, že tyto sektory a projekty nyní zajišťují skutečnou suverenitu RF, nikoliv suverenitu na papíře. Pro doplnění připomínám také, že Igor Kurčatov říkával: Důvěra je důvěra, ale ověřit znamená ověřit. Sovětský jaderný projekt byl svého času realizován během pěti let. Bajkonur byl postaven za dva roky! A co vidím dnes? Na novém kosmodromu Vostočnyj je situace podle prezidenta Putina taková, že - Veškerá naděje spočívá v Generální prokuratuře. V RF a Evropě, účetní, byrokracie a tzv. efektivní manažeři porazili inženýry, výzkumníky a částečně i zdravý rozum.

Dnes platí, že je třeba opřít se především o technologie, které se rozvíjejí nejrychleji a které se používají v kosmických a atomových projektech. Jedná se například o počítačovou techniku, Moorův zákon (který je porušením Murphyho zákona), ale například i o vytvoření umělého oka podle lidského oka. Počítačové oko by totiž vidělo nesrovnatelně lépe než to naše, a k tomu ve zcela jiném rozsahu parametrů. Z uvedeného vyplývá například pro konflikt na Ukrajině několik poučení z mnoha:
  1. Pozornost přirozeně nejprve přitahují technologie související s vojenskými akcemi, k nimž se řadí hromadné řízení velkého počtu dronů. Pro srovnání uvádím, že na jedné přehlídce v ČLR ukázali dron s člověkem uvnitř a stovky dronů kolem něj. Ty pracovaly na povel dronu s člověkem a podle předem stanoveného programu. Nevím, jak je na tom NATO nebo RF.
  2. Díky vesmírným systémům jsou dnes karty hráčů známé. Na základě veřejně dostupných informací, včetně fake-news můžeme dojít k závěru, že již na Ukrajině směřujeme k válce bez lidí. Že nejslabším prvkem mnoha zbraňových systémů je člověk. Doba šíření z geostacionarni dráhy (tj. cca 40 tisíc km) 130 mili sekund, z dráhy 150 km nad Zemí je to 0,5 ms a z dráhy 500 km 1,67 ms. Pro paměť stačí znát, že rychlost světla 3x10 na 8 (m/s) = 300 (m/mikrosekundu).
  3. Ukrajinská armáda velmi aktivně využívá možností (prý) civilního Starlinku. Pro RF to znamená například, neopakovat situace krymské války v letech 1853-56. Tenkrát při obraně Sevastopolu na souši padli vynikající velitelé ruského námořnictva. Proč? Byla totiž ignorována varování o nutnosti zcela odlišné logistiky, nahrazení plachetnic parníky a přechodu z hladko-hlavňových zbraní na puškové.
  4. Nové technologie jsou stále dražší a brzo a rychle se zlevňují. Příkladem nechť slouží mobilní telefon. V něm máme to, co bylo nejprve vytvořeno pro strategické rakety a co představuje určitý druh crossoveru - jedinečné se stává cenově dostupným.
  5. Největší objevy, které byly učiněny ve vědě o vesmíru, nesouvisí s pilotovaným průzkumem vesmíru. Jsou to exoplanety, černé díry, gravitační vlny, půda z asteroidu a přistání na odvrácené straně Měsíce. Jsou to důkazy pravdivosti Koroljovových představ a skutečnosti, že počítačové technologie změnily vesmírné aktivity.
  6.  Z uvedeného mála vyplývá, že důraz ve studiu, výzkumu a inovaci musí být kladen na zvýraznění, zpracování a pochopení. Jinými slovy: návrat k odpovědi na otázku, jak se podařilo SSSR proniknout do vesmíru? Nejprve Nikolaj Fedorov přišel s myšlenkou, že věda budoucnosti začne oživovat všechny lidi. Tato myšlenka dala podnět Ciolkovskému. Ten hledal odpověď na otázku, kde budou vzkříšení žít? Začal nejprve psát fantasy romány a poté formule. Pak vše skončilo v rukou učitelů. Perelmanova kniha Zábavný vesmír byla napsána v roce 1904. Popisuje lety na Mars, Venuši a Jupiter. Připomínám nedokončenou báseň Vladimira Majakovského Pátá internacionála z roku 1922 o dobytí vzdušného prostoru. Do třetice - film Let do vesmíru, který byl natočen v roce 1936.

Závěr

Ve Spojených státech existuje něco jako Výzkumný ústav pro lékařské a biologické problémy. Zabývá se mj. zdravím letců. Vědci analyzovali, jak bude probíhat přechod od třetí ke čtvrté generaci letadel a od čtvrté k páté. Při přechodu z třetí na čtvrtou generaci se ukázalo, že pouze třetina pilotů je schopna zvládnout nový letoun. Třetina pilotů, kteří přešli na letadla nové generace, ztratila během tří let leteckou způsobilost. Při přechodu ze čtvrté na pátou generaci letadel se počítá se zatížením 12 g a ukazuje se, že tělo toto zatížení (pravděpodobně) nevydrží. Podobné platí pro lety do vesmíru. Na začátku éry se myslelo, že je to naprosto v pořádku a bez rizika. Později bylo dokázáno, že po dvou nebo třech měsících letu do vesmíru se schopnosti dramaticky snižují. Tato skutečnost byla zkoumána a potvrzena vysláním silného kosmonauta na začátku a neustálým řízením jeho po třech měsících pobytu. Kdo ví, ať odpoví na otázky: Jak se naučíme řídit umělou inteligenci? Bude robot s UI moci sám sebe opravit nebo z jaké části?  O rizicích a přednostech UI a nutnosti chápat Planetu jako kosmickou loď letící velkou rychlostí ve Vesmíru, kterou nemůže konstruovat, řídit a ani udržovat polovzdělaný člověk bez etiky a morálky  v krvi, bude pojednávat jeden z příštích článků podle přísloví: Spěchej pomalu. Souhlasu netřeba.

Jan Cambell

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jan Campbell 

18. srpna 2023
V dávném mládí jsem s přáteli rád zpíval písničku - Ze známých důvodů. Byla to doba radosti po setkání s Karlem Hálou, předtím s Ray Charles, doba naděje zamilovat se po uši a zapomenout na všechno, kromě čisté lásky.

Мír a 77, a ničeho nelituji

Мír a 77, a ničeho nelituji

Jan Campbell 

15. srpna 2023
V neděli, během jednoho z mnoha zamyšlení nad ilustracemi a řazením 16 článků na téma Mír, napsaných autory s Německa, Rakouska, Ruska, Kazachstánu a Česka, které...

Nápověda nepoučitelným

Nápověda nepoučitelným

Jan Campbell 

3. srpna 2023
V posledním příspěvku – Nepřilévám benzin do ohně, ale… jsem naznačil několik důvodů, proč bychom se měli věnovat jiným realitám a pravdám, než těm, které jsou nám nabízeny politicky korektními médii.

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Jan Campbell 

31. července 2023
Po dotazích čtenářů reaguji na příspěvek (29.7) profesora medicíny a kardiologa Josefa Veselky (1965) - Diagnóza: Proč stojí za to znovu se vyjadřovat k válce na Ukrajině.

Střípky z Piavy

Střípky z Piavy

Jan Campbell 

15. července 2023
Nebudu vysvětlovat, co se skrývá pod názvem Piava, proč do dnes pokračují setkání zkušených, ale v době žvanění nepotřebných profesionálů, kteří se znají od Piavy, jak říkával nebožtík, Miroslav Polreich,...

Vysoká hra

Vysoká hra

Jan Campbell 

26. června 2023
Zřejmě pro mnohé neočekávaná hlášení a rozhodnutí (?) Prigožina vydat se z fronty na cestu do Moskvy a na její půlce vrátit se a současně (prý) přestěhovat se do Běloruska mi narušilo program jednání.

Která televize má podle Vás nejvíce objektivní a vyvážené zpravodajství?